Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkestitlar Sammanställning av enkät om yrkestitlar inom funktionshinderområdet, genomförd i december 2014-januari 2015 2015-02-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkestitlar Sammanställning av enkät om yrkestitlar inom funktionshinderområdet, genomförd i december 2014-januari 2015 2015-02-11."— Presentationens avskrift:

1 Yrkestitlar Sammanställning av enkät om yrkestitlar inom funktionshinderområdet, genomförd i december 2014-januari 2015 2015-02-11

2 Totalt har 122 svar inkommit från alla län utom Uppsala 2015-02-11 Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

3 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Var står er kommun när det gäller införandet av titlarna Stödassistent och Stödpedagog? Vi har börjat diskutera införandet av de titlarna 41 % Vi kommer att införa titlarna 19 % Vi har infört titlarna 8 % Vi väljer/har valt andra titlar 22 % Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

4 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Var står er kommun när det gäller införandet av titlarna Stödassistent och Stödpedagog? Kommentarer: - Vi vill naturligtvis följa nationell utveckling inom området - Vi har valt titlarna omsorgsassistent och omsorgspedagog pga YH-utbildningen ”omsorgspedagog” - Vi har valt ”boendehandledare” innan vi blev medvetna om den nationella diskussionen Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

5 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Vem eller vilka har varit eller är med i diskussionen kring införandet av nya titlar i er kommun? Enhetschef 67 % Avdelningschef/Personalchef 64 % Socialchef 50 % Fackliga företrädare 47 % Nämnd eller motsvarande 17 % Brukarorganisationer 7 % Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

6 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? -Lättare att rekrytera rätt kompetens och skapa en yrkesstolthet -Möjliggör nationella jämförelser gällande lönestatistik, resursfördelning, utbildning och kompetens - Underlättar att marknadsföra yrket Exempel på svar: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

7 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? -Kopplingen till Yrkeskraven -Att kunna möjliggöra och tydliggöra en karriärväg -Att yrket kan få egna AID-koder -Samsyn för att möta behovet av arbetskraft Exempel på svar, forts: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

8 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Vad ser ni som de främsta skälen till att diskutera/genomföra titelbytet? -Ger tydligt underlag på kunskapsbehov till skolor -Nya titlar markerar att vi följer samhällsutvecklingen – från vårdare till stödassistent/pedagog – från patient till medborgare -Kompetenskravet till Stödassistent överensstämmer med SOSFS 2014:2 Exempel på svar, forts: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

9 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Vad ser ni som de främsta skälen till att inte diskutera/ genomföra titelbytet? -Svårt att rekrytera stödpedagog -Svårt att uppfylla kompetenskraven som titlarna innebär -Hur göra med redan anställda som inte uppfyller kraven? Det finns inga medel till utbildning i större omfattning. -Har nyligen genomfört titelbyte Exempel på svar: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

10 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Om ni planerar för ett titelbyte, hur ser er tidsplan ut? De flesta har ingen konkret tidsplan: ”Vi har inte någon tidsplan utan avvaktar för att se hur övriga kommuner gör”. Många svarar dock att man avser att de ska vara införda 2015, någon hoppas på draghjälp av SKL. Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

11 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Hur bedömer ni rekryteringsläget när det gäller personer med adekvat kompetens för titeln Stödassistent (adekvat gymnasie- utbildning)? Mycket gott 9 % Gott 43 % Svårt42 % Mycket svårt 6 % Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

12 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Hur bedömer ni rekryteringsläget när det gäller personer med adekvat kompetens för titeln Stödpedagog (minst 200 YH eller 60 HP)? Mycket gott 6 % Gott 22 % Svårt50 % Mycket svårt 26 % Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

13 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Har ni beslutat om att en viss andel av de anställda ska vara Stödpedagoger? Ja 19 % Nej 80 % Kommentarer: - 2 per enhet -Så många som möjligt -Behovet i de enskilda verksamheterna styr -Bedömning görs av enhetschef och verksamhetschef för varje arbetsplats Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

14 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Hur gör ni med redan anställda? Bara de som har formell kompetens får titeln Stödass. 40 % För de som inte har formell kompetens görs en utbild- ningsplan med ev. validering27 % Alla redan anställda får titel Stödassistent rakt av 13 % Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

15 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Hur gör ni med redan anställda? -Inget beslut taget -Förmodligen att de utan formell kompetens med har ca 2 års erfarenhet av verksamhetsområdet får titeln ”Stödassistent” -Validering för de som befinner sig i närheten av adekvat kompetens; alltså ej för alla -Vi kräver sen flera år lägst gymnasiekompetens Kommentarer: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

16 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Hur gör ni med redan anställda? -Grundtanken är att endast de som uppfyller kravet får titeln. Här behöver vi uppvakta socialstyrelsen med att kunna få projektmedel i storleksordning ”kompetenslyft” för ÄO -Fortsatt samverkan med VO-college där Barn- och Fritid finns med och där tillgänglighet och valideringsmöjligheter är fundament -I dagsläget svåra frågor Kommentarer forts: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

17 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 I den mån personal inte får titeln Stödassistent, vilken titel får de då (exempelvis de utan formell kompetens, sommarvikarier eller liknande)? -Inte bestämt -Inte kommit så långt i diskussionen. Vi kommer att ta del av hur andra kommuner tänker -Nuvarande titel, boendehandledare -De som ej har full kompetens står kvar som vårdare Exempel på svar: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

18 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Ser ni några vinster av att hela landet använder samma titel? Ja 98 % Nej 2 % Kommentarer: Yrkestitlar inom funktionshinderområdet Rätt utbildning, rätt titel, rätt lönesättning, högre status på yrket samt att man är anställningsbar utifrån sin titel över hela landet

19 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Ser ni något behov av att få stöd via ett nätverk vad gäller titeln/kompetensfrågan (inför och under genomförandet)? Ja 71 % Nej 29 % Har ni stöd, i så fall vad? Exempel på svar: -FoU i länet -Forum Carpe -Nätverket Nationella Kompetensrådet -Chefsnätverk i länet Yrkestitlar inom funktionshinderområdet

20 Resultat av sammanställningen: 2015-02-11 Övriga kommentarer Exempel på svar: Att byta titeln vårdare har vi diskuterat i många år. Att få en gemensam titel med andra kommuner och beskrivning av arbetsinnehåll blev slutligen viktigare än att hitta den ultimata titeln!


Ladda ner ppt "Yrkestitlar Sammanställning av enkät om yrkestitlar inom funktionshinderområdet, genomförd i december 2014-januari 2015 2015-02-11."

Liknande presentationer


Google-annonser