Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du ansöker på gymnasievalswebben ”gymnasiestudera.se” Av Bergendahl Moa och Liljebäck Johan VT-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du ansöker på gymnasievalswebben ”gymnasiestudera.se” Av Bergendahl Moa och Liljebäck Johan VT-2016."— Presentationens avskrift:

1 Hur du ansöker på gymnasievalswebben ”gymnasiestudera.se” Av Bergendahl Moa och Liljebäck Johan VT-2016

2 Fått hemskickade inloggningsuppgifter och instruktionsbrev (person-nummer och lösen) – SPARA!  18 jan-15 feb: Valperioden, rangordna alternativen (helst först),Tryck ”spara kvittens och skriv ut”, skriv under och ge SYV.  15 feb-14 april (antagningen ser över för prel.svar)  15 april: Preliminärt antagningsbesked baserat på julbetyg.  15april-1 maj: Om- och nyvalsperiod, vid ändring, tryck ”spara kvittens och skriv ut”, skriv under och ge SYV/skolan nya.  1 juli: Slutgiltigt antagningsbesked  21 juli: sista dag att svara JA/NEJ på beskedet.  Från slutet av juli-14 sep: reservantagning.

3 Fyll i: 1.Kommun du vill söka till (annars kommer alla upp) 2. Välj skola 3. Välj program (om ej skola valts kommer alla skolor m. de valda programmet upp) Visa exempel (ett yrkes och ett högskolef)

4 Lägg in e-postadress och mobilnummer första inloggningen. -Använd gärna mobilnummer/mail till föräldrar också (kan ange 3 nr) *Skoladresser slutar fungera vid sommarlovet- välj annan mailadress!

5 3) Modernt språkval 1) För meritpoäng (fortsätta m. nuvarande språk) välj steg 3. 2) välj reservspråk 4) Modersmål/svenska 2 1) Intresseanmälan för modersmål 2) Vill man fortsätta m. SV2 måste detta väljas här annars blir det svenska 1

6 !! Dubbelkolla att uppgifterna stämmer, om allt stämmer och du är nöjd med valet klicka på ”spara och skriv ut ansökan!”, innan valperioden är slut kan du spara dina val ifall du vill göra ändringar genom att trycka ”spara ansökan för senare utskrift” Viktigt- SKRIV UNDER MED DIN SIGNATUR OCH LÄMNA TILL DIN SYV!!!!

7 Får oftast antagningsbesked för idrotten i slutet av jan- början av feb. Lägger till NIU/RIG i ansökan på webben. -Om elev vill utöva sport kan INDVAL- (”profil”) väljas på vissa skolor, tex: hockey i Mjölby (MHC) och sport på fria läroverken i Linköping. Elever som sökt idrott utanför Östergötland och blivit antagen ska skicka in beskedet till Linköpings gymnasieantagning (direkt eller via SYV, meddela SYV om du skickar direkt!).

8 1) Välj kommun Välj Skola Välj program 2) Intresseanmälan för inriktning 3) Välj NIU (idrotten) om du kommit in på idrotten Annars kan profil väljas (INDkurser försvinner)

9 1)Välj inget val på kommun, önskad skola och program. 2)Tryck ”hämta valalternativ” 3)Vid val 1: välj ”val utanför Östergötland”  Tryck vidare till modersmål/SV2 och gör ev. val  Tryck vidare till kvittenssidan, här fyller du i kommun, skola och programmet du vill söka med NIU varianten kombinerat (viktigt att dubbelkolla att skolan erbjuder programkombinationen)  Övriga val (ej NIU) görs på samma sätt fast utan att NIU anges

10 Behöriga för nationella program (vid avtal) kan söka aspbergerklass i Linköping på Birgittaskolan mot SAM-SAM, NAT-SAM. Obehöriga för nationella program (vid avtal) kan söka IM preparand och individuellt alternativ i Linköping. IA finns på Mjölby gymnasium (ansökan sker genom möten under mars-april 2016)

11 Välj kommun Skola Program Vid profil väljs NA Spets.

12 Elever som har Absolut sekretess(skyddade personuppgifter) eller anses ”gömda”: gör en pappersansökan + en kopia av slutbetyg, skolan meddelar antagningsbesked. Skyddad adress: Går bra med vanlig ansökan via webben

13 Elever som inte har godkänt i någon av eller flera av MA, SVE, ENG och därför blir obehörig eller elever som ej är behörig p.g.a. de saknar E i ämnen som ett önskvärt gymnasieprogram kräver kan söka IM (introduktionsprogram)- för PREP görs då en intresseamälan via webben. De IM som är sökbara via webb läggs som val direkt under de program eleven vill söka om denne vore behörig. Elever som tillhör Mjölby kommun hänvisas i första hand till Mjölby gymnasiums IM-program. Vissa IM program finns sökbara i webben: Mjölby= PRIV och PREP (intresseanmälan) YI, IA och SPRÅK beslutas i mars-april genom möten.

14 Elever som är intresserade av att söka IB i Linköping bör lägga detta som valplacering ett eller två. - kommer få göra matematik och engelska prov som intagningsprov också. Skolan vill att elever som söker anser sig vara intresserade och ha god förmåga i engelska och matematik.

15 Har man sökt utanför Östergötland är det inte säkert att man kan göra ett om- eller nyval. Kan ändra sina val- viktigt att elever som ej är behöriga lägger till sökbara IM (PREP och PRIV) bland sina val. NY KVITTENS skrivs ut och signeras för att ges till SYV.

16 Sökande kan bara lämna svar 1 gång (om du inte har möjlighet att svara- be någon annan!)

17 Enligt svensk skollag är valet helt och hållet ert eget!


Ladda ner ppt "Hur du ansöker på gymnasievalswebben ”gymnasiestudera.se” Av Bergendahl Moa och Liljebäck Johan VT-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser