Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2014-11-28 till 2014-12-05. Antal svar: 48 Antal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2014-11-28 till 2014-12-05. Antal svar: 48 Antal."— Presentationens avskrift:

1 Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2014-11-28 till 2014-12-05. Antal svar: 48 Antal inbjudna respondenter (via e-post): 78 Procentandel svar: 61,5% Utvärdering_Grundkurs_1_27 november 2014 Grundkurs 1 Modell och process i Agresso

2 2 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

3 3

4 powered by defgo.net | info@defgo.net | www.defgo.net | 8 | 4 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

5 4 Själva kursen. Kommentarer: [Bakgrund] Förvaltning För mycket (och för liten) text på bilderna för att de ska funka bra som en powerpointpresentation Miljö och klimatförvaltningen Ganska liten text och därför lite svårlästPark och naturförvaltningen Bra att alla fick en varsin pärm med alla bilder så att det finns möjlighet att gå tillbaka och kolla upp information i efterhand. Dock lite synd att det fanns vissa fel i dokumentationen. Det blev ganska detaljerat för vissa avsnitt och det hade kanske varit ännu bättre om vi gått igenom dessa i mindre grupper så att det fanns mer tid att ställa frågor. Trafikkontoret Jobbar inte riktigt på denna nivån men det är bra att få kännedom om gångenFastighetskontoret Inledningen kan gärna kortas till förmån för en bensträckare i första avsnittet. Bilderna innehöll för mycket information så de var inte bra till presentatinen även om de funkar bra i kusrpärmen. Fastighetskontoret Det var mycket korvstoppning och innan man har jobbat i programmet är det svårt att ställa några frågor Idrott och föreningsförvaltningen Bilderna i pärm svåra att utläsa. Speciellt när man nu tittar på instruktionernaIdrott och föreningsförvaltningen Förstår att det måste vara någon form av introduktion, men den var ganska diffus, och det var svårt att hitta den röda tråden. Kretslopp och vatenförvaltningen Inledningen var alldeles för lång. Det som fanns att säga hade kunnat kommunicerats på 5 minuter. Frågan som måste ställas ; vad av deta är av betydande värde för majoriteten av deltagarna. Då detta var en grundkurs kanske det hade varit av värde att avsluta med en sammanfattning av det absolut mest väsentliga från varje delavsnitt. Lokalförvaltningen 5 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

6 4 Själva kursen. Kommentarer:[Bakgrund] Förvaltning Alltid bra med åhörarkopior på vilka man kan göra egna anteckningarPark och naturförvaltningen De saker jag arbetar med togs inte upp nått på den utbildning jag var på med datorer. Jag arbetar so verksamhetsekonom och behöver kunna djupdyka i redovisnignen, gäva i detaljer, göra BFO från excel, söka på relationer osv. Det var intressant att se hur systemet fungerar pwebben ialla fall o jag förmodar att det finns likheter med desktop. Lokalförvaltningen Inehållet felaktig uppdaterades på plats. Data stopp titt som tätt. Brist på pedagogik och avstämning att alla är klara. Föreläsaren på f.m hoppade mellan olika moment vilket skapade från och till kaos i gruppen. Lokalförvaltningen Svårt att svara på kursdokumentationen eftersom först när man aktivit kommer att arbeta i agresso som man behöver ta hjälp av dokumentation och lathunder hur man göra olika arbetsmoment, just då kommer det visa sig om dokumentationen är bra eller inte. Fastighetskontoret Jag tyckte generellt att det var bra. Ganska mycket repetition för oss som har varit med i projektet ett tag, på stormöten och liknande. Jag tror att det kommer bli tydligt under Grundkurs 2 huruvida Grundkurs 1 var givande eller inte för deltagarna. Trafikkontoret Hade velat ha lite mer information om de olika rutiner som det står en hel del om i andra material, tex vad ska vi göra vid ett periodavslut. Lena nämnde lite kort om att vi ska göra en ankomstregistreringsbokning dag 4 på nästa period. Hade velat ha detta lite mer utförligt. Ta upp de rutiner som är skillnad mot idag. Förstår att en hel del kommer att ligga på förvaltningarna till skillnad mot vad vi gör idag. Det är sådant mastigt material som vi ska läsa in och ibland behöver man höra det också. Lokalförvaltningen 6 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

7 7

8 8

9 5 Medverkanden. Kommentarer:[Bakgrund] Förvaltning Lars - lätt att prata i termer (förkortningar) som alla kanske inte är så bekanta med! LG04 och CS15 kanske inte man behöver känna till förrän fördjupningskursen? Triggrar - kanske inte alla behöver känna till (alla arbetar inte med anläggningstillgångar). Kan lätt bli fler frågor än svar i ett initialt skede. Idrott och föreningsförvaltningen Del teoretisk del av kurs skulle vara mycket kortare. Jag skulle krypa ner hela den 3 mimmars del till 30minuter. Idrott och föreningsförvaltningen Avsnitten om anläggning och kunder var möjliga att få ut lite av, men avsnittet om redovisning var rörigt, tyckte jag (ingen riktig struktur hos talaren). Kretslopp och vattenförvaltningen Tyvärr upplevde jag att det efter en stund blev en ganska energifattig atmosfär i församlingen. Jag har inte lösningen men planeringsgruppen bör fortsättningsvis ställa sig frågan; Hur skapar vi energi, Hur bryter vi anvanda mönster när det gäller att förmedla envägskommunikation, finns det en möjlighet att skapa delaktighet, mindre grupper...??? Lokalförvaltningen Den halv dag med presentation vi var på gav egentligen inte mig något alls. Bilderna var fullknökade med text eller möjliga bilder och gick inte att se. Däremot tycker jag att dokumentet "utformningsprinciper- fördjupningsdokument" är jättebra.Det hade nog räckt att läsa den hemma. Det var mycket upprepningar i inledningen som kändes som slöseri med tid. Egna studier hemma o sedan en workshop där det fanns tillräckligt många insatta så att varje individ kunde få mer specifik hjälp hade gett mig betydligt mycket mer. Lokalförvaltningen F.m pass var en katasrof. E.m (kundreskontra ngt bättre).Lokalförvaltningen Lars, Lena och Eva var alla kanon. Bra jobbat!Trafikkontoret 9 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

10 10 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

11 11 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

12 6 Inför kursen. kommentarer:[Bakgrund] Förvaltning Kan tycka att kallelserna kunde gått ut lite tidigare.Idrott och föreningsförvaltningen Utbildningsmaterilaet låg på bänkarna torsdagen den 27/11.Lokalförvaltningen Tag inte del av utbildningsmaterialet innan, hade nog inte spelat någon större roll så här tidigt. Viktigare när man gått några utbildningar Park och naturförvaltningen Utbildningen den 1 dec. var inte bra. Föreläsare var tyvärr inte de mest pedagogiska, engagerade eller väl förberedda Lokalförvaltningen Beror på vilket utbildningsmaterial man syftar på, inför gårdagens utbildning hade jag inget material innan att kolla på. Men inför våda projektmöten hade vi löpande dokumentation och material, det var riktigt bra och även bra grund inför kurs 1. Hade jag inte vart med på projekt möte 1, 2, 3 hade jag inte hängt med. Fastighetskontoret Ingen hade tittat på detta innan kursen ändå och det var kanske bra då det innehöll en del fel. Till Grundkurs 1 och 2 tror jag det är vilket som om man får materialet innan eller vid kursstart. Fördjupningskurserna kanske kan vara bra att kika på innan. Trafikkontoret 12 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

13 13 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

14 14 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

15 7 Förväntningar och förkunskaper. Kommentarer:[Bakgrund] Förvaltning Det jag saknade var att få Lusten till att ge mig in i det nya.Lokalförvaltningen Eftersom jag vart med i projektmöterna innan 1,2,3 var detta kurs 1 mer än bekräftelse på det vi gått igonom. Had einga dirket förväntningar, trodde dock att vi skulle få se systemet live. Fastighetskontoret Se svar på tidigare frågaLokalförvaltningen 15 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

16 16 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

17 17 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

18 8 Kurslokalen. Kommentarer:[Bakgrund] Förvaltning Lite för ljus när solen låg på, svårt att se bildernaMiljö och klimatförvaltningen Svårt att se bildspelets text som var väl liten...Fastighetskontoret Det blev rätt syrefattigt innan kaffepausen.Trafikkontoret Data stop från och till, palre mitt i lokalen man kunde inte se tavlan, dåligt belysning och luft Lokalförvaltningen 18 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

