Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 Så ser svensken på fritidshus 2007 Synovate Temo för Nordea Anna Bäcklund 2007-06-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 Så ser svensken på fritidshus 2007 Synovate Temo för Nordea Anna Bäcklund 2007-06-13."— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 Så ser svensken på fritidshus 2007 Synovate Temo för Nordea Anna Bäcklund

2 Sida 2 Hur många äger ett fritidshus idag och hur mycket kostar det per år? Hur många planerar att i framtiden köpa ett fritidshus och hur mycket får det kosta? Var är fritidhusen belägna och var vill man att de ska ligga i framtiden? Påverkar förslaget om slopad fastighetsskatt beslutet att köpa fritidshus? Detta är några av de frågor som Nordea vill få svar på med hjälp av denna undersökning. Målgruppen i undersökningen är personer i åldern år. Inledning

3 Sida 3 De som idag äger ett fritidshus

4 Sida 4 En av fem äger fritidshus Äger du ett fritidshus? Bas: Samtliga, 1007 personer

5 Sida 5 I Norge är det vanligare att äga fritidshus Äger du ett fritidshus? Base: All respondents in each country

6 Sida 6 De flesta har sitt fritidshus nära vattnet Var är ditt fritidsboende beläget ? Bas: Äger stuga/fritidsboende, 225 personer

7 Sida 7 Vanligare att äldre och höginkomsttagare äger fritidshus Äger du ett fritidshus? Andel som svarat ja i respektive undergrupp. Boende i Stockholm äger fritidshus i högre grad. Män och kvinnor äger fritidshus i lika stor utsträckning. Nivåerna för hushållsinkomst (HH): Låg: kronor per år eller mindre Mellan: kronor till kronor Hög: kronor eller högre Bas: Samtliga i respektive undergrupp

8 Sida 8 3 av 10 har belånat fritidsboende Höginkomsttagare belånar sitt fritidsboende i högre grad. Bas: Samtliga i respektive undergrupp Är ditt fritidsboende belånat eller inte? Andel som svarat ja i respektive undergrupp.

9 Sida 9 I Danmark är det vanligast att belåna sitt fritidshus Är ditt fritidsboende belånat? Base: All having a cottage

10 Sida 10 Arv/gåva är den vanligaste ”finansieringsformen” Hur är ditt fritidsboende finansierat? Fler svar möjliga. Bas: Äger stuga/fritidsboende, 225 personer Fler kvinnor än män har fått sitt fritidsboende i gåva/ärvt det.

11 Sida 11 Genomsnittlig kostnad är kronor per år Totalt sett, hur stora är de sammantagna kostnaderna per år för fritidsboendet? Försök att göra en uppskattning? I genomsnitt kostar fritidshus kronor per år. Detta ger en genomsnittlig månadskostnad på kronor (oavsett om man tillbringar sin tid där eller inte). I storstadsregionerna är den genomsnittliga kostnaden kronor per år. Den genomsnittliga kostnaden är högre för dem som har belånat sitt fritidsboende ( kronor per år). Bas: Äger stuga/fritidsboende, 225 personer 29 procent

12 Sida 12 Danskarna har den högsta genomsnittliga kostnaden för sitt fritidshus Genomsnittligt belopp : SEK Totalt sett, hur stora är de sammantagna kostnaderna per år för fritidsboendet? Försök att göra en uppskattning? Genomsnittligt belopp : NOK (cirka SEK ) Genomsnittligt belopp : EUR (cirka SEK ) Genomsnittligt belopp: DKK (cirka SEK ) Base: All having a cottage

13 Sida 13 Nyttjandegraden är i snitt sju veckor per år Hur många veckor tillbringar du i ditt fritidsboende per år? Bas: Äger stuga/fritidsboende, 225 personer 64 procent I genomsnitt tillbringar fritidshus ägare sex till sju veckor i sitt fritidshus på ett år. Kostnaden per vecka som huset används ligger då på kronor. De äldre ( år), höginkomsttagare och Stockholmsbor spenderar mest tid i sitt fritidshus (i genomsnitt cirka åtta veckor).

14 Sida 14 Majoriteten hyr inte ut sitt fritidshus Hyr du ut ditt fritidsboende och får hyresinkomster? Bas: Äger stuga/fritidsboende, 225 personer

15 Sida 15 De som har planer på att köpa fritidshus de närmaste två åren

16 Sida 16 Drygt svenskar tror att de kan komma att köpa fritidshus de närmaste två åren Har du några särskilda planer på att köpa ett fritidsboende inom de närmaste två åren? 11 procent åringar är mest benägna att köpa fritidshus (16 procent kommer kanske att göra det inom närmaste två åren). Bas: Samtliga, 1007 personer

17 Sida 17 Fritidshuset får i genomsnitt kosta högst kronor Ungefär hur mycket tror du att ditt framtida fritidsboende kommer att kosta, som mest? Personer som bor i storstad kan tänka sig att betala betydligt mer för ett fritidshus jämfört med övriga. Det maximala beloppet för storstadsborna är kronor jämfört med kronor i mellanstora städer. Siffrorna baserar sig på små baser (cirka 50 personer). Bas: Planerar att köpa fritidsboende inom de närmaste 2 åren, 115 personer

18 Sida 18 Fler vill köpa fritidshus utomlands Var planerar du att köpa ditt fritidsboende ? Bas: Planerar att köpa fritidsboende inom de närmaste 2 åren, 115 personer Jämfört med dagens läge på fritidshus, så skiljer sig alternativet ”utomlands” på så vis att fler önskar denna placering jämfört med dagens verklighet (fyra procent idag jämfört med tio procent som önskar detta). Detta kan komma att innebära en ökning av andelen som skaffar fritidshus utomlands. I övrigt liknar önskemålen dagens lägen på fritidshus.

19 Sida 19 Påverkar förslaget om slopandet av fastighetskatten beslut att köpa eller inte inte köpa fritidshus?

20 Sida 20 Borttagandet av fastighetsskatten påverkar inte beslut om köp av fritidshus bland befolkningen i stort… Det finns ett förslag om att ta bort fastighetsskatten från nästa år, påverkar detta ditt beslut att köpa eller inte köpa ett fritidsboende? Bas: Samtliga, 1007 personer

21 Sida 21 …men bland dem som har köpplaner har borttagandet av fastighetsskatten större påverkan på beslut om köp Det finns ett förslag om att ta bort fastighetsskatten från nästa år, påverkar detta ditt beslut att köpa eller inte köpa ett fritidsboende? Bas: Planerar att köpa fritidsboende inom de närmaste 2 åren, 115 personer

22 Sida 22 Sammanfattning 22 procent av svenskarna äger fritidshus idag. Ägandet är betydligt vanligare bland äldre och höginkomsttagare. Knappt en tredjedel har fritidsboende som är belånat. En fjärdedel har redan betalt sitt fritidsboende. Många har fått sitt fritidshus som arv eller gåva (37 procent). I genomsnitt kostar ett fritidshus kronor per år. I storstadsregionerna är kostnaden högre, kronor per år. En tiondedel av fritidshusägare hyr ut sitt fritidsboende. De som gör det kan tjäna mer än vad fritidshuset i genomsnitt kostar per år. I genomsnitt tillbringar fritidshusägare närmare sju veckor i sitt fritidshus på ett år. Kostnaden per vecka som fritidshuset nyttjas ligger då på kronor per vecka. En tiondel tror att de kommer köpa fritidshus inom de närmaste två åren. Trettioåringar är mest benägna att köpa fritidshus (16 procent uppger att de kanske kommer att göra det inom två år). I framtiden får ett framtida fritidshus i genomsnitt kosta maximalt kronor, men stora skillnader finns mellan storstad och landsbygd. Vid val av fritidshus söker man sig till vattnet. Fler planerar köpa fritidshus utomlands jämfört med dagens placeringar av fritidshus. 21 procent av de som tror att de kommer att köpa fritidshus inom de två närmaste åren säger att förslaget om slopad fastighetsskatt påverkar beslutet att köpa.

23 Sida 23 Om undersökningen

24 Sida 24 Om undersökningen – Fakta Målgrupp: Personer i åldern år. I Sverige finns det cirka personer i denna ålder. Fältperiod: 8 maj – 17 maj 2007 Metod:Undersökningen har genomförts via Synovate Temos Internetpanel som har cirka paneldeltagare. Dessa är rekryterade via riksrepresentativa omnibussar och representerar ett s k ”mail-Sverige”. Antal intervjuer:1007 intervjuer har genomförts. Övrigt: Undersökningen har genomförts i Finland, Danmark, Norge och Sverige under samma tidsperiod

25 Sida 25 Synovate Sveriges Internetpanel består idag av deltagare. Panelen är rekryterad via omnibussar. Det innebär att urvalet är riksrepresentativt och man måste bli tillfrågad om att ingå i panelen. Det är alltså inte möjligt att själv anmäla sig till Internetpanelen. Rekrytering sker via telefonomnibussen där vi genomför 1000 intervjuer per vecka med ett riksrepresentativt urval. Deltagarna i panelen får endast vara med i ett begränsat antal undersökningar, med viss tid mellan varje mätning. Vi hanterar panelen på ett sådant sätt att de som ingår inte ska bli ”proffstyckare”. Om undersökningen – Synovates Internetpanel

26 Sida 26 Om undersökningen – Målgruppsbeskrivning i denna undersökning KÖN Män50% Kvinnor50% ÅLDER år33% år15% år24% år28% HH INKOMST Upp till kronor 26% kronor 30% kronor eller mer 32% ORT Stockholm/Göteborg/Malmö37% Övriga städer50% Glesbygd13%


Ladda ner ppt "Sida 1 Så ser svensken på fritidshus 2007 Synovate Temo för Nordea Anna Bäcklund 2007-06-13."

Liknande presentationer


Google-annonser