Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund."— Presentationens avskrift:

1 Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund

2 Har ni i er kommun diskuterat att starta ett samordningsförbund? AntalProcent Ja på tjänstemannanivå39% Ja på politisk nivå00% Ja på både tjänstemannanivå och politisk nivå 1234% Nej1131% Vet ej926% Total35100% Ej svar3

3 Har ni diskuterat i er kommun att delta i ett samordningsförbund? Ja på både tjänste- nivå: Järfälla Upplandsbro Vallentuna Ja på både tjänste- och politisknivå: Båstad Solna Danderyd Sundbyberg Tingsryd Perstorp Robertsfors Norrtälje Vellinge Ljungby Älmhult Klippan

4 Har ni diskuterat i er kommun att delta i ett samordningsförbund? Vet ej: Arjeplog Boden Dorotea Haparanda Kiruna Nykvarn Pajala Storuman Överkalix Inte diskuterat frågan: Arvidsjaur Ydre Bjurholm Örkelljunga Ekerö Övertorneå Kalix Lessebo Lidingö Uppvidinge Vilhelmina

5 Vad har diskussionen resulterat i? 2016-06-01 AntalProcent Kommunen/landstinget har tagit ställning för ett framtida deltagande 2 Ljungby, Tingsryd14% Kommunen/landstinget har tagit ställning mot deltagande 1 Vallentuna 7% Ett ställningstagande har inte tagits 6 Båstad, Danderyd, Klippan, Perstorp, Robertsfors, Upplands-Bro 43% Annat, ange vad: 5 Solna (inriktningsbeslut tagits) Sundbyberg (process igång m Solna start 1 jan 2017) Vellinge (Landstinget tagit ställning mot) Järfälla (frågan diskuteras förärvande) Älmhult (ingen kommentar) 36%

6 Skäl att inte delta 20xx-xx-xx Det har inte varit aktuellt. (Lidingö) Det pågår ett antal projekt som rör målgruppen, detta behöver följas och utvärderas för att se över alternativa möjligheter, om det inte ger förväntat resultat. (Uppvidinge) Ej kännedom Ej aktuellt (Bjurholm) Enligt kommunchef har det diskuterats men är för dyrt och ger för lite tillbaka. (Ydre) Känner ej till detta(Kalix) Så vitt jag känner till, har frågan ej varit uppe till diskussion. Åtminstone inte under den relativt korta tid jag arbetat som förvaltningschef i kommunen. Förklaringen är nog helt enkelt att frågan ej prioriterats eller legat särskilt högt uppe på agendan, vare sig politiskt eller tjänstemannamässigt. (Vilhelmina) Vet ej: Arvidsjaur; Lessebo, Örkelljunga

7 Vill ni ha mer kunskap om finansiell samordning och samordningsförbund? 2016-06-01 AntalProcent Ja1236% Nej1648% Vet ej515% Total33100% Ej svar4

8 Vilka vill ha mer kunskap? 20xx-xx-xx Danderyd Arjeplog RobertsforsDorotea JärfällaHaparanda UpplandsbroPajala UppvidingeÖverkalix Vilhelmina Övertorneå

9 På vilket sätt? 2016-06-01 AntalProcentProcent av möjliga svar Delta på en gemensam träff med flera kommuner/landsting som arrangeras av nationella rådet 4 Järfälla, Robertsfors, Upplands-bro Haparanda 36% Få skriftligt material545% Själv ta del av information på hemsida om finansiell samordning och samordningsförbund 764% Få ett personligt besök från nationella rådet för att få mer information och med efterföljande dialog 3 Järfälla, Arjeplog; Danderyd 27% Besöka ett annat samordningsförbund för att öka kunskapen 3 Upplands-bro, Dorotea; Arjeplog 27% Total11200% Möjliga11

10 Viktigt för att möjliggöra SF 20xx-xx-xx Att ha mer öppettider i FK och Af i Arjeplog Att region Skåne acceptera ett förbund för Vellinge kommun. Bättre kunskap hos kommunledning och politik för att förstå nytta av att delta. Enligt Försäkringskassan Norrbotten - är inte Landstinget beredd på att öka medlen. (förutsättning att samtliga myndigheter går in med lika mycket pengar.) Med tanke på hur små förbund Norrbotten har så blir slutsatsen enligt Försäkringskassan att vi inte kan starta fler. Få insyn i de reella effekter tidigare samordningsförbund inneburit. Effekter avseende såväl ekonomiska som socioekonomiska. Förankring inom såväl politik som tjänstemannanivån. I Norrtälje finns redan ett bra samarbete mellan Af, FK, kommunalförbundet och socialkontoret. Vi står inför att skriva fram ett underlag till politiken och sen ta ställning till om vi ska ha det själv eller med annan/andra kommuner.

11 Viktigt för att möjliggöra SF 20xx-xx-xx Jag kan tänka mig att det kan hanetars på länsnivå. Mot en liten målgrupp i en liten kommun måste tid och möjligheter kontar aktiviteter hanteras. Jag är ny på min tjänst, jag behöver personligen mer information om detta. Möjligheten att ta del av andra kommuners erfarenheter av att ha varit med/ingå i ett samordningsförbund, och gärna då från kommuner med motsvarande förutsättningar (storlek, demografi etc.) Nej vi är på gång Vet ej, det har inte funnits och finns inte något egentligt intresse från de nordligaste Skåne Nordvästkommunerna. Undertecknad har erfarenhet från annan kommun och arbetar för ett förbund Vår kommun har varit med inför uppstart av samordningsförbund i några av de närliggande kommunerna. I det läget bedömde vi att vi skulle avvakta med vårt deltagande. Idag kan det vara aktuellt med en uppdatering och nytt ställningstagande.


Ladda ner ppt "Enkät till kommuner som ej ingår i samordningsförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser