Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"— Presentationens avskrift:

1 Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)

2 Insändare Debattartikel Krönika Ledare Recension

3 Viktiga begrepp Tes: åsikt, uppmaning, förslag Åk buss istället för bil Argument: Stöd för din tes. Talar om varför vi ska tro på tesen. Bilavgaserna förstör miljön. o Stödargument: Fakta, bevis, exempel, berättelser. Enlig en undersökning från Trafikverket (2014) ökade utsläppen … Motargument: presentera något motargument och bevisa att motståndarens resonemang inte håller Visserligen har avgasreningen minskat bilarnas utsläpp, men jag vill ändå hävda att …

4 Disposition för debattartikel Inledning Väcka intresse, ge en bakgrund. Tesen presenteras tydligt. Argumenterande del - Näst bästa argumentet - Svagaste argumentet - Bemötande av motargument - Starkaste argumentet Avslutning Betona din tes och viktigaste argument en sista gång. Avsluta med en uppmaning: ”därför uppmanar jag nu till att …”

5 Hur kan man inleda? Exempelinledning: börja med ett exempel Debattinledning: hänvisa till en aktuell debatt. Citatinledning: börja med ett citat. En retorisk fråga: Hur många har inte känt sig nervösa när man ska tala inför publik?

6 Arbetsgång – från tanke till text 1. Välj ämne 2. Formulera din tes 3. Gör en argumentlista med två spalter: I den ena skriver du argumenten för tesen, i den andra spalten motargumenten. 4. Strukturera: använd dispositionsmallen 5. Skriv din text 6. Läs igenom din text: - Är tesen tydlig? - Har jag tydliga argument? - Finns det något motargument som jag bemöter? - Är texten indelad i tydliga stycken? - Knyter jag ihop texten med sammanhangssign

7 Olika typer av argument Faktaargument Statistik, undersökningar, auktoriteter Händelseargument/exempelargument Man använder sig av händelser som folk känner till. Exempelvis en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack vare att hon hade cykelhjälm.

8 Olika typer av argument Känsloargument Glädje, hopp, medlidande, ilska, fruktan

9 Språkliga knep Liknelse Man beskriver en egenskap hos någon/något genom att jämföra. Zlatan var hungrig som en utsvulten tiger på planen Flickans läppar var röda som nypon

10 Språkliga knep Metafor Hos metaforen jämförs inte bara det beskrivna med något, det blir något annat. Man tar ett ord från ett område och överför det till ett annat. Kvällstidningarna ligger alltid i startgroparna. Löfven knockade Reinfeldt i debatten Tyska landslaget är ett väloljat maskineri

11 Språkliga knep Retorisk fråga Ska vi behöva lyssna till sådant? Finns det fler härinne som känner som jag då ni ska tala inför en grupp? Vi är många, beroende på vilken källa man undersöker hittar man siffror mellan 10 och 40 procent.

12 Fula knep för debattörer Ensidigt faktaurval En undersökning i Karlshamn visade att … Majoritetsargument Alla mina kompisar får åka på festival, det är bara jag som inte får Generaliseringar De som är födda på 90-talet är så bortskämda. Personangrepp Ska du säga att programledaren är dålig, du som inte ens vågar prata inför två personer


Ladda ner ppt "Argumenterande text Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)"

Liknande presentationer


Google-annonser