Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler för arbetstillstånd ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.” Migrationsverkets vision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler för arbetstillstånd ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.” Migrationsverkets vision."— Presentationens avskrift:

1 Regler för arbetstillstånd ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.” Migrationsverkets vision

2 Migrationsverkets organisation

3 Regler för arbetstillstånd från den 15 december 2008

4 Arbetstillstånd handläggs på två enheter i Sverige Norrköping Anställningar Au pair, idrottsutövare, praktikanter, egenföretagare Stockholm Anställningar Ansökningar enligt 5 kap. 15 a § UtlL (f.d. asylsökande) Artister

5 Nya arbetstillståndsregler Lagen trädde i kraft den 15 december 2008. Arbetsgivaren avgör om behov finns för att anställa en medborgare i ett land utanför EU/EES. Syftet är att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring i Sverige. Vi står inför en arbetskraftsbrist och en demografisk utmaning.

6 Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar. Personer med permanent uppehållstillstånd.

7 Vem får arbeta i Sverige? Medborgare i länder utanför EU/EES - som har fått uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. - som är undantagna från kravet på arbetstillstånd, exempelvis personer med studerandetillstånd och asylsökande under vissa omständigheter

8 Regler för arbetstillstånd Arbetsgivaren avgör om det finns behov av att anställa en medborgare i ett land utanför EU/EES. Anställningen ska utannonseras i Sverige och inom EU/EES. Arbetstagaren ska kunna försörja sig på arbetet. Lön och övriga anställningsvillkor måste vara i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen.

9 Regler för arbetstillstånd Berört fackförbund ska få tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren. Den sökande måste ha ett pass som är giltigt under hela tillståndstiden.

10 Längden på arbetstillståndet Arbetstillståndet är begränsat till en viss arbetsgivare inom ett visst yrke och ges inledningsvis i max två år. Förlängning kan beviljas i ytterligare två år, under dessa två år är tillståndet begränsat till ett visst yrke. Efter att en arbetstagare har haft uppehållstillstånd för arbete i Sverige under totalt fyra år under en femårsperiod kan hon/han ansöka om permanent uppehållstillstånd.

11 Förändring av anställningen Om anställningen upphör får Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet om inte personen hittar ett nytt arbete inom 3 månader. Om arbetstagaren byter arbetsuppgifter så att tjänsten förändras måste han/hon söka nytt arbetstillstånd. Om arbetstagaren byter arbetsgivare under de två första åren måste han/hon söka nytt arbetstillstånd.

12 Tillstånd för familjen Som familj räknas make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under 21 år. Det finns inget krav på att arbetstagaren ska kunna försörja familjen på anställningen. Varje familjemedlem måste lämna in en egen ansökan om uppehållstillstånd.

13 Asylsökande Samma villkor angående anställningen måste vara uppfyllda men följande undantag gäller: Får söka inifrån landet efter slutgiltigt beslut. Ska ha jobbat sex månader och erbjudas minst ett år framåt på samma arbetsplats. Annonsering behövs inte. Barn upp till 18 år får vara medföljande.

14 Vad krävs? Arbetstagaren: Arbetsgivaren: Har giltigt pass som täcker tillståndstiden Kan försörja sig på arbetet Betalar ansökningsavgift Sänder in ansökningshandlingar Annonserar tjänsten Skriver ett anställningserbjudande till den anställde Sänder erbjudandet till berörd facklig organisation för yttrande

15 Ansökningsprocessen

16 Steg 1. Annonsering av tjänsten (Arbetsgivaren) Tjänsten måste ha annonserats i minst 10 dagar och nå ut till hela EU och EES innan den tillsätts. Tjänsten behöver bara annonseras ut vid nyanställning. Ex. ej då personen som ska anställas i Sverige är anställd på samma tjänst i ett annat bolag i samma koncern.

17 Steg 2. Upprätta anställningserbjudande (arbetsgivaren) På Migrationsverkets blankett för anställningserbjudande finns alla uppgifter som arbetstillståndsenheten behöver för beslut. Berört fackförbund ska få möjlighet att yttra sig över erbjudandet innan ansökan kommer in till Migrationsverket.

18 Steg 3. Yttrande över anställningsvillkoren (Fackförbund) Om yttrandet från fackförbund inte finns när ansökan kommer in ska Migrationsverket be om ett yttrande. Fackförbundet har på sig tio dagar för att svara. Det är Migrationsverket som avgör om anställningsvillkor (bl.a. lön och försäkringar) är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen.

19 Steg 4. Ansökan (arbetstagaren eller arbetsgivaren) Den anställde ansöker om arbetstillstånd. Ansökan ska göras innan arbetstagaren reser in i Sverige. Ansökan kan göras på tre sätt: – elektroniskt på www.migrationsverket.se www.migrationsverket.se – på svenska ambassaden där den sökande är bosatt/ Migrationsverket – med post

20 När ska ansökan lämnas in? Innan inresa till Sverige Undantag när: förlängningsansökan sökanden har ett uppehållstillstånd på annan grund arbetstagaren tidigare varit student och tagit minst 30 högskolepoäng eller en termin vid forskarutbildning sökanden har fått avslag på sin asylansökan och redan har arbetat 6 månader på den tjänsten sökanden här på intervju för bristyrke och arbetsgivaren annars skulle förorsakas olägenheter

21 Steg 5. Handläggning och beslut (Migrationsverket) Verket går igenom alla inkomna ärenden och ber om kompletteringar om ansökningarna inte är kompletta. Verket avgör ärendet så snabbt som möjligt utifrån när arbetstillståndet behövs. Men prioriterar – elektroniska ansökningar – kompletta ansökningar – seriösa villkor. Medarbetarna på enheterna finns tillgängliga på telefon för sökande, arbetsgivare och fackförbund.

22 Topplistan beviljade arbetstillstånd jan-okt 2010 1. Dataspecialister: 1769 2. Storhushålls- och restaurangpersonal: 898 3. Civilingenjörer, arkitekter m. fl: 452 4. Köks- och restaurangbiträden: 434 5. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare: 387 6. Städare m. fl: 381 7. Ingenjörer och tekniker: 294 8. Slaktare, bagare, konditorer m. fl: 282 9. Byggnads- och anläggningsarbetare: 192 10. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän: 185

23 Handläggningstider feb-11 Komplett elektronisk ansökan Väntetid cirka tre till fyra månader Komplett ansökan på papper Väntetid cirka sex till sju månader


Ladda ner ppt "Regler för arbetstillstånd ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.” Migrationsverkets vision."

Liknande presentationer


Google-annonser