Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Träffpunkt Träkvistavallen” Vi vill med idrotten och annan aktivitet som grund skapa den naturliga ”Träffpunkten” för människor i kommunen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Träffpunkt Träkvistavallen” Vi vill med idrotten och annan aktivitet som grund skapa den naturliga ”Träffpunkten” för människor i kommunen!"— Presentationens avskrift:

1 ”Träffpunkt Träkvistavallen” Vi vill med idrotten och annan aktivitet som grund skapa den naturliga ”Träffpunkten” för människor i kommunen!

2 ”Träffpunkt Träkvistavallen” Vi är inställda på att jobba långsiktigt och inser att förverkligandet kommer att ta ett flertal år Vi vill jobba med väl avgränsade och realistiska etapper och med ekonomisk hållbarhet Vi vill synliggöra projektet så att man känner delaktighet

3 Kultur och Idrott i dalen: 1.Träkvistavallen (Fotboll, Friidrott, Ishockey m.m) 2.Fritidsgård 3.Tennishall o bana 4.Ridning 5.MälaröSOK terräng o skidspår, vandringsspår 6.Bike Park 1 2 3 4 5 67 10 7. MASK-skidbacke 8. Sjöscouterna 9. Båthamn/Restaurang 10. Skolor 11. Båthamn 12. Aktivitetshus? 3 10 8 11 12 13. Spontan idrott Aktivitet 14. Konsert- och Friluftsscen 15. Skate- Rollerland 13 14 15

4 Visionens huvudpunkter Upprustning av ishallen, värme och ventilation Konstgräs på Träkvistavallen som dramatiskt kan öka utnyttjandegraden Upprustning friidrottsdelen av anläggningen för att ge bättre stöd för spontanidrott och Mälarö SOK:s verksamhet Idrottshall/ar för att ge bra förutsättningar för både skola, idrott och kultur för alla åldrar, ex. Dans, Innebandy, Musik, Badminton, Bordtennis, Gymnastik, Budo, Handboll, Basket, Bowling, Workout, Gym, etc. Om- och utbyggnad av omklädningsrum Uteaktiviteter t.ex. Boule, Basket, Minigolf etc. Andra fritidsaktiviteter för ungdomar bl.a. i samarbete med Fritidsgården Ett rekreationsområde/sportfält bort mot skidbacken Ett ”Vinterland” i anslutning till Maskbacken Ett ridcentrum i anslutning till Ekebyhovsstallet Café och restaurangverksamhet på dag- och kvällstid Möjlighet till festivaler & konserter

5 Översikt Träkvistavallen

6 Träffpunkt Träkvistavallens Budohall ”Dojo”

7 Slalombacke Vandringsleder Ridstigar Möjligheter i anslutning till backen Höghöjdsklättring Rodelbana Lägerskolor för ungdomar Träffpunkt Träkvistavallens vinter & sommar dal” Elljusspår Skidspår Orientering

8 Effekter av en Träffpunkt i det gemensamt arbetet Föreningar, organisationer, företag & kommunen är samtliga vinnare – men de verkliga vinnarna är kommunens invånare! Idrott & aktivet är som vitamin för folkhälsan (dålig folkhälsa är dyrt) Kommunen blir attraktivare!

9 KOMMUNENS gestaltningsförslag Ekerö kommun har för avsikt att satsa på barn och ungdomars utomhusvistelse för att bl.a. stimulera en ökad fysisk och social aktivitet mellan ungdomarna. En satsning är därför upprustningen av platsen framför Träkvistavallen i direkt anslutning till Fritidsgården, Turistinformationen och SL kommande infartsparkering med bra kontakt med busshållplatsläge och Ekerövägen. Det som fram tills nu i största utsträckning används som parkering och angöringsytor får en ny disposition i och med ombyggnaden av befintlig parkering och på så sätt frigörs en säker och generös yta för satsning på spontanidrott. Tanken bakom spontanidrott är att vistelse ytorna inte kan bokas i förväg utan nyttjas i samspel mellan olika grupper och individer. Idéer finns även att spontanidrotten ska kunna främja en friare spel och lek aktivitet än den regelbundna idrotten. Ytorna för spontanidrott ska även innehålla vistelsekvaliteter för alla besökare oavsett hur stort idrottsintresse man på förhand har. Platsen kvaliteter som parkrum och träffpunkt är därmed också av betydelse.

10 Sammanfattning av gestaltningsprinciperna i förslaget: Ta vara på Träkvistavallens läge som samlingspunkt för barn och ungdomar inom begreppet “Träffpunkt Träkvistavallen” Skapa tydlighet mellan trafikytor och spontanidrottsytor. Värna om trafiksäkerheten. Skapa nya ytor för spontanidrott. Spännande beläggningar och multifunktionella mötesplatser. Skapa nya karaktärsfulla ytor för skate och cykel mot Ekerövägen genom anläggandet av en skatepool. Skapa nya ytor för ordnad idrott och lek inom Träkvistavallens område. Utveckla parkrumskvaliterna med exempelvis karaktärsfull grönska med träd och gräs. Organisera ny uppställning av cykel och mopeder i anslutning till Fritidsgården. Anlägga bra och spännande belysning. Möjliggöra för framkomlighet av behöriga fordon in till idrottsplatsen. Tillgänglighetsanpassning. Befintliga träd bevaras i största möjliga mån. Avvattning i största möjliga mån mot befintligt dagvattensystem. Ta vara på skyltläget mot Ekerövägen i gestaltningsdetaljer och skylt utformning.

11

12 Illustration av utemiljö


Ladda ner ppt "”Träffpunkt Träkvistavallen” Vi vill med idrotten och annan aktivitet som grund skapa den naturliga ”Träffpunkten” för människor i kommunen!"

Liknande presentationer


Google-annonser