19 9 Det här tycker jag vara bra med kursen: Svar[Bakgrund] Förvaltning Bra som övergripande introduktion till kommande utbildningarMiljö och klimatförvaltningen Att ni påminde om att vi skulle gå hem och kontrollera vad vi har för utestående fakturor mellan nämnder och internt redan nu. Park och naturförvaltningen Den var braPark och naturförvaltningen Presentationerna efter fikat var bra, med rätt detaljnivå och med fokus på vad det är som skiljer det nya systemet från det gamla. Fastighetskontoret Bra att få helheten. Pass två och tre (Eva och Lenas) var lätta att ta till sig.Fastighetskontoret Allmänt hållen! Övergripande systemstruktur! Mycket bra och övergripande förståelse av systemet och kopplingar med andra system. Fantastisk insats - med tanke på sparsamma resurser! BRA JOBBAT! Idrott och föreningsförvaltningen fick en bra bas och intrdoduktionIdrott och föreningsförvaltningen okIdrott och föreningsförvaltningen Att få en allmänt uppfattning o Agresso, generellt hur är det upbyggd, och vilka detaljer är iblandade i systemet. det är allt. Mera behövs inte, eftersom detaljer kommer i samband med andra delarav utbildningen som är koplade direkt med användningen av programmet. Idrott och föreningsförvaltningen Bra med gemensamt avstamp.Kretslopp och vattenförvaltningen AlltKretslopp och vattenförvaltningen BRa att få en övergripande inledning av Agresso implementeringen.Kretslopp och vattenförvaltningen UPPLEVDE DET SOM EN BRA INFORMATION OM VAD KOMMA SKALL.Kretslopp och vattenförvaltningen Man fick en bra överblick över vilka "arbetsmoment" som ska göras i Agresso. Det var också bra att man fick veta vad som ingår i utbildningsmaterialet och hur hjälpen kommer att fungera. Kretslopp och vattenförvaltningen 19 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

20 9 Det här tycker jag vara bra med kursen: Svar[Bakgrund] Förvaltning Bra att få en helhetsöversyn, dock lite korvstoppning. Allt gick i raskt tmpo :)Kretslopp och vatenförvaltningen Bra att bilder i kursmaterialet var märkta 1-3 utifrån till vem de riktar sig till.Fastighetskontoret Alla ville göra sitt bästa. Lokalen var bra. Att anställda från Agresso var närvarande. Lars Runesson och Eva signalerar den trygghet som behövs. Lokalförvaltningen Bra introduktion till utbildningarna som kommerPark och naturförvaltningen Kursmaterilaet var tillräcklig och vi kunde läsa själva.Lokalförvaltningen Kunniga föreläsareMiljö och klimatförvaltningen utformningsprinciper fördjupningsdokumentet är jättebraLokalförvaltningen Bland annat att vi fick pärm med upptryckta bilder att anteckna i.Kommuncetrala poster/koncern. Redov. Bra, allmän info för förvaltningarna. Lagom detaljerad nivå och jag tror att det var lätt att hänga med för alla. Bra att det var Eva och Lars som höll de största delarna, då de också är de med den praktiska kunskapen sedan projektmötena. Trafikkontoret Alltid bra att få höra och få det bekräftat som man läst. Bra att vi i grupp 1 fick en timme själva med special information. Lokalförvaltningen 20 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

21 10 Det här tycker jag var mindre bra med kursen: Svar[Bakgrund] Förvaltning.Park och naturförvaltningen Lite för mycket repetition. Man kan väl nästa skippa bakgrund till och nytta med NEKK vid det här laget. Lite för detaljerat ibland. I en sån här introduktion behöver vi kanske inte så mycket information om till exempel olika koder (typ AB, AG, BD, DB). Miljö och klimatförvaltningen Allt var braPark och naturförvaltningen Powerpoint-bilderna var för detaljerade (för mkt text) att använda sig av under utbildningen, fungerar kanske bättre att ha som material att kunna titta på i efterhand. Första passet hade för detaljerad information. Fastighetskontoret Inledningen var lite lång. Bensträckre behövs i första passet. Fastighetskontoret Det kan vara svårt att se på materialet som om det är "första gången". Termer och förkortningar kan initialt hanteras med sparsamhet. Bättre att istället berätta vad det är man menar i ord. Ex CS15 = Fil med kunduppgifter osv. Idrott och föreningsförvaltningen OKIdrott och föreningsförvaltningen För långt, så mycket kan ma inte registrera på en gång, utan att använda direkt programmet.Idrott och föreningsförvaltningen För mycket att ta in på en gångIdrott och föreningsförvaltningen Se tidigare kommentarer.Kretslopp och vattenförvaltningen egentligen inget som jag kommer på nu.Kretslopp och vattenförvaltningen Dåliga stolar, korvstoppning, svårt att se på bilderna som visades.Kretslopp och vattenförvaltningen Det är lättare att följa bilder med mindre text på i fall man vill både lyssna och läsa. Däremot är det bra med mycket text och förklaringar i materialet i pärmen som man kan läsa i efterhand och få mer information. Fastighetskontoret 21 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

