Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelförståelse Steg 3 Vad är spelförståelse? ”Förmågan att omsätta det man uppfattar i någon typ av snabb kognitiv bearbetning, d v s att man har en bild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelförståelse Steg 3 Vad är spelförståelse? ”Förmågan att omsätta det man uppfattar i någon typ av snabb kognitiv bearbetning, d v s att man har en bild."— Presentationens avskrift:

1 Spelförståelse Steg 3 Vad är spelförståelse? ”Förmågan att omsätta det man uppfattar i någon typ av snabb kognitiv bearbetning, d v s att man har en bild eller föreställning om spelet som fungerar ganska snabbt”

2 Spelförståelse Steg 3 Spelförståelse handlar om att förstå spelet Ställer höga krav på anpassning Spelare som tidigare upplevt liknande händelser har större chans att fatta mer riktiga beslut Metodik för att komma fram till lösningar, att kunna förklara intentioner i spelet

3 Spelförståelse Steg 3 Strategi Det är en fundamental skillnad mellan strategi och taktik vad gäller tidsaspekten Strategi är associerad med mer kognitiva processer då besluten är baserade på reflektioner utan tidspress Då spelare befinner sig nära bollhållare kan enbart taktiska beslut tas, detta p g a att strategiska beslut kräver mer tid Taktik Taktiska beslut sker under stark tidspress För medspelare utan boll, nära bollhållaren, är taktisk förmåga avgörande för spelets utgång När spelare kommer längre ifrån bollen kan de fokusera på både taktiska och strategiska aspekter i spelet, detta då spelaren har mer tid tillgängligt

4 Strategi och taktik De här orden måste tydliggöras och definieras om beslutsfattning ska premieras som en viktig detalj i vårt sätt att se på basketen Orden strategi och taktik har från början använts i annat sammanhang, nämligen i krig. Den som var ansvarig för strategin var ansvarig för hela kriget, medan den som ansvarade för taktiken var den som ledde slagen ute på fältet. Strategi handlar om planering, principer i spelet, riktlinjer innan matchen för att organisera laget.

5 Strategi och taktik Taktik handlar om de saker som sker ute på plan där spelarna måste anpassa sig till de plötsliga förändringarna som sker i matchen. Taktik är direkt anpassning till nya situationer i spelet, det handlar om en anpassning till motståndarna. Det är en fundamental skillnad mellan Strategi och taktik vad gäller tidsaspekten. Strategi associerar man med genomtänkt, kognitiv process utan tiden som faktor. Taktik utförs under stark tidspress. Under pågående spel, speciellt spelare som befinner sig nära boll är det taktiska kunnandet som avgör beslutsfattandet. När en spelare befinner sig långt ifrån bollen, kan de fokusera på strategiska och taktiska sidor på grund av att de då har mer tid på sig.

6 Strategi och taktik Taktisk effektivitet handlar om beslutsfattande och det väldigt fort. Men taktik kräver kunskap. Strategi = Konst att långsiktigt övergripande för krig med självständigt opererande förband. Konst att teoretiskt planlägga krig. Strategin bestämmer, taktiken är sättet att utföra en plan. Taktik = Taktiken visar sättet, att verkställa de planer Strategin uppgjort. Taktik är läran om anordningarna för truppers marsch, förläggning oc strid eller läran om truppföringen.

7 Spelförståelse Steg 3 Att tänka och bedöma (taktik) och därefter handla och agera (teknik) utgör det viktigaste momentet för spelaren Tidsfaktorn har en stor betydelse Beslut och handling bör vara ett God spelförståelse och speluppfattning är att effektivt använda den mentala tiden En spelare med god spelförståelse kan med hjälp av det som precis har hänt och det som händer ”just nu” spekulera om framtiden och därmed också påverka den

8 Spelförståelse Steg 3 Speluppfattning Speluppfattning handlar om att uppfatta spelet och dess mönster, att se flera lösningar utan att för den skull välja den bästa När vi bestämt oss måste vi klara av att utföra det vi tänkt Kroppskontroll och bollkontroll är helt avgörande för speluppfattningen och spelförståelsen All träning bör utgå ifrån att spelaren ska få så mycket tid över som möjligt att ägna åt själva spelet

9 Spelförståelse Steg 3 Spelintelligens Spelintelligens handlar om att ”välja rätt” i en flervalssituation En intelligent basketspelare kan utnyttja en motståndares svaghet till sin egen fördel – tänker i konsekvenser Spelintelligens betyder inte intelligens i vanlig bemärkelse utan är specifik för just spel

10 Spelförståelse Steg 3 Kognitiv förmåga Kognitiv är ett viktigt ord när det gäller spelförståelse Kognition = intellektuella funktioner, minnesfunktioner, inlärning, igenkänning och problemlösningsförmåga På planen handlar spelförståelse om att omsätta det man uppfattar till praktisk handling Om det tar för lång tid i processen kan ”passningen komma för sent” Vissa spelare ser ett mönster som en röra medan andra har förmågan att urskilja det viktiga för att kunna hitta riktiga och snabba lösningar

11 Spelförståelse Steg 3 Split vision Split vision handlar om att uppfatta helheten och att känna igen ett mönster Split vision är att inte fixera föremål längre eftersom vi då förlorar uppmärksamheten från övriga spelet, det gäller att t ex inte titta för mycket på bollen En spelare med god split vision har förmåga att snabbt växla mellan en avslappnad, diffus blick och fokusering Spelare med god split vision kan på ett bättre sätt ”läsa in sig” i spelet och därför spekulera i framtiden, för att kunna syra och forma spelet

