Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CITYKLIMATET 2015 OKTOBER 2015 FASTIGHETSÄGARNA SYD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CITYKLIMATET 2015 OKTOBER 2015 FASTIGHETSÄGARNA SYD."— Presentationens avskrift:

1 CITYKLIMATET 2015 OKTOBER 2015 FASTIGHETSÄGARNA SYD

2 OM CITYKLIMATET Rapporten görs av WSP på uppdrag av Fastighetsägarna Syd. Syftet med Cityklimatet är att beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor.

3 De 14 största orterna i region Syd Växjö Ljungby Älmhult Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ystad Trelleborg Malmö Lund Landskrona Helsingborg Ängelholm VAR?

4 HUR? Genom att geografiskt definiera stadens kommersiella centrum Genom att analysera all momspliktig försäljning inom den geografiskt definierade stadskärnan (WSP och SCB) Siffrorna för 2014 är preliminära och kan komma att justeras med någon tiondels procent.

5 SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling inom segmenten: Dagligvaror Sällanköpsvaror Café och restaurang Hotell Övrig kommersiell service Kommunnivå E-handel

6 STADSKÄRNORNAS OMSÄTTNING

7 STADSKÄRNORNAS OMSÄTTNING Totalt i miljoner kr, 2014

8 DAGLIGVAROR Omsättning i miljoner kronor OMSÄTTNING

9 SÄLLANKÖP Omsättning i miljoner kronor OMSÄTTNING *

10 CAFÉ OCH RESTAURANG Omsättning i miljoner kronor OMSÄTTNING * *

11 HOTELL Omsättning i miljoner kronor OMSÄTTNING * *

12 STADSKÄRNORNAS UTVECKLING

13 STADSKÄRNORNAS UTVECKLING Inom dagligvaruhandeln uppvisar de flesta stadskärnorna i region Syd en fortsatt positiv tillväxt som i de allra flesta fall överträffar den långsiktiga trenden i enskilda kommuner. Utvecklingen inom sällanköpsvaruhandeln är fortsatt negativ då många stadskärnor fortsätter följa den långsiktiga trenden. Café och restaurang har haft en positiv utveckling i de flesta undersökta stadskärnorna.

14 DAGLIGVAROR Årlig genomsnittlig omsättningsförändring

15 SÄLLANKÖPSVAROR Årlig genomsnittlig omsättningsförändring

16 CAFÉ OCH RESTAURANG Årlig genomsnittlig omsättningsförändring

17 HOTELL Årlig genomsnittlig omsättningsförändring

18 STADSKÄRNORNAS UTVECKLING

19 DAGLIGVAROR Omsättningsförändring OMSÄTTNINGSFÖRÄNDRING

20 SÄLLANKÖPSVAROR Omsättningsförändring OMSÄTTNINGSFÖRÄNDRING

21 CAFÉ OCH RESTAURANG Omsättningsförändring OMSÄTTNINGSFÖRÄNDRING

22 HOTELL Omsättningsförändring OMSÄTTNINGSFÖRÄNDRING

23 STADSKÄRNORNAS MARKNADSANDELAR

24 MARKNADSANDELAR Marknadsandel visar hur stark stadskärnan är i förhållande till den totala detaljhandeln i samma kommun. Marknadsandelen kan sägas vara ett mått på stadskärnans attraktivitet eller styrka. Dagligvaruhandeln i stadskärnorna utgörs ofta av småskaliga koncept med en kompletterande funktion för konsumenterna. Jämfört med andra regioner har stadskärnorna i Region Syd en något starkare dagligvaruhandel. Inom sällanköpsvaruhandeln finns ett tydligt samband mellan stadens storlek och stadskärnans marknadsandel. Mindre kommun = större marknadsandel, vilket förklaras med frånvaro av extern handel

25 DAGLIGVAROR Stadskärnornas andel av total omsättning i aktuell kommun 2014 MARKNADSANDELAR

26 SÄLLANKÖPSVAROR Stadskärnornas andel av total omsättning i aktuell kommun 2014 MARKNADSANDELAR

27 CAFÉ OCH RESTAURANG Stadskärnornas andel av total omsättning i aktuell kommun 2014 MARKNADSANDELAR

28 HOTELL Stadskärnornas andel av total omsättning i aktuell kommun 2014 MARKNADSANDELAR

29 DAGLIGVAROR Dagligvaruhandelns marknadsandel i procent MARKNADSANDELAR *

30 SÄLLANKÖP Sällanköpsvaruhandelns marknadsandel i procent MARKNADSANDELAR * *

31 CAFÉ OCH RESTAURANG Café- och restaurangnäringens marknadsandel i procent MARKNADSANDELAR * *

32 HOTELL Hotellnäringens marknadsandel i procent MARKNADSANDELAR * *

33 BRANSCHMIX STADSKÄRNAN 2014

34 BRANSCHMIX 2014 Branschmix omsättning = branschers andel av total omsättning i aktuell stadskärna. Branschmix verksamheter = Branschers andel av totala antalet verksamheter i stadskärnan Mäter hur strukturen ser ut i stadskärnan. Dagligvaror, sällanköp och restauranger utgör basen i verksamhetsmixen. Sällanköpsvaruhandeln är på nästan samtliga orter större än dagligvaruhandeln. Branschen övrig kommersiell service utgör mellan 5-10 procent av den totala omsättningen i stadskärnan.

35 BRANSCHMIX OMSÄTTNING Branschers andel av total omsättning i stadskärnan

36 BRANSCHMIX VERKSAMHETER Branschers andel av totala antalet verksamheter i stadskärnan

37 E-HANDEL 2014

38 E-HANDEL År 2014 omsatte e-handeln med sällanköpsvaror drygt 42 miljarder i riket = en marknadsandel på 12 procent E-handelns storlek följer kommunernas befolkningsstorlek. E-handeln har störst andel av sällanköpsvaruhandel i mindre kommuner där det lokala utbudet är begränsat.

39 E-HANDELNS OMSÄTTNING Uppskattad omsättning 2014 i miljoner kronor

40 E-HANDELNS MARKNADSANDELAR Uppskattad marknadsandel 2014 i procent

41 Rapporten Cityklimatet är framtagen av WSP på uppdrag av Fastighetsägarna Syd.


Ladda ner ppt "CITYKLIMATET 2015 OKTOBER 2015 FASTIGHETSÄGARNA SYD."

Liknande presentationer


Google-annonser