Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion åk 6 REPETITION. Judendom är judarnas religion. Man kan vara jude utan att tro på gud eller att leva enligt judendomens regler.  Symboler: Davidsstjärnan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion åk 6 REPETITION. Judendom är judarnas religion. Man kan vara jude utan att tro på gud eller att leva enligt judendomens regler.  Symboler: Davidsstjärnan."— Presentationens avskrift:

1 Religion åk 6 REPETITION

2 Judendom är judarnas religion. Man kan vara jude utan att tro på gud eller att leva enligt judendomens regler.  Symboler: Davidsstjärnan. Menorah En sjuarmat ljusstake som symboliserar de sju skapelsedagarna.  Helig skrift: Tora, i den finns Tanakh- som innehåller samma texter som den kristna bibeln, Gamla Testamentet.  Byggnad- synagoga  Andlig ledare- Rabbin  Helig plats- Jerusalem, för där anses gud vara.  Högtider: Sabbat firas veckans sjunde dag. Då vilar man och inget arbete utförs. Den firas från fredagskvällen till lördag kväll. Pesah (påsken) firas i mars eller i april till minne av israeliternas uttåg ur Egypten.  Abraham är judarnas stamfader.  Tron: Man tror på en enda gud, JHVH. Man får inte avbilda gud eller uttala hans namn. Enligt judendomen är de ett folk som är utvalt av gud och därför har rättigheter och skyldigheter. Man väntar på Messias som ska medföra lycka till judarna.  Matregler: Kosher betyder mat som är tillåten för judar. Rätt mat är mat som man tillagat enligt reglerna i Moseböckerna. Fläskkött, skaldjur och blodmat är helt förbjudet. Nötkött, får och höns är kosher bara om djuret har slaktats på ett visst sätt. Kött får inte tillagas tillsammans med mjölk eller grädde.  Pojkar blir omskurna åtta dagar efter födseln. Vid 13 års ålder blir pojkar bar mitzva och vid 12 års ålder blir flickor bat mitzva. Det innebär att de anses vara vuxna nog att följa de religiösa reglerna. Kippa bärs av judiska män i synagogan för att visa respekt för gud.  Syn på döden: Livet är viktigare än döden, vissa judar tror på ett liv efter döden, andra tror inte på detta. Det man gör får man stå för.  Levnadsregler: Tio guds bud.

3 Kristendom  Symbol- krucifix, för att Jesus blev korsfäst. Kors av samma anledning.  Helig skrift: Bibeln som innehåller både GT-gamla testamentet och NT- nya testamentet.  Byggnad- kyrka  Andlig ledare- präst  Viktig plats- Jerusalem- därför att Jesus predikat där.  Högtider: Kristnas kyrkoår börjar med första advent. Det är uppbyggt kring söndagarna eftersom Jesus uppstod en söndag. De viktigaste gudstjänsterna är på söndagar. Påsk: Den största högtiden eftersom Jesus uppstod tre dagar efter korsfästelsen på långfredagen.  Tron: Inom kristendomen dyrkar man en enda gud, en gud som skapar världen. Gud är en men samtidigt också Fader, Son och Ande. Det kallas att Gud är ”treenig”. Den starkaste makten i tillvaron är Guds kärlek, men det finns också en ond makt, djävulen, som motarbetar Gud. Enligt kristendomen blev Jesus korsfäst och dog men han uppstod igen på den tredje dagen. Inom kristendomen är det dubbla kärleksbudet viktigt, det vill säga att man ska älska både Gud och andra människor, även sina fiender.  Syn på döden: Livet på jorden är ett liv. Det eviga livet med gud efter döden är viktigare. På yttersta dagen ska alla dömas och det viktiga är att du har trott på Jesus. Man kan komma till himlen, om du har trott, annars till helvetet.  Levnadsregler: Tio guds bud, NT

