Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi1 Familjeåterföreningar Rätten till familjeliv central Barns rätt till sina föräldrar, föräldrars rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi1 Familjeåterföreningar Rätten till familjeliv central Barns rätt till sina föräldrar, föräldrars rätt."— Presentationens avskrift:

1 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi1 Familjeåterföreningar Rätten till familjeliv central Barns rätt till sina föräldrar, föräldrars rätt till sina barn, makars rätt till varandra osv. Polygami? En av de mest betydande formerna av invandring USA: Familjeåterföreningar största invandringsorsaken Politicerat område av immigration Ankarbarn Åldersbestämningar, DNA

2 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi2 Familjeåterförening Internationell rätt FN:s barnkonvention -Artikel 5: -Barns rätt till familjeliv -Artikel 9: -Barn har rätt att inte skiljas från sina föräldrar Europeiska människorättskonventionen -Artikel 8 -Everyone has the right to respect for his private and family life

3 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi3 Familjeåterförening EU Direktiv 2006/86/EG om familjeåterförening -HR: medborgare från tredje land som har uppehållstillstånd för minst ett år, och som har en verklig möjlighet att stanna för en längre tid kan ansöka om familjeåterförening -Till berörd personkrets hör åtminstone make/maka, minderåriga barn (också adopterade och sådana som bott tillsammans med sponsorn) -Kan utvidgas av medlemsländerna

4 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi4 Familjeåterförening EU Begränsningar enligt nämnda direktiv -Om ensamma barn över 12 år anländer kan krav på integration ställas innan rätt till familjeåterförening inträder -Gränsen för minderårighet kan i vissa länder ändras till 15 år -Medlemsländerna har rätt att kräva att sponsorn bott i landet minst två år innan familjeåterförening -Flyktingar har dock en starkare rätt till familjeåterförening

5 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi5 Familjeåterförening EU ECJ: Case C-540/03 -Parlamentet ställde ”direktivet” (=rådet) inför rätta vid EG-domstolen för att man genom direktivet bröt mot grundrättigheter och mänskliga rättigheter -Domstolen tyckte inte att så var fallet, utan gav en friande dom -MEN argumenterade för första gången genom mänskliga rättigheter

6 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi6 Familjeåterförening Finland Ansökningar om familjeåterförening 2007 -Makar 1930 -Barn 2534 -Andra släktingar 873 -Finsk medborgare 633 Beviljade familjeåterföreningar -Makar 1722 (324) -Barn 2335 (219) -Andra släktingar 231 (450) -Finsk medborgare 689 (106

7 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi7 Familjeåterförening Finland Utlänningslagen (301/2004) -§§ 37 – 38 -Vem är familjemedlem? -Make/maka (också partnerskap), ogift barn under 18, minderårigt barns vårdnadshavare, personer som fortlöpande lever under äktenskapsliknande förhållanden (2 år) -§ 50 -Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska medborgare

8 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi8 Familjeåterförening Finland forts. Utlänningslagen -§ 62 -Ansökan till beskickning eller polis -§§ 63 - 66 -Utlåtanden från socialmyndigheter och hälsovårdsmyndigheter (också sekretessbelagda) -Hörande av sökanden -DNA -analys

9 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi9 Migrationsrätt: Legal migration Förutom arbetskraftsinvandring och familjeåterföreningar Dessa former av migration av förhållandevis liten betydelse rent statistiskt ur finskt eller europeiskt perspektiv Kan höra till många av grupperna samtidigt

10 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi10 Migrationsrätt: Legal migration Turister §40 UtlL Migranter? Har rätt att stanna 3 månader om utan visumkrav Har rätt att stanna enligt visum / uppehållstillstånd om sådant krävs -Schengen Studerande 45 – 46 §§ EU direktivet 2004/114/EG ställer krav på finska reglerna Europa ska bli ett ”världsledande utbildningscentrum” Studerande, gymnasielever, oavlönade praktikanter o volontärer Tidsbundna uppehållstillstånd beroende på fall

11 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi11 Migrationsrätt: Legal migration Studenter forts. Krav för tillfälligt uppehållstillstånd: försäkringar och antagen till utbildning Inifrån EU: inga restriktioner, måste anmäla sig om utbildningen är längre än tre månader

12 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi12 Migrationsrätt: Legal migration Sjömän, tåg- och flygplanspersonal 44 § Har rätt att ”kliva av” sina färdmedel medan de är här Sällan några längre vistelser, ibland dock svårigheter på grund av blockader etc. Ingermanlänningar 48 § Tvångsförflyttade från Ryssland till Finland och tillbaka i slutet på VK II Personer som tjänat i finska armén 1939 – 1945 Eller vars halva släkt är finsk + har språkkunskap Måste ha bostad i Finland Medborgarskap?

13 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi13 Migrationsrätt: Legal migration Medborgare från tredje land som rest in i EU 49 a § Tredje lands –medborgare med varaktigt uppehållstillstånd i annat EU land har rätt till åtminstone tidsbundet i Finland Unionsmedborgares icke EU-medborgerliga familjemedlemmar Offer för människohandel 52 a-b §§ Tidsbundet eller permanent uppehållstillstånd om deras hjälp är nödvändig för att avslöja större verksamhet, för förundersökningen, de avbryter sin kontakt till ”uppdragsgivaren” Min 30 dagar max 6 mån som ”harkinta-aika”

14 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi14 Migrationsrätt: Legal migration Individuella mänskliga orsaker Hälsa, band till Finland eller sårbar ställning Tillfälliga eller permanenta Hinder för avlägsnande Tillfälliga Oftast 6 månader i taget, när stannat tillräckligt länge får man permanent

15 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi15 Migrationsrätt: Legal migration Formalia: Ska i huvudregel sökas från utlandet, i undantag från Finland Migrationsverket ger alltid första tillstånden, vid tillfälliga ger sen polisen de påföljande om situationen inte förändrats Återkallas när personen flyttar utomlands eller varit borta från Finland i två år i sträck -flyttanmälan!

16 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi16 Migrationsrätt: Legal migration EU medborgare Får i huvudsak röra sig fritt till och i Finland Får stanna tre månader så länge de har ID-papper -+ ”rimlig tid” för arbetssökan Längre än tre månader om skäl och registrering Efter att ha bott fem år i Finland blir uppehållstillståndet permanent

17 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi17 Migrationsrätt: Transportörens ansvar Transportör Den som luft-, land- eller sjövägen för in utlänningar till Finland Utlänning Alla utlänningar, EU och andra Grundregel Transportören har ansvar för att ingen utan behövliga visum eller uppehållstillstånd transporteras till Finland Gör transportören till en ”förlängd arm” för migrationsverket?

18 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi18 Migrationsrätt: Transportörens ansvar Om transportören till Finlands gräns för en utlänning i strid med sitt ansvar följer Återtransportansvar -i de fall där personen förvägras inresa, eller söker asyl men får avslag Påföljdsavgift -3000 euro per transporterad person -skälighetsprövning


Ladda ner ppt "01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi1 Familjeåterföreningar Rätten till familjeliv central Barns rätt till sina föräldrar, föräldrars rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser