Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ibbe/ HT 2014 1. Gymnasieprogram Nationella inriktningar Yrkesprogram 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ibbe/ HT 2014 1. Gymnasieprogram Nationella inriktningar Yrkesprogram 2."— Presentationens avskrift:

1 Ibbe/ HT 2014 1

2 Gymnasieprogram Nationella inriktningar Yrkesprogram 2

3 Ibbe/ HT 2014 3 * H Hälsa Hjärna Hjärta

4 Ibbe/ HT 2014 4 Yrkesprogram:  Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska + 5 andra ämnen  Dispens för engelska – rätt till stöd

5 Ibbe/ HT 2014 5 Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons­ och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

6  Ger möjlighet att få en anställning och lägger grund för fortsatta studier  Skolförlagd eller lärlingsutbildning  Eleverna på yrkesprogram ska alltid erbjudas att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet som utökat program Ibbe/ HT 2014 6

7 7  Alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen  Kan börja första, andra eller tredje året  I huvudsak förlagd till en eller flera arbetsplatser  Samma behörighetsregler och examens mål som skolförlagd yrkesutbildning  1000:- Kr/månad extra i studiebidrag

8  Betyg från ett nationellt yrkesprogram program (minst 2500 p.)  Betyg E (G) i minst 90 procent av kurserna (2250 p)  Lägst betyg E (G) i svenska, engelska och matematik, samt på gymnasiearbetet (100p varje)  E(G) i de viktigaste yrkeskurserna Ibbe/ HT 2014 8

9 9 Högskoleförberedande program:  Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska +9 andra ämnen  Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA  Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till NA och TE Dispens för engelska – rätt till stöd

10 Ibbe/ HT 2014 10 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

11 Ibbe/ HT 2014 11  Betyg från ett nationellt program, minst 2500 p.  Betyg E (G) i minst 90 procent av kurserna (2250 p.)  Lägst E (G) i 300 p svenska, 200 p engelska och 100 p matematik, samt på gymnasiearbetet.

12 Ibbe/ HT 2014 12 Summan av de 16/17 bästa betygen är meritvärdet som man konkurrerar med. Det högsta meritvärdet är 320/340 p. Endast moderna språk räknas som 17:e betyget Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. Detta är ditt meritvärde. A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p F = 0 p

13 Ibbe/ HT 2014 13

14 En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. Riksrekryterande utbildningar får finnas inom yrkesprogram, estetisk spetsutbildning och som idrottsutbildning. Ibbe/ HT 2014 14

15 För dig som specialintresse eller en särskild talang du vill utveckla under gymnasiet? Brinner du för exempelvis matematik, naturvetenskap, språk, historia, ekonomi, entreprenörskap eller hållbarhetsfrågor. Du siktar på vidarestudier. Ibbe/ HT 2014 15

16 12 jan –12 feb ordinarie valperiod Frikvotsansökan med bilagor skickas senast den tredje veckan i feb Preliminärt antagningsbesked visas och Omvalsperioden: april Frikvotsansökan med bilagor ska vara inne hos GA senast andra veckan i maj Antagning görs i slutet av juni och eleverna har hela juli på sig att svara Reservantagningen påbörjas i augusti Ansökan till idrottsgymnasiet senast 1 december Ibbe/ HT 2014 16

17 Ibbe/ HT 2014 17 jan –feb ordinarie valperiod feb frikvotsansökan skickas in Ansökan till idrottsgymnasiet senast 1 dec maj frikvotsansökan skickas in april preliminär antagning visas omvalsperiod börjar Skolbesöksveckan V 47/samtal PRAO V 43 Reserv antagning påbörjas i augusti Tid att svara under hela juli Antagning görs i slutet av juni Byte av skola sköts av skolorna

18  Alla elever som har medicinska och eller sociala skäl kan ansöka prövning i Fri kvot  En blankett ska ifyllas och skickas till Gymnasieantagningen senast februari respektive maj  Vårdnadshavaren ansvarar för blanketten Ibbe/ HT 2014 18

19 Alla som saknar behörighet till ett nationellt program kan söka till ett av introduktionsprogrammen:  Preparandutbildning: vill bli behörig till ett yrkes- eller högskoleförberedande program  Programinriktat: individuellt alternativ. IMPRO/PRIV: 1. Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, + engelska eller matte + fyra ämnen 2. Eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matte + tre ämnen  Yrkesintroduktion. Utbildningen består av praktik och undervisning, kan ge behörighet till yrkesprogrammen  Individuellt alternativ. En utbildning skräddarsydd för dig. Den kan innehålla studier, praktik eller annat som du önskar  Språkintroduktion Ibbe/ HT 2014 19

20  Eleven får ett lösenord till antagningssidan av Ibbe. Lösenordet ska sparas ända till 1:a september  När ansökan är gjord ska en kvittens skrivas ut, undertecknas och lämnas till Ibbe  Reserv  Inriktning  Kurs val Ibbe/ HT 2014 20

21 Alla gymnasieskolornas SYV i Umeå och Vännäs kommer till oss för att presentera sina program Dag: den 23:e september Tid: 08:30 - 10:30 Plats: Bräntbergsskolan Alla föräldrar och elever är välkomna Ibbe/ HT 2014 21

22 www.gymnasieantagningen.nu/ www.gymnasieinfo.se www.youtube.com/watch?v=0ZHgeswUI4k www.studera.nu www.utbildningsinfo.se www.skolverket.se www.allastudier.se www.sverigesviktigastejobb.se www.saco.se Ibbe/ HT 2014 22

23 Ibrahim.alhakim@umea.se Tel: 090 – 16 56 10 Mobil: 0703 83 26 16 Ibbe/ HT 2014 23

24  Framtidståget  Vecka 40 info till eleverna  Vecka 43 PRAO, senast 3 okt  Skolbesöksveckan vecka 47  PRASO  Tid för samtal hos Ibbe Ibbe/ HT 2014 24


Ladda ner ppt "Ibbe/ HT 2014 1. Gymnasieprogram Nationella inriktningar Yrkesprogram 2."

Liknande presentationer


Google-annonser