Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Broförbindelse centrum – hälsostaden Allmänna förutsättningar Förutsättningar bro Bro i ett spann –Bågbro –Snedkabelbro Bro i flera spann –Tvärspänd bro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Broförbindelse centrum – hälsostaden Allmänna förutsättningar Förutsättningar bro Bro i ett spann –Bågbro –Snedkabelbro Bro i flera spann –Tvärspänd bro."— Presentationens avskrift:

1 Broförbindelse centrum – hälsostaden Allmänna förutsättningar Förutsättningar bro Bro i ett spann –Bågbro –Snedkabelbro Bro i flera spann –Tvärspänd bro –Balkbro Frågeställningar

2

3 Broförbindelse centrum – hälsostaden Allmänna förutsättningar Gång- och cykel 120 – 140 m lång Ansluta uppe på krönet på ömse sidor Nivåskillnad på ca 4,5m ger en lutning på 3,2%. Bro i kurva önskvärd Naturlig förlängning av Storgatan Harmonisera med det nya badhuset? Harmonisera med framtida bebyggelse i hälsostaden?

4 Broförbindelse centrum – hälsostaden Förutsättningar bro Dimensioneras för snöröjningsfordon Dynamiska rörelser blir troligen dimensionerande Fri brobredd föreslås bli 4,0 m Trolig grundläggning på pålar Tekniska livslängd minst 80 år Bro i radie påverkar valet av brotyp Bro i ett spann Bro i flera spann

5 Broförbindelse centrum – hälsostaden Bro i ett spann Kan bli spektakulär pga längd och utformning Troligen behövs tillfälliga stöd i ån göras för att kunna lyfta brobanan på plats Kan gestaltas med ett lätt och modernt uttryck Det långa spannet förmedlar en svävande och gracil känsla som lämpar sig för gc-bro Anmälan om vattenverksamhet till LST Troligen vattendomsansökan till miljödomstolen Aktuella brotyper –Bågbro –Snedkabelbro av stål eller trä

6 Broförbindelse centrum – hälsostaden Bågbro Byggtid 10 – 14 månader Kostnad 25 – 50 mkr Livslängd minst 100 år Konstruktionshöjd brobana ca 1,0– 1,2 m Drift o underhåll –Ommålning vart 40 – 50 år –Kostnad i dagens pengavärde ca 3 – 4 mkr/gång

7

8 Broförbindelse centrum – hälsostaden Snedkabelbro i stål Byggtid 10 – 12 månader Kostnad 25 – 35 mkr Livslängd minst 100 år Konstruktionshöjd brobana ca 1,0– 1,2 m Drift o underhåll –Ommålning vart 40 – 50 år –Kostnad i dagens pengavärde ca 3 – 4 mkr/gång

9

10 Broförbindelse centrum – hälsostaden Snedkabelbro i trä Förutsättning rak bro Byggtid 10 – 12 månader Kostnad 18 – 22 mkr Livslängd minst 80 år Konstruktionshöjd brobana ca 1,0– 1,2 m Drift o underhåll –Ommålning vart 15 – 20 år –Kostnad i dagens pengavärde ca 1,5 mkr/gång

11

12

13 Broförbindelse centrum – hälsostaden Bro i flera spann Möjlig spannindelning 25 – 35 – 35 – 25m Två stöd i Rönne å Tyngre uttryck Stöden inkräktar på å-rummet och den visuella bilden Traditionellt intryck Vattendomsansökan till miljödomstolen krävs Aktuella brotyper –Tvärspänd bro i trä (alt. stål) –Balkbro av stål (alt. trä)

14 Broförbindelse centrum – hälsostaden Tvärspänd träbro Lådbalksbro alt. T-balksbro Får ej jämn radie utan ”knycker till” vid varje stöd Byggtid 10 – 12 månader Kostnad 17 – 22 mkr Livslängd minst 80 år Konstruktionshöjd brobana ca 1,4 – 1,6 m Drift o underhåll –Ommålning vart 15 – 20 år –Kostnad i dagens pengavärde ca 1,2 mkr/gång

15

16 Broförbindelse centrum – hälsostaden Balkbro av stål Byggtid 10 – 12 månader Kostnad 20 – 27 mkr Livslängd minst 100 år Konstruktionshöjd brobana ca 1,2 – 1,4 m Drift o underhåll –Ommålning vart 40 – 50 år –Kostnad i dagens pengavärde ca 2 mkr/gång

17

18 Broförbindelse centrum – hälsostaden Frågeställningar Vad får bron kosta att bygga? Vad får bron kosta i underhåll? Hur viktig är den estetiska biten? –Vill vi skapa ett landmärke? –Vill vi ha enklast möjliga överfart? Hur viktig är färdigställandetiden?


Ladda ner ppt "Broförbindelse centrum – hälsostaden Allmänna förutsättningar Förutsättningar bro Bro i ett spann –Bågbro –Snedkabelbro Bro i flera spann –Tvärspänd bro."

Liknande presentationer


Google-annonser