Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsworkshop 2015 Välkommen. Program 17.30 Middag 18.15 Inledning c:a 18.30 Styrelsen jobbar enskilt 21.00 Släcks ljuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsworkshop 2015 Välkommen. Program 17.30 Middag 18.15 Inledning c:a 18.30 Styrelsen jobbar enskilt 21.00 Släcks ljuset."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsworkshop 2015 Välkommen

2 Program 17.30 Middag 18.15 Inledning c:a 18.30 Styrelsen jobbar enskilt 21.00 Släcks ljuset

3 Målbild Avveckla eldsjälen Fler som bidrar

4 En vanlig förening/styrelse Kassör Ledamot Sekreterare Ordförande Styrelse Sektion Roll/ Anställd Roll/ Anställd Roll/ Anställd Roll/ Anställd Kommitté

5 Ordförande - Leda styrelsens arbete - Lyssna till medlemmarna och värna om demokratin - Hålla föreningens mål levande - Fördela arbetet - Hålla sig informerad om vad som händer i föreningen - Få alla att arbeta åt samma håll i sin roll som ”lagledare” - Stimulera till insatser - Svara för föreningens representation och föra föreningens talan Sekreterare - Förbereda styrelsens sammanträde tillsammans med ordförande. - Föra protokoll och inom en vecka se till att ordförande får protokollet. - Distribuera protokoll till styrelse, revisorer, valberedning. - Tillsammans med ordförande se till att beslut verkställs och följs upp. - Ansvara för föreningens rapportering till förbund. - Se till att resultat och statistik som behövs för årsberättelse mm utförs. - Delta i arbetet med verksamhetsplan och budget. - Svara för föreningens information internt och externt.

6 Kassör - Sköta in och utbetalningar - Kontinuerligt sköta bokföringen - Regelbundet informera styrelse och övriga om föreningens ekonomiska status - Se till att bidrag sökes - Upprätta bokslut - Förbereda rapporter inför årsmötet - Tillhandahålla nödvändigt material till revisorerna - Lämna uppgifter till skattemyndigheten i förekommande fall Ledamot 1,2,3… - sponsring - kommunikation - hemsida

7 Hur kan föreningar jobba för att skapa engagemang i sin verksamhet? 1.Identifiera föreningens verksamhet i olika roller/uppdrag 2.Analysera hur roll/uppdragsfördelningen ser ut 3.Upprätta arbets- eller uppdragsbeskrivningar för de olika rollerna/uppdragen 4.Organisera genom att utse ansvarig för de olika rollerna/uppdragen (rekrytera) 5.Tanka ur avgående personer, ”överlämning”

8 1. och 2. Kartlägg och analysera Nuläge Vilken sammansättning har styrelsen? Vilka roller/uppdrag har styrelsemedlemmarna i dagsläget? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vilka roller/uppdrag är nödvändiga? Vilka roller/uppdrag behövs läggas till/tas bort för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt? Kan rollerna/uppdragen delas upp för att göra fler delaktiga?

9 Identifiera Nuläge Styrelsens roller/uppgifter (förutom stadgestyrda uppgifter) Ordförande _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ __________________________ Kassör _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ __________________________ Sekreterare _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ __________________________ _______________________ ________________________ ___________________________ Ledamot 1 _______________________ ________________________ __________________________ Ledamot 2 _______________________ _________________________ __________________________ _______________________ _________________________ __________________________ Ledamot 3 _______________________ _________________________ ___________________________ Ledamot 4 _______________________ _________________________ ___________________________ _______________________ _________________________ ___________________________

10 Övrig anställd/Ideell roll 1. _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ ___________________________ _________________________ __________________________ ___________________________ __________________________ 2. ________________________ ___________________________ __________________________ __________________________ ___________________________ __________________________ 3. ________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ __________________________ _____________________________ 4. __________________________ __________________________ ____________________________ __________________________ __________________________ _____________________________ __________________________ __________________________ _____________________________ 5. __________________________ __________________________ _____________________________

11 Förbättringsområden/Behov ( Vilka roller/uppdrag skulle vi behöva rekrytera till eller dela upp i mindre uppdrag?) 1.__________________________ 2.__________________________ 3.__________________________ 4.__________________________ 5.__________________________ 6.__________________________ 7.__________________________ 8.__________________________ 9.__________________________ 10.__________________________ 11.__________________________ 12.__________________________ 13.__________________________ 14.__________________________ 15.__________________________

12 3. Beskriv roller/uppdrag Upprätta arbets- eller uppdragsbeskrivningar för de olika roller/uppdragen Beskriv gärna arbetssätt/tips som kan vara nyttiga att veta för att utföra rollen/uppdraget Inkludera gärna omfattning i tid

13 Exempel Roll/uppdrag/arbetsuppgift/ansvarig Utbildningsansvarig -Ansvarig för att föreningens medlemmarna erbjuds utbildningar -Ansvarig för att arrangera utbildningar inom föreningen Arbetsuppgift: -Kontakt med förbund angående aktuella utbildningar -Kontakt med ledare för information om utbildningar -Inventera behov av utbildning i föreningen Tips -Information om aktuella förbundsutbildningar finns att läsa om på förbundets hemsida -Kontaktinformation till ledare och medlemmar finns på föreningens hemsida. Skicka regelbundet ut information till ledare och medlemmar angående aktuella utbildningar. -Ta kontakt med studieförbund eller förbund för att arrangera specifika utbildningar inom föreningen Ansvarig: Pelle Persson

14 4. Rekrytera rekrytera ansvarig för de olika rollerna/uppdragsområdena med hjälp av arbetsbeskrivningarna. t.ex. -Inventera bland medlemmar om det finns ett intresse av att ta på sig de beskrivna uppdragen -Samla en grupp medlemmar och tillsammans fundera på tänkbara personer till resp. uppdrag -Annonsera och informera i olika former t.ex. föreningens hemsida, facebook, medlemsmöten, föräldramöten, affischering, volontärbyrån, lokaltidning etc.

15 5. Överlämning När någon lämnar sin plats i styrelsen eller något annat uppdrag är det viktigt att hen delar med sig av sin kunskap och erfarenhet till sin efterträdare. Uppdatera arbetsbeskrivningen av roll/uppdrag Boka möte med efterträdare och gå igenom arbetsbeskrivning Avslutnings analys – finns det behov av förändringar för rollen/uppdraget?

16

17 Astma och Allergiföreningen Skellefteå Cirkelsalen Bureälvens nedre fiskevårdområdes förening1 tr ned, uppehållsrum nedre Burträsk HC Biblioteket Bolidens FFICirkelsalen Byske BåtklubbCirkelsalen Byske SimklubbCirkelsalen Hjärt och Lung föreningenCirkelsalen Medle SK Cirkelsalen Morö Backe 4HCirkelsalen Myckle IK Cirkelsalen Nya Korpen Skellefteå Cirkelsalen Reumatikerföreningen Cirkelsalen Skellefteå Demensförening 1 tr. upp, Societeten Skellefteå AIK Friidrott Cirkelsalen Skellefteå Ponnyklubb Cirkelsalen Skellefteå FF 1 tr. upp, John Skellefteå Motorsällskap 1 tr. upp, Kasinot Skellefteå Ridklubb 1 tr. upp, Anna-Greta Skellefteå IBS Cirkelsalen Skellefteå Scoutkår Biblioteket SK Storm Bibliotek Skellefteå OrienteringsklubbCirkelsalen Studentföreningen Campus Skellefteå 1 tr. upp, Henning


Ladda ner ppt "Föreningsworkshop 2015 Välkommen. Program 17.30 Middag 18.15 Inledning c:a 18.30 Styrelsen jobbar enskilt 21.00 Släcks ljuset."

Liknande presentationer


Google-annonser