Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revolution betyder att förändra något ifrån grunden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revolution betyder att förändra något ifrån grunden."— Presentationens avskrift:

1 Revolution betyder att förändra något ifrån grunden.

2 Var och när? Storbritannienunder senare delen av 1700-talet Varför där och då/orsaker? Viktiga råvaror (stenkol och järn) Goda hamnar och segelbara floder Framgångsrik handel – världens rikaste land Förändringar inom jordbruket – fattiga människor sökte sig till fabriker och gruvor för arbete Uppfinningar ledde till att varor började mass- produceras

3 Växelbruk Fler sorters grödorBättre djurfoder Ökad produktion av spannmål Möjligt ha fler boskap Fler människor kan äta sig mätta Fler överlever

4 skiftet = sammanslagning av många små åkrar till en stor leder till effektivare jordbruk

5 maskiner i jordbruket = bättre plogar, såningsmaskin leder till effektivare jordbruk

6 husdjursavel = bättre raser leder till mer mat växtförädling = framodling av bättre sorters gröda leder till mer mat Gödning leder till bättre skördar och ger mer mat växelbruk = att så olika grödor olika år leder till bättre skördar som ger mer mat

7 Effektivare jordbruk minskat behov av arbetskraft inom jordbruket fler flyttade från landet urbanisering många människor som kunde arbeta på fabrikerna mer mat befolkningen ökade bättre mat mindre sjukdomar ökad medellivslängd befolkningen ökade Fattiga och småbönder blev förlorare Fattiga bodde på allmänningen, som blev till åkermark

8 Kvinnan spinner Mannen väver Förläggaren - köpman Från hemindustri till fabriker Arbetet organiseras – ett första viktigt steg i Industriella revolutionen

9 1733 – den flygande skytteln – vävningen gick snabbare en man kunde väva lika mycket som 2-4 män gjort tidigare. 1764 – Spinning Jenny av uppfinnaren Hargraves. - ersätter 4-8 handspinnare

10 1769 – Richard Arkwright uppfinner en ny spinnmaskin som drevs av vattenhjul. Arbetarna måste komma till fabrikerna då maskinen inte kunde komma till stugorna. 1779 – Mulan kom, en blandning mellan spinning Jenny och spinnmaskinen ovan. 1780 – den mekaniska vävstolen och nu kunde man massproducera tyger.

11 Ullen som råvara räckte inte till, till alla textilfabriker så runt år 1800 blev bomull lika vanligt och bomull fick man från bomullsplantagen från USA:s sydstater. Hur ser bomullsodlingen ut idag?

12 DET ANDRA STEGET – maskiner tog över mycket av det arbete som människor och dragdjur hade gjort förut. DET TREDJE STEGET – Övergången från hantverksyrke till fabriksarbete.

13 Ångmaskinen - James Watt Vägarna – för att transportera råvaror och färdiga varor Järnvägen - världens första järnväg, gick mellan Stockton och Darlington 1825 Ångbåt - Robert Fulton

14

15

16 http://www.youtube.com/watch?v=E_tFFQyEu_Q

17 Energi: vatten, vind, arbetskraft och kol Råvaror: ull, kol, malm Kapital (investeringar): kom från t.ex. slavhandeln, kolonialhandel, storjordsbruk osv. Kunskap: plan, idé, teknik Goda transportmöjligheter: kanaler, vägar, järnväg Marknad: säljare/köpare, kunder, ökande efterfrågan p.g.a. folkökningen och kolonierna Arbetskraft: befolkningsökningen, effektiviseringen inom jordbruket Uppfinningar: ångmaskinen, olika spinn- och vävmaskiner Tidigare reformer: Förlagssystemet = enkel typ av hemindustri inom textil från 1500-talet

18 Miljöförstöring - mycket avfall och sopor från både industrier och människor i städerna Dålig arbetsmiljö - farliga maskiner utan skydd = många arbetsolyckor Långa arbetstider - vanlig arbetsdag ofta 14 timmar lång Barnarbete - tog lång tid innan barnarbetet reglerades Dåliga rättigheter för arbetarna - förbud mot fackligt arbete och risk för avskedanden, strejker förbjudna.

19 Nya produkter - många som fatiskt underlättade vardagen Bättre liv - långsamt höjda löner och en stigande levnadsstandard. Ökad livslängd - bättre liv och minskad barnadödlighet Ny teknik - När bollen väl var i rullning kom det fler och fler uppfinningar/nyheter.

20 Tobak, socker bomull Vapen, sprit, tygSlavar


Ladda ner ppt "Revolution betyder att förändra något ifrån grunden."

Liknande presentationer


Google-annonser