4 Kristendom förr och nu  Folket var tvingade att gå i kyrkan förr. Varje söndag gick de i kyrkan. Länge så hölls gudstjänsten på latin. Man använde kyrkan till många högtider.  Dop: Man ville döpa sin nyfödda så fort som möjligt eftersom risken var stor att barnet dog och då måste det vara med i församlingen för att komma till himlen.  Vid alla kristna högtider var man noga att följa allt som kyrkan sa.  Länge så fick varje familj ge ”tionde” till kyrkan, alltså en tiondel av sin skörd skulle gå till kyrkan. Det var som en skatt.  När man konfirmerats blev man vuxen. Pojkar och flickor fick bära hatt efter konfirmationen. Pojkarna fick även bära långbyxor istället för kortbyxor. De fick en fråga av prästen som de skulle svara på inför hela församlingen.  Husförhöret var ett sätt där prästen kontrollerade att alla som bodde i hans församling kunde sin ”katekes”. Man skulle kunna lilla katekesen utantill. Det var en lärobok om kristen tro. Eftersom det inte fanns skolor innan 1842 så skedde all undervisning hemma och då utifrån lilla katekesen.  Om du var en brottsling så hade du inte rätt att begravas på kyrkogården utan fick ligga utanför kyrkogårdsmuren. De flesta fick en gravsten på kyrkogården. De som var intagna på sinnesjukhus fick ligga på sjukhusets kyrkogård men fick bara ett nummer på sin sten, inget namn.  Idag är det få som går regelbundet i kyrkan. Idag väljer du om du vill använda kyrkan och många som gör det gör det av tradition inte av att de tror på Gud.  Dop: Idag väljer föräldrar om barnet ska döpas i kyrkan eller inte alls. Ibland döps man hemma eller i sin trädgård med en präst och då är det ett kyrkligt dop. Vissa döper inte sina barn alls utan vill att barnet själv ska välja när det har blivit stort om det ska vara med i kyrkan. Som döpt blir du medlem i kyrkan.  Idag firar vi kristna högtider utan att alla tänker på det kristna budskapet. T.ex jul och påsk.  Än idag har vi skatt till svenska kyrkan. Alla som är medlemmar betalar den skatten. Går du ur kyrkan behöver du inte betala den skatten. Begravningsavgift betalar varje person varje år även att man inte är med i kyrkan.  Idag får man konfirmationsundervisning under ett år och tillsammans med sin präst så redovisar man sin kunskap på något sätt framför församlingen på konfirmationsdagen. Även här bekräftar man att man tror på Gud. Är du inte döpt så får du döpa dig innan du konfirmeras.  Idag har skolan i uppdrag att undervisa om kristendomen. Varje person kan även lära sig mer genom konfirmationen och kyrkan.  Idag väljer personen innan den dör om den vill ha en gravsten, begravas i kista, kremeras, spridas för vinden eller liknande.

5 Islam  Symbol: Halvmånen för att månen är viktig för islams kalender och högtider.  Helig skrift: Koranen  Byggnad: Moské  Andlig ledare: Imam  Viktig plats: Mekka är islams heligaste stad, profeten Muhammeds födelsestad och platsen där Kaba, den viktigaste helgedomen, är belägen. Endast muslimer har tillträde till staden.  Högtider: Fredagsbönen är den viktigaste bönen i veckan i moskén. Ramadan är den nionde månaden. Under Ramadan fastar man, och fastan är en stor högtid. Id al-fitr är en glad högtid i tre dagar när man avslutar fastan.  Syn på döden: När man dör får man stå för sina handlingar. Har man gjort goda handlingar kommer man till paradiset, dåliga handlingar gör att man kommer till helvetet.  Tron: Muslimer tror på en gud, ”den ende Guden”. Människan är skapad av Gud och ska vara Guds tjänare och följa Guds lag. Djävulen och demoner försöker locka människor att inte lyda Gud. Gud har talat till människorna genom profeter, bland annat Noa, Abraham, Mose och Jesus. Den siste profeten är Muhammed och uppenbarelserna till honom är de sista och slutgiltiga. De finns i Koranen.  Islam har fem grundpelare, alltså handlingar som är en religiös plikt: trosbekännelsen: Att Allah är den ende guden, tidebönen: Bön fem gånger om dagen vänd mot Mekka, fastan: äger rum under månaden Ramadan, allmosan: är en avgift som främst används för att hjälpa fattiga och vallfärden: hajj, är vallfärden till Mekka.  Flera olika regler styr livet. Halal är sådant som är tillåtet, till exempel viss mat. Haram är det som är förbjudet. Enligt sunna ska pojkar bli omskurna.  Man brukar inte avbilda människor och djur även om det inte är förbjudet med bilder enligt Koranen.

6 Hinduism  Symbol: Oum, en helig stavelse ett mantra som används när man ber. Lotusblomman som står för renhet.  Helig skrift: Finns ingen som alla hinduer erkänner. Finns flera heliga böcker.  Byggnad: Tempel. Människor dyrkar gudar både hemma och i tempel. Gudstjänsten kallas puja. En gud anses bo i ett tempel. Människor bär fram mat, blommor med mera som offergåvor och får gudens välsignelse i form av en gåva som oftast är lite av den offrade maten. Man brukar sjunga och dansa under gudstjänsten och använda mantra, heliga ramsor.  Andlig ledare: Brahman  Viktig plats: Ganges- floden som renar hinduerna. Varanasi- staden där guden shiva sägs ha bott.  Högtider: Diwali- en ljusfest till gudarna Lakshmi och Ramas ära. Holi firar man under våren. Den handlar om att det goda ska segra.  Tron: Människor dyrkar gudar både hemma och i tempel. Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Gud visar sig i olika gudar och gudinnor. De har olika uppgifter. De tre vanligaste är Brahma, Vishnu och Shiva. Världen ingår i ett kretslopp där alla varelser återföds. Hinduer tror på återfödelse, reinkarnation. Det betyder att när en människa dör så föds hon igen i en ny kropp.  Meditation är en form av bön. Människor är indelade i olika grupper, kaster. De olika kasterna har olika regler för hur man ska leva, dharma. För en hindu är inte bara det här livet viktigt utan även nästa. Att leva så att man återföds till ett bättre liv är viktigt. Målet är att slippa återfödas. När man lever efter ens dharma samlar man på god karma.  Apor och kor är heliga.  Syn på döden: När någon dör tror en hindu att det bara är kroppen som har dött och att själen har blivit instängd i huvudet och måste befrias. Därför kremerar man den döda kroppen.

7 Buddism  Symbol: Hjulet med åtta ekrar- den åttafaldiga vägen.  Helig skrift: Tripitaka, de tre korgarna.  Byggnad: Tempel. Det finns inga bestämda regler för när man ska besöka templen. De kan se väldigt olika ut. Några har statyer och bilder, andra har inget alls.  Andlig ledare: Munkar är viktiga för de ska undervisa om de heliga skrifterna. I Tibet kallas han lama.  Högtider: Man har inte så många gemensamma högtider och riter. Den viktigaste festen man firar är Buddhas födelse och när han blev upplyst.  Tron: Målet är att uppnå nirvana, då behöver man inte återfödas och slipper lida. Det är viktigt att vara nöjd med det man har och tänka mer på andra än sig själv.  Buddismen lär ut fyra ädla sanningar, sanningen om lidandet, lidandets uppkomst och befrielsen från lidandet. Den fjärde sanningen är den åttafaldiga vägen. Den innehåller regler för livet.  Syn på döden: Den är viktig för den är inte slutet utan övergången till nästa liv. Därför vill man gärna bestämma själv var det ska ske.  Buddha- betyder att vara upplyst. En titel man får när en person nått fullständig kunskap.


Ladda ner ppt "Religion åk 6 REPETITION. Judendom är judarnas religion. Man kan vara jude utan att tro på gud eller att leva enligt judendomens regler.  Symboler: Davidsstjärnan."

Liknande presentationer


Google-annonser