22 10 Det här tycker jag var mindre bra med kursen: Svar[Bakgrund] Förvaltning För lång intro och avrundning - samma sak blev sagt 12 gånger och värdet var begränsat! Energinivån och entusiasmen. Saknade ett försök att verkligen ringa in det mest väsentliga - eller att ringa in detta. Risk finns annars att det drunknar i alla textmängder. PPT-bilderna var alldeles för krävande! Lokalförvaltningen Lite mycket korvstoppning, men det är förståeligt.Miljö och klimatförvaltningen se tidigare kommentrerLokalförvaltningen Att ni inför utbildningen vet vilka bilder som presenteras och resten anges i pärmen som "läsbild" man läser hemma. Så man vet efter utbildningen vilka som dragit och vilka man måste läsa in själv. Kommuncetrala poster/koncern. Redov. Det Färdtjänsten berättade har redan framkommit vid ett antal tillfällen tidigare, så det var onödigt. Bättre i så fall att ställa löpande frågor till de under tiden, vilket Eva och Lars även gjorde. Det som Pär berättade i början av kursen hade vi även precis gått igenom vid stormötet. Bättre i så fall att hoppa utbildningsdelen på stormötet och bara köra den som en introduktion till Grundkurs 1. Trafikkontoret 22 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

23 11 Det här skulle jag vilja ändra på: Svar[Bakgrund] Förvaltning Inget särskilt annat än det som framgår av tidigare svarMiljö och klimatförvaltningen IngetPark och naturförvaltningen Korta ner pass ett. Mindre text på bilderna, eller meddela i början av utbildningen att bilderna i första hand är till för att använda i efterhand så kan man släppa dem under själva utbildningen. Fastighetskontoret Att kostnaderna ligger som minus och intäkterna som plus. Så är det ju i Nekksus. Hade varit bra med samma Fastighetskontoret Fler praktiska exempel blandat med teorin.Färdtjänstförvaltningen Vet ejIdrott och föreningsförvaltningen Behöver inte vara så långt, halva tiden räcker. Tror inte man får med sig något större av att titta på generella PP-bilder under gemensamma former. Bättre lägga mer tid på själva datorutbildningen istället. Kretslopp och vattenförvaltningen Lokanlen och temoptKretslopp och vattenförvaltningen Se tidigare svar - nu börjar jag upleva sama som på utbildningen; samma sak tas om och om och om och om.......... Kvantitet betyder inte alltid kvalitet - kanske kommer det ur otrygghet? Lokalförvaltningen Mer systemvisningMiljö och klimatförvaltningen se tidigare kommentarerLokalförvaltningen Se föregående fråga.Trafikkontoret 23 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet

24 15 [Bakgrund] Förvaltning% Fastighetskontoret21% Färdtjänstförvaltningen6% Idrott och föreningsförvaltningen15% Kretslopp och vatenförvaltningen15% Lokalförvaltningen15% Kommuncetrala poster/koncern. Redov.4% Park och naturförvaltningen8% Miljö och klimatförvaltningen6% Trafikkontoret10% 24 Utvärdering Grundkurs 1:1 | Modell och prosess i Agresso | NEKK-projektet


Ladda ner ppt "Utförd av: Per Svensson Organisationsnamn: Göteborgs Stad NEKK-projektet Undersökningen utfördes från 2014-11-28 till 2014-12-05. Antal svar: 48 Antal."

Liknande presentationer


Google-annonser