Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbibliotek … där alla är heltidsanställda skolbibliotekarier Verkligheten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbibliotek … där alla är heltidsanställda skolbibliotekarier Verkligheten?"— Presentationens avskrift:

1 Skolbibliotek … där alla är heltidsanställda skolbibliotekarier Verkligheten?

2 BTJ april Skolbiblioteket som pedagogisk resurs – inte bara mediaresurs. en arbetsplats under skoltid. en resurs i elevens lärande inget uppehållsrum! Skolbiblioteket är:

3 BTJ april Olika yrkesgrupper Lärare Bibliotekarie Fritidspedagoger Förskollärare Kanslister … mfl.

4 BTJ april Vad gör du hela dagen!? Synliggöra Kvalitetsarbete Dialog

5 BTJ april Även om du inte är tillsagd…. Verksamhetsplan Verksamhetsutvärdering KVALITETSARBETE Björnekullaskolan 2007

6 BTJ april Vår roll Informationsspecialist, lärare och handledare

7 BTJ april Reflektion… Hur ser jag på min roll i skolan? Hur ser rektor, lärare och elever på min roll? Vilka arbetsuppgifter har jag? Stämmer de överens med den vision jag själv har om verksamheten?

8 BTJ april Vår uppgift Vara ett stöd i elevens lärande Stödja läs- och språkutvecklingen Verka för informationskompetens i undervisningen Undervisa i baskunskaper Ge övning i färdigheter Uppmana till reflektion och kritisk analys … tillsammans med våra lärarkollegor Skiss

9 BTJ april Att vara verksamhetsansvarig? Traditionell biblioteksverksamhet Planering och genomförande av skolbiblioteksverksamhet Budgetansvar Ingå i ledningsgruppen Delta i ämneskonferenser Kvalitetsarbete Målformulering Verksamhetsrapportering

10 BTJ april Hur? Gemensamt mål Tillsammans med lärarna arbeta mot målen. Egna mål Utforma verksamhetens innehåll i anslutning till dessa mål. Biblio - Tekarien

11 BTJ april Förutsättningar Kunskap om lärande Kunskap om informations- kompetens

12 BTJ april Hur klarar skolan sitt uppdrag att ge eleverna verktygen och färdigheten att kunna hantera och använda information? Hur förbereder vi eleverna inför ett livslångt lärande? Hur ger vi dem informationskompetens? Mål skolår 9

13 BTJ april Forskning Förutsättning Personaltätheten påverkar hur kvalitet blir. Med endast bibliotekarie i biblioteket utan biblioteksassistent - ingen verkan på kvaliteten och elevernas lärande! Arbetsbördan med administrativt arbete.tar överhanden. Skolbibliotekarier som regelbundet samverkar med lärare skapar undervisningssituationer som medverkar till bättre studieresultat. Låt stå!

14 BTJ april Fördelarna Jag heter Lisa och jag har svårt med… Det här klarar jag aldrig! Jag heter Kalle och jag behöver tydlig struktur Så mycket jag har lärt mig idag! Kommer ni ihåg Åsneryd?! Tänk …. När jag gick i sexan!

15 BTJ april Upplevelser av undervisningen ”… Det var roligt!” ”… Man har lärt sig hur man ska göra och så…” ”…Det hjälper en sen när man blir stor. Att hitta fakta”

16 BTJ april Lär sig bäst Intresse Nyfikenhet Självstyrt lärande Bra lärare Undervisningsmomentet skall vara roligt och motiverande Bygga på bakgrundsförståelse

17 BTJ april Resultatet Eleverna kommer ihåg användarundervisningen ett respektive två år efter att undervisningen är avslutad. har en positiv inställning till den undervisning de fått. kommer ihåg sökstrategier de lärde sig under lektionstimmarna. Eleverna säger sig använda dessa sökstrategier ännu i dag – ett resp två år efter det att undervisningen avslutades. har användning av färdigheten har blivit medvetna om sitt lärande är positiva till att arbeta med ett undersökande arbetssätt: Lustfyllt, självstyrt, varierat och aktivt

18 BTJ april Åsneryd - Sök på GoogleGoogle Bli en webbdomare Guldgrävare Diplom … några moment i sexornas infoundervisning

19 BTJ april Hur får jag igång ett samarbete? Fundera! Skriv ner dina arbetsuppgifter! Stämmer dessa överens med din vision över biblioteksverksamheten? Hur ser din vision ut? Diskutera dina arbetsuppgifter och visioner tillsammans med din rektor. Lyft fram forskning och delge honom referensmaterial. Poängtera betydelsen av samarbete för skolutveckling. Genom att rektor markerar skolbiblioteket som viktig resurs i daglig undervisning banas väg för ett klimat där samarbete mellan lärare och bibliotekarie är en självklarhet och där informationsfärdighet är en integrerad del i undervisningen. Samtal med rektor

20 BTJ april Visa på vinster… Samtal med rektor En stark ledarroll Visa på din kompetens! Forum för redovisning Samlade datorresurser i biblioteket Service Lärarfortbildning

21 BTJ april Förutsättningar för samarbete Bygger på: Gemensamma mål Delad vision Klimat av tillit och respekt för varandra Alla deltagare ser vinster med samarbetet känner att de behärskar/känner sig säkra i rollen

22 BTJ april Smörgåsbordet Torsdagslänkar Lärarutbildning Biblioteksbladet 1 Biblioteksbladet 2

23 BTJ april Webben – en del av verksamheten Information Länksidor Tidskriftsartiklar Elevarbeten Pågående arbeten – Kalla kriget ; BerlinKalla krigetBerlin Boktips Datorernas tillgänglighet Tipset – utskick Provschema Rss

24 BTJ april Björnekullaskolan Gemensam fundering Planering Genomgång Undervisning och handledning Redovisning Utvärdering

25 BTJ april Dialogen Vilka kunskaper vill vi att eleverna ska ha efter genomgånget moment - ämneskunskap informationsfärdighet

26 BTJ april Olika grader Graden av samarbete mellan läraren och skolbibliotekarien varierar med behov och i takt med undervisningsmomentens utformning. Samarbetet har olika grad av intensitet enligt följande: A. medvetenhet om vad den andre gör B. undervisning sker parallellt; läraren börjar lektionen i klassrummet och bibliotekarien tar över i biblioteket och vice versa. C. lärare och bibliotekarie undervisar tillsammans; båda har lika stort ansvar för planering och utförande av lektionerna. Planeringsblankett

27 BTJ april Hur motiverar vi eleverna? Attention Relevance Confidence Satisfaction ARCS Model of Motivational Design

28 BTJ april Punktinsatser Början  möta elevens behov och verka för positiva attityder Under tiden  strategier där eleverna känner sig delaktiga och känslomässigt engagerade I slutet  strategier som tydligt bekräftar elevens förmåga och som stöttar elevens självförtroende

29 BTJ april Raket Marsraket Venusraketen Bedömning

30 BTJ april Övriga hjälpmedel Vikt papper – version 2 Vikt papperversion 2 Tidslinje och mängddiagram Storyboard Fem-i-rad

31 BTJ april Källangivelser Källa – Internet Källa Källa - Bok Källa av Anna-Stina Axelsson

32 BTJ april Reflektion och Utvärdering Frågebatteri Perspektiv Tankekarta Jämför Loggbok A Loggbok B Elevutvärdering – yngre Elevutvärderingyngre Test – yngre Test Test – äldre Test Test 2 – äldre Test 2 Fler loggböcker …. Loggbok 1 Loggbok 2 Loggbok 3 Blankett

33 BTJ april Ha känsliga antenner! Reflektera Rekognoscera Reagera Resonera Tänk om och förnya!

34 BTJ april Diskutera tillsammans med andra! Blogg för diskussion kring skolbiblioteksfrågor Skolbibliotek Öst Skolbibliotek Väst … självklart Skolbibliotek.seSkolbibliotek.se Svensk biblioteksförening

35 BTJ april Källor Gå in på Björnekullaskolans sida -Skolbiblioteket (sök på Google)

36 BTJ april Biblio Monica Nilsson


Ladda ner ppt "Skolbibliotek … där alla är heltidsanställda skolbibliotekarier Verkligheten?"

Liknande presentationer


Google-annonser