Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella KOMPETENSRÅDET STARTADES 2010-09-29 Maria Holknekt, Sundsvall Marie Tibell, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella KOMPETENSRÅDET STARTADES 2010-09-29 Maria Holknekt, Sundsvall Marie Tibell, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Nationella KOMPETENSRÅDET STARTADES 2010-09-29 Maria Holknekt, Sundsvall Marie Tibell, Göteborg

2 Så här började det… Storstadsnätverk hösten 2008 - initiativ av projekt Carpe Träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö ”Arbetande konferens” 16 mars 2010 Nationellt kompetensråd bildades Konferens 16 mars 2011

3 Representationsspridning Representationen i rådet är 22 av 25 regioner. Två av Smålands tre regioner och Dalarna är inte representerade.

4 Kompetensrådet (NKR) Carpe sammankallar och för minnesanteckningar Varje representant står för sina kostnader i samband med möten Ett verkställande utskott (VU) finns Mandat kommun/region

5 Viljeinriktning ”Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan utvecklar och påverkar kompetensfrågan på den nationella nivån”.

6 Synliggöra Ex Brev till Sveriges kommuner och landsting (SKL). 113 kommuner på socialchefsnivå eller motsvarande ställde sig bakom brevet. Syftet var att uppmärksamma SKL på olika utvecklingsområden inom verksamhetsområdet ”Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning”.

7 Svar

8 Strategiskt VU  16 juni 2011 träff på Socialdepartementet  17 juni 2011 träff på Socialstyrelsen  2 nov 2011 möte med Socialstyrelsen  15 dec 2011 fortsatt dialog med Socialstyrelsen och SKL  Referensgrupp Allmänna råd om kompetens inom FH-området

9 Tydliggöra Nationella rådet står bakom Carpes framtagna yrkeskrav 14 dec påbörjades dialog med YH- myndigheten  behovet av nationell eftergymnasial utbildning.  representant utsågs till YH:s valideringsnätverk

10 Informationsutbyte mellan regioner Ex Sundsvall: - Förändringsteori Verksamhetsidé - Utbildningssatsningar - Skattningsarbete Kontaktuppgifter: maria.holknekt@sundsvall.se Personen ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt och delta aktivt i samhällslivet Effektmål

11 Informationsutbyte mellan regioner forts. Göteborgsregionen: Nya titlar! - Enhetlig titulatur för baspersonal inom funktionshinderområdet (LSS) - Gemensamma utbildningskrav för de nya titlarna – stödassistent och stödpedagog Kontaktuppgifter: marie.tibell@vastra.goteborg.se

12 Kompetensbehov ur brukarperspektiv Frågan ställd av VU till vissa intresseorganisationer på riksnivå om deras syn på kompetensbehov Svar inkommit från Attention, Grunden, Autism och Aspergerförbundet, FUB och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Svaren kommer att sammanställas och presenteras på Carpes hemsida


Ladda ner ppt "Nationella KOMPETENSRÅDET STARTADES 2010-09-29 Maria Holknekt, Sundsvall Marie Tibell, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser