Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionledningen 080818 CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionledningen 080818 CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet."— Presentationens avskrift:

1 Regionledningen 080818 CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet

2 Regionledningen 080818 CVPA/SR Sammanfattning av konfliktens effekter för Region Skåne Trots strejken har Regionen haft en produktionsökning med +1,2 % Köerna till 1:a läkarbesöket har endast marginellt påverkats av strejken Samtliga patienter med prioriterat operationsbehov är inplanerade och för dessa är vänteläget nu normalt Alla sjukhus klarar röntgen av högprioriterade patienter inom rimlig tid men väntetiderna för oprioriterade patienter är för långa redan före konflikten

3 Regionledningen 080818 CVPA/SR Antal patienter som väntat längre än 90 dagar till besök Väntat längre än 90 dagar till ett första besök har ökat med 654 i maj jfr med april 2008 Dock saknas uppgifter i april för fyra mottagningar som i maj motsvarade 407 Således en uppskattad ökning ~ 250 mellan april och maj

4 Regionledningen 080818 CVPA/SR Sammanfattning av konfliktens effekter för Region Skånes besök och undersökningar Köerna till 1:a läkarbesök har endast marginellt påverkats av strejken Alla sjukhus klarar röntgen av högprioriterade patienter inom rimlig tid (1-3 veckor) men … …väntetiderna för oprioriterade patienter är oacceptabelt långa och var så redan före konflikten

5 Regionledningen 080818 CVPA/SR Bild och funktionsdiagnostik Förlängning av väntetiden i dagar för prioriterade undersökningar till följd av strejken CTMRUltraljudSkelett-rtgLungrtg USIL7-1414-21 00 UMAS * HBG42 (prio 2)714-0 CSK00000 Ystad Ängelhom7217707 Hässleholm Trelleborg Landskrona (USIL) 000 * väntetiderna ökat med 1-2 veckor

6 Regionledningen 080818 CVPA/SR Totalt antal väntande till undersökning, jan – maj 2008 Väntat längre än 90 dagar till undersökning, jan – maj 2008 Totalt antal väntande till undersökning, jan – maj 2008

7 Regionledningen 080818 CVPA/SR Väntat längre än 90 dagar till undersökning, jan – maj 2008 CT Hjärna Totalt antal väntande till undersökning, jan – maj 2008 CT Hjärna

8 Regionledningen 080818 CVPA/SR Väntat längre än 90 dagar till undersökning, jan – maj 2008 MR Hjärna Totalt antal väntande till undersökning, jan – maj 2008 MR Hjärna

9 Regionledningen 080818 CVPA/SR Bild och funktionsdiagnostik Väntetid i dagar för oprioriterade undersökningar CTMRUltraljudSkelett-rtgLungrtg USIL42-150120 7342 UMAS270*45021021 HBG126*2101547042 CSK563270147 Ystad Ängelholm491962810570 Hässleholm Trelleborg Landskrona (USIL)25 562035 * inga oprioriterade CT bokas fn

10 Regionledningen 080818 CVPA/SR Bild och funktionsdiagnostik Totalt antal patienter som väntar på oprioriterade undersökningar CTMRUltraljudSkelett-rtgLungrtg USIL 20 > 4 mån 315*27730 UMAS HBG19518026917000 CSK **3010129208 Ystad Ängelhom3928216140790 Hässleholm Trelleborg Landskrona (USIL)700403570 * blir ej bokade i sommar ** situationen bättre än 2007

11 Regionledningen 080818 CVPA/SR Bild och funktionsdiagnostik Åtgärdsförslag: På kort sikt: 1000 extra datortomagrafiundersökningar hos privat vårdgivare Sjukhusen lämnar förslag till extra insatser Långsiktigt: Samordning av bild och funktionsdiagnostik, uppdrag till sjukhusen, arbetet påbörjat

12 Regionledningen 080818 CVPA/SR Bild och funktionsdiagnostik Regional samordning - Mål för tillgänglighet 2009 01 01: Längst väntetid för lägst prioriterade patienter – 60 dagar MR – 90 dagar 2009 07 01: Även MR – 60 dagar

13 Regionledningen 080818 CVPA/SR Regional samordning innebär: Gemensamma rutiner Remisshantering Prioriteringskoder Köredovisning Regelverk för ersättning vid extra arbete Gemensamma verktyg Vidarebefordran av remisser Distribuerad granskning

14 Regionledningen 080818 CVPA/SR Antal patienter som väntat längre än 90 dagar till operation/åtgärd Väntat längre än 90 dagar till operation/åtgärd har ökat med knappt 1 500 patienter i maj jämfört med april 2008 Dock saknas uppgifter i april för två operationer som i maj motsvarade 606 patienter Uppskattad ökning ~ 875 april - maj

15 Regionledningen 080818 CVPA/SR Antal uppskjutna operationer per förvaltning under konfliktperioden USiL340 UMAS522 Helsingborg543 Kristianstad92 Ystad259 Hässleholm390 Trelleborg500 Landskrona181 Ängelholm366 Totalt3193

16 Regionledningen 080818 CVPA/SR Sammanfattning av konfliktens effekter för Region Skånes operationer Flertalet operationer med medicinsk hög prioritet har kunnat genomföras med endast en måttlig fördröjning. De flesta sjukhus har i detta avseende klarat av det egna behovet. Regional operationsplanering innebar att ett femtiotal patienter med prioriterat operationsbehov kunde hänvisas för operation vid annat sjukhus. Samtliga patienter med prioriterat operationsbehov är i nuläget inplanerade och vänteläget för dessa patienter är åter normalt. Ca 3000 planerade operationer med lägre medicinsk prioritet har uppskjutits under konfliktperioden. Många av dessa operationer har nu redan genomförts. Resterande operationer beräknas bli genomförda under sommar och höst. Inom flera områden kommer väntetiderna till operation i början av hösten åter vara normala medan de inom några områden kommer att vara förlängda under större delen av hösten. Inga fall har identifierats där patienten utsatts för en ökad risk pga ökad väntetid till en prioriterad operation.

17 Regionledningen 080818 CVPA/SR Sammanfattning av konfliktens effekter för Region Skånes vänteläge Besök Ökningen april - maj uppskattas till: totalt antal väntande ~ 400 väntat längre än 90 dagar ~ 250 Operation/åtgärd (omfattar ~ 50 % av operationerna) Ökningen april - maj uppskattas till: totalt antal väntande ~ 620 väntat längre än 90 dagar ~ 875 Undersökning (omfattar endast 6 undersökningar) Ökningen april - maj uppskattas till: totalt antal väntande ~ 159 väntat längre än 90 dagar ~ 130 Uppskattad ökning april – maj totalt antal väntande ~ 1 180 väntat längre än 90 dagar ~ 1 250


Ladda ner ppt "Regionledningen 080818 CVPA/SR Konflikteffekter och tillgänglighet."

Liknande presentationer


Google-annonser