Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Barn och ungdoms- verksam-het Tränar och ledar- utveckling Förenings- utveckling Arena och utrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Barn och ungdoms- verksam-het Tränar och ledar- utveckling Förenings- utveckling Arena och utrustning."— Presentationens avskrift:

1 Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Barn och ungdoms- verksam-het Tränar och ledar- utveckling Förenings- utveckling Arena och utrustning Arrange- mang Elit Vart vi siktar… Vad vi står för… Vad vi finns för… Strategiska fokusområden Övergripande mål för 2014 - 2017 Vad vi ska satsa på för att leva upp till verksamhetsidén Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan 2016 Vad vi vill uppnå inom respektive fokusområde Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt

2 Resultatmål och aktiviteter 2016 1. Barn och ungdomsverksamhet Resultatmål Attrahera fler tränare som kan bedriva kvalitativ träning för ungdomar. Vassare ”omskolningsprogram”Attrahera fler tränare som kan bedriva kvalitativ träning för ungdomar. Vassare ”omskolningsprogram” Finansiera aktivteter via IdrottslyftetFinansiera aktivteter via Idrottslyftet Löpning och familjeträningLöpning och familjeträning Årlig utvärdering av alla träningsgrupperÅrlig utvärdering av alla träningsgrupper Aktiviteter Tydlig introduktion och förvätningar för anhöriga, rekrytera hjälpledare bland anhörigaTydlig introduktion och förvätningar för anhöriga, rekrytera hjälpledare bland anhöriga Ny ansökan 14/2 2016Ny ansökan 14/2 2016 Integrera löpning och erbjud familjeträning 6-12 årIntegrera löpning och erbjud familjeträning 6-12 år Enkät skickas ut via Sportadmin som skapas i DriveEnkät skickas ut via Sportadmin som skapas i DriveAnsvarig ●Samordnare träning/utveckling ●Projektledare Idrottslyftet ●Samordnare träning/utveckling ●Utvecklingsansvarig

3 Resultatmål och aktiviteter 2016 2. Tränar och ledarutveckling Resultatmål Fler tränare som har utbildningFler tränare som har utbildning Rekrytera och introducera fler ledareRekrytera och introducera fler ledare LedarvårdLedarvård Aktiviteter Individuell utbildningssplan,Individuell utbildningssplan, utvecklingssamtal, utbildnings- och belöningstrappa, Vass introduktion, enkelt första steg för utbildning, tydliga förväntningar på föräldrar/övriga. Medlemskvällar i varje träningsgruppVass introduktion, enkelt första steg för utbildning, tydliga förväntningar på föräldrar/övriga. Medlemskvällar i varje träningsgrupp ●Roliga och givande aktiviterer under året Ansvarig ●Samordnare utveckling ●Samordnare träning/utveckling ●Styrelsen

4 Resultatmål och aktiviteter 2016 3. Föreningsutveckling Resultatmål Brett engagemang och delaktighetBrett engagemang och delaktighet Vaccinera mot dopingVaccinera mot doping Tydliga roller och ansvarsområdenTydliga roller och ansvarsområden Samverkan med SISU, Smålands FIF och KretsenSamverkan med SISU, Smålands FIF och KretsenAktiviteter Kommunikationsplan, medlemsbrev, medlemskvällar, nyckeltal/cirkeldiagramKommunikationsplan, medlemsbrev, medlemskvällar, nyckeltal/cirkeldiagram Genomföra RFs kampanjGenomföra RFs kampanj Styrkort till alla roller, funktioner, ansvar.Styrkort till alla roller, funktioner, ansvar. Fortsatt god kontakt med Smålandsidrotten, Närvara på Smålands FIFs-möte.Fortsatt god kontakt med Smålandsidrotten, Närvara på Smålands FIFs-möte.Ansvarig●Styrelsen ●Styrelsen/Trän arna ●Ordförande ●Samordnare Utveckling/kont aktperson SISU

5 Resultatmål och aktiviteter 2016 4. Arena och utrustning Resultatmål Nya startblockNya startblock Bygg om tidtagartornetBygg om tidtagartornet Färdigställ målhuset med trappaFärdigställ målhuset med trappa Säker förvaring av materialSäker förvaring av material Vattengrav och hinder under 2017Vattengrav och hinder under 2017Aktiviteter Köp in lämpliga blockKöp in lämpliga block Renovera/bygg egenRenovera/bygg egen Kommunen/eget arbeteKommunen/eget arbete Ny dörr, inbrottsskyddNy dörr, inbrottsskydd Bevaka kommunens budgetBevaka kommunens budget Ansvarig●Inköpsansvarig●Fixarteam/styrelsen●Fixarteam/styrelsen●Fixarteam/styrelsen●Styrelsen

6 Resultatmål och aktiviteter 2016 5. Arrangemang Resultatmål Vässa marknadsföringen avVässa marknadsföringen av Habo Challenge ●Habo Initiation ● Habo Initiation ●Fler funktionärer som har rätt kompetens ● Fler funktionärer som har rätt kompetens ●Bra arena med fräch utrustning Aktiviteter Attaktivt program, personlig inbjudan, sponsoraktivitetAttaktivt program, personlig inbjudan, sponsoraktivitet Aktiva bjuder in till tävlingAktiva bjuder in till tävling Kompetensplan för alla nyckelfunktionärer, aktivt ”lärlingsprogram” och utbildningarKompetensplan för alla nyckelfunktionärer, aktivt ”lärlingsprogram” och utbildningar ●Smarta inköp, eget arbete, kommunen Ansvarig ●Arrangemangs- gruppen/styrelsen ●Tävlingsgruppen●Utbildningsansvarig●Styrelsen

7 Resultatmål och aktiviteter 2016 6. Elit/äldre aktiva Resultatmål Behålla de aktiva som vill elitsatsa inom klubbenBehålla de aktiva som vill elitsatsa inom klubben Tydlig organisation/elitsatsning/elitans varigTydlig organisation/elitsatsning/elitans varig TräningslägerTräningslägerAktiviteter Prestationsbaserat stödprogram, sponsra med tävlingskläder och del i träningslägerPrestationsbaserat stödprogram, sponsra med tävlingskläder och del i träningsläger Utveckla den elitansvarigeUtveckla den elitansvarige ● Träningsläger inom Sverige i samverkan med Smfif Ansvarig ●Samordnare ekonomi/tränare ●Ordförande ●Samordnare Ekonomi/projektleda re träningsgruppen

8 Vision Vi lockar till aktiv fritid genom att skapa Fri Idrott och har roligt tillsammans Habo Friidrott 04 är som förening ett omtalat föredöme Vi blir fler och bättre

9 Värdegrund Vi stärker varandras självbild genom att alltid berömma och bekräfta det som fungerar Vi ser möjligheterna före problemen och fokuserar på glädje, lust och motivation Vi tror på och eftersträvar samverkan, att alla får vara med och visa äkta respekt för varandras olikheter och behov

10 Ledarfilosofi Vi strävar efter att bygga vår ledarfilosofi på ett coachande ledarskap som handlar om att höja deltagarens medvetenhet, ansvar och att stärka självtilliten. Ledarna bygger träningspass och träningsmoment som gör att deltagaren ofta lyckas men ändå är så krävande att träningsmoment som gör att deltagaren ofta lyckas men ändå är så krävande att deltagaren utvecklas och lär sig utifrån nivå och behov. deltagaren utvecklas och lär sig utifrån nivå och behov.

11 Verksamhetsidé Habo Friidrott vill på alla nivåer bedriva friidrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. - alla friidrottsintresserade ungdomar i Habo med omnejd ska få möjlighet att träna och tävla i friidrott. - skapa möjligheter för talangfulla ungdomar att vidareutvecklas i friidrott. - möjliggöra utbildning och fortbildning för våra tränare i den mån de önskar. - framförallt ha en rolig och trevlig fritid tillsammans som engagerar hela familjen. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.


Ladda ner ppt "Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Barn och ungdoms- verksam-het Tränar och ledar- utveckling Förenings- utveckling Arena och utrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser