Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Triton 2014-04-09 Thomas Hofvenstam Riskkapital i träindustrin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Triton 2014-04-09 Thomas Hofvenstam Riskkapital i träindustrin."— Presentationens avskrift:

1 Triton 2014-04-09 Thomas Hofvenstam Riskkapital i träindustrin

2 2 Confidential Triton Riskkapitalet har visat påtagligt intresse för investeringar i träindustrin... Byggvaru- producenter GrossisterÅterförsäljareByggareInstallatörer  Dahl  Ahlsell  Ballingslö v  Nobia  Inwido  Kährs  Byggmax  Puukeskus  Myresjöhus  Hent  NVS  Bravida Byggvärdekedjan - utvalda situtioner

3 3 Confidential Triton Riskkapitalet har många olika former  Många olika typer av riskkapital – beroende på... – Olika investeringsstorlekar – Olika utvecklingsfaser – Olika geografier – Olika innehavsperioder  Ett ”arbetande kapital” vs. ”bara kapital”  Passform - riskkapital som stödjer bolagets situation och behov!

4 4 Confidential Triton Kapital Identifera & Utvärdera Förvärva Förädla (BBB) Avyttra Riskkapitalets värdekedja – fokus på förädlingsfasen

5 5 Confidential Triton TYPISKA INVESTERINGSSITUATIONER 1. Högkvalitetsbolag med vinstpotential 2. Industrikonsolidering 3. Konjunkturtiming§ 4. Trendbaserad tillväxt 5. Internationell expansion 6.... Många olika typer av investeringssituationer

6 6 Confidential Triton Typiska frågeställningar inför en investering MARKNAD FÖRETAG VÄRDE- SKAPANDE RISKER  Är marknad och segment tillräckligt stora och i tillväxt?  Hur påverkar framtida trender/regleringar  Vilken konjunkturexponering finns?  Finns företaget på attraktiva delsegment?  Har företaget en stark/utvecklingsbar position – kunder/kostnader/kompetens?  Finns kompetens att utveckla bolaget vidare till ”nästa nivå”?  Finns en stark ledning som kan driva förändring?  Kan företaget ta marknadsandelar?  Möjligheter att förbättra företagets lönsamhet – ex. pris, mix, kostnader?  Kan tilläggsförvärv utveckla bolaget strategisk/finansiellt?  Vilka typer av risker finns i marknaden och företaget – strategiskt, operationellt och/eller finansiellt?

7 7 Confidential Triton Tritons investering i Kährs - illustration MARKNAD FÖRETAG VÄRDE- SKAPANDE RISKER  Global marknad  Tillverkning i Europa  HK i Sverige  Cyklisk efterfrågan, renovering & nybygg  Förväntad tillväxt efter nedgången  Marknadsledande tillverkare av högkvalitativa trägolv  Lång historia, starka varumärken  Hög kompetens och bra ledning  Huvudexponering i Norden, Tyskland och UK  Hög skuldsättning /nedtryckt lönsamhet  Cyklisk återhämtning ger tillväxt  Marginalpotential genom sänkta kostnader, fokus på mest lönsamma marknader  Stärkta kassaflöden genom lägre rörelsekpaital  Möjlighet att genomföra tilläggsförvärv (Karelia)  Konjunkturen  Misslyckad operativ vändning

8 8 Confidential Triton Byggstenar i en aktiv ägarmodell 1.Tydlighet i ägandet 2.Aktiv, industriellt orienterad styrelse 3.Systematisk ansats för affärs- och värdeutveckling – Tydlig strategi – fokus på ett fåtal faktorer som driver värdet på bolaget – Tydlig genomförandeplan – Tydliga ansvar/uppföljning – Hastighet 4.Gemensamt ägarintresse i bolaget 5.Tillgängliga resurser 6.Effektiv kapitalstruktur

9 9 Confidential Triton ”Systematik genom checklista” – hur öka resultatet i bolaget  Förbättrat inköp – Konsolidering av inköpsvolymer – Nya leverantörstrukturer (LCC) – Outsourcing av aktiviteter  Logistik – Orderläggning – Lager och distributionseffektivitet  Produktionsrationaliseringar – Lönsamhet sortiment (“ABC”) – Konsolidering/flytt av fabriker  Sänkta omkostnader – Processförbättringar – Outsourcing – Delade administrativa tjänster Försäljningstillväxt  Volym “existerande marknad” – Säljkårseffektivitet – KAM – Positionering och marknadsföring av varumärke – Produktlinje – utveckling/innovation  Volym “nya marknader” – Nya geografier – Nya produkter – Nya kanaler – Nya kunder  Prissättning – Prisstrategi/positionering – Rabattsystem Marginalförbättringar

10 10 Confidential Triton

11 11 Confidential Triton

12 12 Confidential Triton

13 13 Confidential Triton Träindustrin är intressant! Attraktioner för investerare  Ett material ”rätt i tiden”  Från ”byggvara” till konsumentprodukt  Förädling och produktutvecklingspotential  Nationellt starka varumärken och positioner  Driva en konsolidering genom kompletterande förvärv ...

14 14 Confidential Triton Thomas Hofvenstam hofvenstam@triton-partners.com Mobil: +46 706 38 01 32


Ladda ner ppt "Triton 2014-04-09 Thomas Hofvenstam Riskkapital i träindustrin."

Liknande presentationer


Google-annonser