Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim

2 SYV information 6/ Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2016/2017, informationshäfte  Handläggning av anmälan till Introduktionsprogram  Handläggning av ansökningar till fri kvot och till dispens från behörighetskravet i engelska 2

3 S-G Lidheim Tidsplan 2016  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  15 janDexter öppnar för val  15 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  13 aprÖverlämnandekonferens  25 aprOmval börjar  16 majSista dag för omval  17 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  22 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  4 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 3

4 S-G Lidheim Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida ”ansökan & antagning” Öppnar den 15 januari Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande. SYV avropar kod till elever i Gr SÄR. SYV på gymnasiet kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 4

5 S-G Lidheim Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. 5

6 S-G Lidheim Utbildningar  Nationella program Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar  Introduktionsprogram 6

7 S-G Lidheim Informationshäfte 2016/2017 Gymnasieantagningen gör varje år ett informationshäfte till stöd för SYV. Gymnasieantagning 7 Nytt häfte kommer i december

8 S-G Lidheim Förändringar huvudmän Grundskola Karl-Oskarskolan Västra skolan Solhagaskolan Gymnasieskola Fria Läroverken Kalmar GYF, ÖG och S4Y 8

9 S-G Lidheim Förändringar programutbud inför läsåret 2016/2017 CIS Idrottsval ”CIS Idrottsgymnasium” FLK Erbjuder även EK KPG Erbjuder även BF GYF Handel profil AST Nya inriktningar BAPLA, BFSOC Lärlingsutbildning inom nytt Lärlingscentrum IMYRK med platsorganisation 9 Reservation för ändringar

10 S-G Lidheim Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder Gå in på vår hemsida för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på 10

11 S-G Lidheim Rutin för överlämning Rutin för överlämning av information från grundskola till gymnasieskola, reviderad Blankett Medgivande Ped blankett Överl konf 13/4-16 Ped konf 17/8-16 Rutin

12 S-G Lidheim Introduktionsprogram Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, nytt för GYF med plats org. Intresseanmälan via Dexter Språkintroduktion, nivå 1 Språkintroduktion, nivå 2 Preparandutbildning Intresseanmälan på blankett  Individuellt alternativ, IMIND 12

13 S-G Lidheim Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med behov av särskilt anpassad studiemiljö, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet 13

14 S-G Lidheim Val av modersmål Vid val av modersmål ange om språket ska läsas på grund- eller gymnasienivå Se valalternativen i ”rullistan” Förteckning kommer även att finnas i informationshäftet MLXXX för grundskolan MOEXXX01för gymnasiekurs 14

15 S-G Lidheim Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - omfatta samtliga IM och GYSÄR nytt avtal tecknat (Karlshamn, Olofström, Ronneby) Enskilda avtal  Norra samverkansområdet 15

16 S-G Lidheim Fri kvot 2016  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 1 mars 2016  Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett 16

17 S-G Lidheim Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 18 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 17

18 S-G Lidheim Mera om ansökan 2 - Besked i Dexter eller via brev - Svar via webb allt brev - dvs som Betygskomplettering 18

19 S-G Lidheim Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Lämna information även via övrig info Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 19

20 S-G Lidheim Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 20

21 S-G Lidheim Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

22 S-G Lidheim Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare Yvonne Petersson Ekonomiassistent


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet."

Liknande presentationer


Google-annonser