Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad krävs för att klara en kommersialisering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad krävs för att klara en kommersialisering?"— Presentationens avskrift:

1 Vad krävs för att klara en kommersialisering?
Lars Öjefors

2 Frågor att försöka besvara
Finns den svenska paradoxen? Varför går det snett? Hur utveckla bra företag? Hur finna finansiering? Vilka önskemål har affärsänglar Vilka är riskkapitalets beslutskriterier? Specifikt för energiområdet

3 Min bakgrund Docent, Kemisk Teknologi,KTH IMI Entreprenör
Ca 20 år inom Axel Johnson-gruppen Tio år som VD för Industrifonden Connect Styrelseuppdrag Affärsängel

4 Finns den svenska paradoxen?
Sverige är bäst på antal innovationer, efter Israel, men långt efter andra länder vad gäller kommersialisering. Avsaknad av skatteincitament för FoU Dåligt sammanhållet finansieringssystem Skattesystem som ej är neutralt med andra länder Begränsad hemmamarknad

5 Varför misslyckas unga företag?
De nya produkterna fungerar ej – sällsynt Marknaden ej attraherad av de nya produkterna – något vanligare Underfinansiering beroende på entreprenörernas optimism – mycket vanligt Bristande management – nästan alltid

6 Vad ett företag behöver för att lyckas
Unikitet avseende produkter eller affärsidé Kunna fylla definierat kundbehov Genomarbetad affärsplan Affärsmässigt erfaret management. Rekryterad, kompetent styrelse Stabil finansiering och ägarstruktur Synlighet

7 Typer av finansiering FFF (family, friends and fools)
”Mjuk finansiering” från offentligt finansierade aktörer Affärsänglar Riskkapital (Venture Capital)

8 Viktigt för en affärsängel
Entreprenören och dennes fokusering Vad skall pengarna användas till? Hur kan min kompetens och nätverk komma till användning? Vill träffa potentiella kunder Vem är den första kunden? Hur ser exit ut och när? Vill se slimmad organisation och låga kostnader Vill ha medinvesterare Aktieägareavtal

9 Viktigt för riskkapitalisten
Ledningens kompetens Marknadens storlek och tillväxtpotential Fyller produkten marknadens behov? Behov av marknads- och infrastrukturinvesteringar Produkten – produktionskostnad Riskbedömning Lönsamhetsbedömning Kapitalbehov

10 SÄG INTE Vi skall driva företaget tills vi pensioneras
Vi är inte så bra på att delegera Marknaden är så stor att det räcker med att ta en mycket liten del av den Produkten är så bra att den säljer sig själv Stora företag förstår inte detta Vi konkurrerar med Xs teknologi Vi behöver bara detta kapitaltillskott

11 Investeringar inom energiområdet.
Ofta mycket stora belopp Komplicerade infrastrukturer Beroende av politiska beslut Offentliga subventioner/stöd Råvaruberoende Sverige har hög trovärdighet Intresse från angränsande brancher


Ladda ner ppt "Vad krävs för att klara en kommersialisering?"

Liknande presentationer


Google-annonser