Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim 2015-11-061

2 SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet 2016/2017, informationshäfte  Handläggning av anmälan till Introduktionsprogram  Handläggning av ansökningar till fri kvot och till dispens från behörighetskravet i engelska 2

3 S-G Lidheim 2015-11-06 Tidsplan 2016  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  15 janDexter öppnar för val  15 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  13 aprÖverlämnandekonferens  25 aprOmval börjar  16 majSista dag för omval  17 junGr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen  22 junSista dag för registrering inför slutlig antagning  4 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas 3

4 S-G Lidheim 2015-11-06 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida www.gyf.se/ ”ansökan & antagning” www.gyf.se/ Öppnar den 15 januari 2016. Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande. SYV avropar kod till elever i Gr SÄR. SYV på gymnasiet kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman 4

5 S-G Lidheim 2015-11-06 Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. 5

6 S-G Lidheim 2015-11-06 Utbildningar  Nationella program Nationellt fastställda inriktningar  Särskilda varianter  Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och- utbildningar/avvikelser/godkanda-utbildningar-1.199915  Introduktionsprogram 6

7 S-G Lidheim 2015-11-06 Informationshäfte 2016/2017 Gymnasieantagningen gör varje år ett informationshäfte till stöd för SYV. Gymnasieantagning 7 Nytt häfte kommer i december

8 S-G Lidheim 2015-11-06 Förändringar huvudmän Grundskola Karl-Oskarskolan Västra skolan Solhagaskolan Gymnasieskola Fria Läroverken Kalmar GYF, ÖG och S4Y 8

9 S-G Lidheim 2015-11-06 Förändringar programutbud inför läsåret 2016/2017 CIS Idrottsval ”CIS Idrottsgymnasium” FLK Erbjuder även EK KPG Erbjuder även BF GYF Handel profil AST Nya inriktningar BAPLA, BFSOC Lärlingsutbildning inom nytt Lärlingscentrum IMYRK med platsorganisation 9 Reservation för ändringar

10 S-G Lidheim 2015-11-06 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information www.skolverket.se http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/studievagskoder-sprakkoder-1.116549 Gå in på vår hemsida www.gyf.se för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningenwww.gyf.se Förteckning över skolenhetskod hittar du på www.scb.sewww.scb.se http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=skolenhetskoder 10

11 S-G Lidheim 2015-11-06 Rutin för överlämning Rutin för överlämning av information från grundskola till gymnasieskola, reviderad 141022 11 Blankett Medgivande Ped blankett Överl konf 13/4-16 Ped konf 17/8-16 Rutin

12 S-G Lidheim 2015-11-06 Introduktionsprogram Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, nytt för GYF med plats org. Intresseanmälan via Dexter Språkintroduktion, nivå 1 Språkintroduktion, nivå 2 Preparandutbildning Intresseanmälan på blankett  Individuellt alternativ, IMIND 12

13 S-G Lidheim 2015-11-06 Förberedelser för introduktionsprogram Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med behov av särskilt anpassad studiemiljö, till huvudmannen senast 15/11 Ansökan/anmälan http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Hur-ansoker-jag/ Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet 13

14 S-G Lidheim 2015-11-06 Val av modersmål Vid val av modersmål ange om språket ska läsas på grund- eller gymnasienivå Se valalternativen i ”rullistan” Förteckning kommer även att finnas i informationshäftet MLXXX för grundskolan MOEXXX01för gymnasiekurs 14

15 S-G Lidheim 2015-10-06 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost - omfatta samtliga IM och GYSÄR nytt avtal tecknat 2015-05-08 (Karlshamn, Olofström, Ronneby) Enskilda avtal  Norra samverkansområdet http://www.gyf.se/sv/Ansokan-till-gymnasiet/Samverkan-i-Sydost/ 15

16 S-G Lidheim 2015-11-06 Fri kvot 2016  Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen senast 1 mars 2016  Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett 16

17 S-G Lidheim 2015-11-06 Mera om ansökan 1 - Rangordna val - Tidpunkt för ansökan – senast 18 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval  Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg  FP max 20p  ESMUS spets FP max 100p 17

18 S-G Lidheim 2015-11-06 Mera om ansökan 2 - Besked i Dexter eller via brev - Svar via webb allt brev - dvs som 2015 - Betygskomplettering 18

19 S-G Lidheim 2015-11-06 Elever som planerar att flytta Elever som planerar att flytta, ny fbf Lämna information även via övrig info Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen 19

20 S-G Lidheim 2015-11-06 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg - Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” 20

21 S-G Lidheim 2015-11-0621 Gymnasieantagningen i Kalmar  Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner  Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner.

22 S-G Lidheim 2015-11-06 Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare 0480-451507 sven-gothe.lidheim@gyf.se Yvonne Petersson Ekonomiassistent 0480-451506 Yvonne.petersson@gyf.se 22


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2015-11-061. SYV information 6/11 2015 Program  Tidsplan 2016  Information och genomgång av förändringar inför antagningen till gymnasiet."

Liknande presentationer


Google-annonser