12 Spelförståelse Steg 3 Förmågan till split vision är som att ”se igenom allt” i spelet, att inte se hindren utan att se det som man vill genomföra En spelare med mindre god split vision blir lättare störd av en försvarare som närmar sig Split vision är en tankeförmåga, visioner om spelets framtid Om du är spänd eller stressad kan du få ”tunnelseende”, man ser spelet med skygglappar En spelare som med split vision scannar spelet istället för att fokusera på detaljer

13 Spelförståelse Steg 3 Spelbild och social spelförståelse Om man är stressad eller har problem med tekniken är det svårare att uppfatta spelbilden, vara kreativ eller välja den för situationen ”bästa” lösningen Genom att veta hur de bästa spelarna tänker kan vi också få en uppfattning om varför de är så duktiga Relationer i laget är avgörande för spelförståelsen Spelförståelse är att tro på sin egen förmåga

14 Spelförståelse Steg 3 Prestationens första byggsten är motivationen Viktigt att entusiasmera och skapa ”lust” om spelare ska prestera bra För att känna motivation måste man ha de övergripande målen klara för sig Vad är lagets målsättning och vad innebär det för var och en? Förstår man inte varför kan det kännas tungt att exempelvis träna extra Motivation är även viktig när det gäller att lära sig nya moment

15 Motorisk och kognitiv förmåga Motorik – samarbetet mellan nerver och muskler Motorisk förmåga – möjligheten att utföra den rörelse vi avser eller vill utföra Kognition – våra tankar och orsaken till tankarna Det handlar om informationsprocesser

16 Informationsprocesser Perceptionsprocesser – ta in information via våra sinnen och bearbetar eller tolkar informationen på olika sätt Minnesprocesser – som handlar om inlärning och igenkännande Tankeprocesser – vi funderar, resonerar, analyserar, fantiserar Språkliga processer – verbal information och våra formuleringar i kommunikation med omgivningen

17 Automatisering Mycket av den träning vi bedriver idag strävar mot att uppnå automatiserade rörelser så att man i stället kan koncentrera sig på det man inte har automatiserat Var noga med att lära in rätt rörelse från början, speciellt om man är ute efter att automatisera en rörelse, exempelvis en skottrörelse Det är svårare att förändra en automatiserad rörelse än att lära in nya rörelser Vi automatiseras även våra tankar, förhållningssätt och förutfattade meningar är två exempel på detta Motoriska guldåldern är 9-13 år som är mycket viktig för utvecklingen

18 Man blir bra på det man tränar på ”Spelförståelse är att se in i framtiden” ”Ibland kan man inte få mer tid. Då gäller det att få den tid man har att räcka till”

19 Är tiden viktig? Det handlar om att öka tiden för sig själv eller minska tiden för motståndaren En spelare med god spelförståelse och en bra teknik har en förmåga att förutsäga framtiden Har du spelförståelse får du tid över för egen del, eftersom du då redan innan du får bollen har bestämt vad som ska bli nästa steg

20 Rum och spridning ”Bredda spelet är knutet till att göra mål” Miki Herkel Att förstå och kunna utnyttja ”rummet” har stor betydelse för spelförståelsen. Spelarna måste förstå anledningen till att de befinner sig på en yta i spelet, exempelvis när man spelar mot zonförsvar För att kunna genomföra basketbollspelet med lyckat resultat kan inte alla spelare i ett anfallande lag befinna sig på samma yta om man ska göra mål eller skapa en bra målchans Spridning tvingar försvaret att sprida sig och göra val som man kan utnyttja i anfall genom övertagssituationer Förstå spridningens verkan, alltså vinsten med att ha olika bredd och djup i spelet

21 Problemlösning och kreativitet ”Spelförståelse är liksom problemlösning något som vi alla förstår. Kreativitet är däremot något som vi inte förstår och därför blir det en överraskning” Miki Herkel

22 Problemlösning och kreativitet ”Kreativitet bygger på att allt är tillåtet” Om du som tränare serverar alla lösningar tar du bort chansen för spelare att själv lösa problemet, något som ju måste ske i matchsituationen För att vara kreativ gäller det att vara tillfreds med sig själv, att man mår bra samt att man känner trygghet i sig själv och i sin omgivning Den kreative spelaren löser situationer med ett alternativ som inte var givet och heller inte väntat, men som ändå lyckades Det är du som tränare som dödar kreativiteten genom kommentarer eller ironi på fel ställe

23 Oberoende av kroppen och bollen I spelförståelsen har kroppskontroll och bollkontroll avgörande betydelse för hur väl vi kan tillägna oss spelet Man bör upparbeta en så god bollkontroll att man kan ägna spelet mer uppmärksamhet Alla ser spelet, men långt ifrån all uppfattar det mönster som ligger till grund för ett snabbt och riktigt beslut Målet är att ägna sig åt spelet

24 Spelförståelse Steg 3 Hur tränar man spelförståelse? Tränas genom att spela på olika sätt: - Jämt antal, övertal, undertal - Begränsade ytor - Bara vissa spelare får göra mål - Man får bara göra mål från vissa positioner - Antal studs - Olika tempo - Offensivt försvar, defensivt försvar - Försvararen måste ha ett visst avstånd till bollhållaren

25 Spelförståelse Steg 3 ”Om man jämställer motivation med lust, så kan man säga att det är mycket möjligt att lära sig spelförståelse. Det finns större möjligheter att lära sig spelförståelse om man har lust än om man inte har det.” Miki Herkel


Ladda ner ppt "Spelförståelse Steg 3 Vad är spelförståelse? ”Förmågan att omsätta det man uppfattar i någon typ av snabb kognitiv bearbetning, d v s att man har en bild."

Liknande presentationer


Google-annonser