Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagstiftning – Dopning I Sverige Doping i svensk lag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagstiftning – Dopning I Sverige Doping i svensk lag."— Presentationens avskrift:

1 Lagstiftning – Dopning I Sverige Doping i svensk lag

2

3 Dopningsmedel

4

5

6

7 Doping i svensk lag 1991 Lag om förbud mot vissa dopningmedel a) syntetiska anabola steroider, b) testosteron och dess derivat, c) tillväxthormon, d) kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

8 Doping i svensk lag Förbjudet att 1. införa till landet 2. överlåta 3. framställa 4. förvärva i överlåtelsesyfte 5. bjuda ut till försäljning 6. inneha 7. bruka. Lag (1999:44).

9 Doping i Svensk lag Straffpåföljder Ringa brott: Böter eller fängelse i högst sex månader. Dopingbrott: Fängelse i högst två år. Grovt dopingbrott: Fängelse sex månader till fyra år. Lag (1999:44)

10 RF:s stadgar ska inte sammanblandas med dopinglagen RF:s stadgar är den juridiska grund antidopingarbetet står på. Idrottens juridiska handläggning av dopingfall är väl reglerad och uppfyller de rättssäkerhetskrav som svenskt rättsväsende ställer. Endast åklagare och polis kan agera med dopinglagen som juridisk grund. RF har ingen skyldighet att polisanmäla dopingfall. Bestraffningsbeslut inom idrotten offentliggörs och det står åklagare fritt att agera om man vill. Åklagare har endast agerat i två fall. (Ludmila Engqvist) (Patrik Nilsson)

11 Skillnaden mellan idrottsproblem och samhällsproblem Idrott 35 dopingfall 2011 varav 17 tävlingsidrottare (enbart grabbar) Ca 4 000 dopingtest år 2013 Omfattande informationsarbete Prioriterad brottsbekämpning Avstängning Samhälle Ca 50 000 AAS-missbrukare (Beräknad på tull & polisbeslag) Ca 30 000 tunga narkomaner (källa. Mobilisering mot narkotika) Ett fåtal dopingtest i samband med brottsutredningar och missbruksbehandling Mindre omfattande informationsarbete Ej prioriterad brottsbekämpning Fängelse

12

13

14 RF:s antidopingverksamhet Dopingkontroller Juridisk verksamhet FoU Information & utbildning Nationell samverkan Internationellt

15 Att lämna Dopingprov – ett intrång i den personliga integriteten Grundlagsskydd – dopingtest och dopingprov står i motsats till Grundlagens tydliga skydd för individens/medborgarens personliga integritet. Dopingprov innebär ju att man måste lämna ifrån sig kroppsvätskor (urin och blod) Dopingkontroller kräver därför att det finns en juristrition att falla tillbaks på!

16 RF SF DF SDF Medlemskapet kopplar individen till dopingreglerna Medlemskap DF, SDF = Regionala organ Enskilda medlemmar/idrottsutövare Förening

17

18

19

20 London OS: 20 idrottare fuskat med doping varav fem är diskade Tyngdlyftning (5 fall) Friidrott (11 fall) Gymnastik (1 fall) Cykling (1 case) Rodd (1 fall) Judo (1 fall)

21 vem vann? Bestulen på upplevelsen!

22 Samhälle - Idrott DrogenKroppenPrestationen ”Kick”BantaByggaYrkesmässigIdrottslig Kriminella Sökande ungdomar Motions- idrottare Body- builders Vakter m fl Proffs- idrottare Tävlings- idrottare

23 Idrottsutövares ansvar 1 § Idrottens antidopingreglemente att känna till och följa RF:s regler mot doping - idrottens antidopingreglemente - föreskrifter utfärdade av RS (dopingkontroll, vistelserapportering, personuppgifter, dispens, handläggning) att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon skall undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping.

24 Eget ansvar 2 § Idrottens dopingreglemente Idrottsutövaren är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dessas nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en dopingförseelse.

25 Ledarens ansvar 1 § Idrottens antidopingreglemente Det ankommer på tävlingsfunktionär och ledare eller annan som biträder idrottsutövare att känna till och följa RF:s regler mot doping - idrottens dopingreglemente - föreskrifter utfärdade av RS (dopingkontroll, vistelserapportering, personuppgifter, dispens, handläggning) att medverka till att dopingkontroller kan genomföras att även i övrigt främja en dopingfri idrott.

26 SF:s antidopingarbete Eget antidopingprogram med utb och handlingsplan. Är dömande instans när Dopingkommissionen anmäler förseelser mot dopingreglerna. Ansvarar för att RF:s antidopinggrupp får in begärda uppgifter som underlag för dopingkontroller.

27 Dopingregler eller inte!? Vad tycker du? Inga regler, ingen lag = inga problem med sanktioner och tillämpning (Alla gör som dom vill) LAG = Se till att lagen efterlevs samt att den som bryter mot lagen döms och straffas!

28 Doping inom idrott Det som är förbjudet enligt dopinglistan

29 Kriterier för att hamna på dopinglistan 2 av 3: - prestationshöjande - potentiell hälsorisk - mot ”spirit of sports ” Maskerande

30 Dopingregler - hela bilden RF stadgar + Antidopingreglementet World Anti-Doping Code - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dopinglistan / Prohibited List Föreskrifter för:International Standard for: DopingkontrollTesting Personlig integritet/datasäkerhet Protection of Privacy and Personal Information DispensTherapeutic Use Exemptions Handläggning av dopingärende - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anvisningar / Model Rules & Guidelines

31 WADA:s dopinglista 2014 - substanser och metoder Förbjudna såväl vid tävling som utanför tävling S1. Substanser m anabol effekt S2. Hormoner och besläktade subst S3. Beta-2-agonister S4. Substanser m antiöstrogen effekt S5. Diuretika och maskerande subst M1. Ökning av syretransporten M2. Kemisk och fysisk manipulation M3. Gendoping Förbjudna vid tävling S6. Stimulantia S7. Narkotisk analgetika S8. Cannabinoider S9. Kortison Förbjudna inom vissa idrotter P1. Alkohol P2. Betablockerare

32 Varför dispens? Idrottsutövare som på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel ska ha möjlighet att ändå utöva sin idrott.

33

34


Ladda ner ppt "Lagstiftning – Dopning I Sverige Doping i svensk lag."

Liknande presentationer


Google-annonser