Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkäter Strukturerat frågeformulär. Utgångspunkter A) Undersökningens syfte * Vad skall undersökas? * Vilka frågeställningar skall besvaras med hjälp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkäter Strukturerat frågeformulär. Utgångspunkter A) Undersökningens syfte * Vad skall undersökas? * Vilka frågeställningar skall besvaras med hjälp."— Presentationens avskrift:

1 Enkäter Strukturerat frågeformulär

2 Utgångspunkter A) Undersökningens syfte * Vad skall undersökas? * Vilka frågeställningar skall besvaras med hjälp av enkäten? B) Teorier och hypoteser * Vilka undersökningsvariabler och bakgrundsvariabler ska ingå i undersökningen? * Samband mellan dessa variabler? * Hur ska variablerna mätas?

3 Enkäten Enkäten skall utformas så att undersökningspersonen lätt skall kunna - uppfatta instruktioner kring enkäten - förstå frågorna - besvara frågorna Så kort enkät som möjligt.

4 Öppna frågor Kan vara svåra att bearbeta och koda. Enda alternativet då svarsalternativen är okända eller inte möjliga att klassificera. Kan kombineras med fasta svarsalternativ. (ex: ם annat ______, ם varför ? _____ ) Lämpliga som avslutning på enkäten.

5 Undvik ledande frågor Tycker du att det är rimligt att man skärper straffen för att minska brottsligheten? Föredrar du att gå på teater framför att gå på bio om du vill gå ut en kväll? Tycker du att kontokortet X fungerar bra för dina behov?

6 Undvik negerande frågor Bör man inte tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan? Bättre: Bör man tillåta lastbilstrafik genom stadskärnan?

7 Undvik värdeladdade frågor Frågor om alkohol/droger, sexuella förhållanden, kriminalitet mm. kan vara svåra. Om man har med frågor som skapar motvilja hos respondenten kan bortfallet bli större.

8 Undvik hypotetiska frågor Vilken barnomsorgsform skulle du välja om du skulle få erbjudande om både kommunal och privat barnomsorg och månadskostnaden för den privata var 10% högre än för den kommunala.

9 Fråga om en sak i sänder Anser du, att personalen på banken är vänlig och kunnig? Bättre: Anser du att personalen på banken är vänlig? Anser du att personalen på banken är kunnig?

10 Precisera frågan i tid och rum Hur stor andel av antalet livsmedelsinköp under en vecka gör du normalt på en stormarknad? Problem: - Det framgår ej vilken tidsperiod som avses - Begreppet ”normal andel” är svårgripbart. - Begreppet stormarknad är ej definierat.

11 Fasta svarsalternativ Lätta att koda och bearbeta Lätta att besvara Bör vara ömsesidigt uteslutande (varje svar får endast förekomma en gång). Bör vara uttömmande (alla tänkbara alternativ skall finnas med).

12 Språket Undvik fackuttryck Använd ett så enkelt språk som möjligt. Använd gärna ett språk som undersökningspersonen är van vid.

13 Frågornas ordningsföljd Bakgrundfrågor först. Viktiga frågor tidigt (speciellt vid långa enkäter) Känsliga frågor så sent som möjligt.

14 Test av enkäten Provundersökning – Pilotstudie, kompis, läshögt för varandra. Testa olika ordning på frågorna. Testa kodningen av svaren. Ger undersökningen svar på frågeställningarna? Skall svarsalternativen modifieras? Skall frågorna omformuleras?

15 Följebrevet ◦ Helst endast en sida ◦ Syfte med enkäten ◦ Nyttan med enkäten ◦ Försäkra konfidentiell behandling ◦ Ansvariga ◦ Ange hur undersökningen kommer att användas.

16 Rapportskrivning / Krav på statistiska avsnitt Definiera alla variabler och begrepp. Ange de tidsperioder som avses. Definiera populationer och ange storlek på urval. Om resultat hämtats från andra källor måste man ange detta. Välj inte bara resultat som stöder den egna teorin!

17 Rapportskrivning/ Krav på tabeller och diagram. Tabeller och diagram måste alltid analyseras och förklaras närmare i texten. Markerade skalor och namn på axlar ska finnas med. Ej för detaljerade tabeller och diagram. Om tabeller/diagram tagits direkt från datorutskrifter ska beteckningar klargöras.


Ladda ner ppt "Enkäter Strukturerat frågeformulär. Utgångspunkter A) Undersökningens syfte * Vad skall undersökas? * Vilka frågeställningar skall besvaras med hjälp."

Liknande presentationer


Google-annonser