Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höör maj 2008 1 ÅSTORP. Höör maj 20082 Skolbibliotek och skola – två världar blir en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höör maj 2008 1 ÅSTORP. Höör maj 20082 Skolbibliotek och skola – två världar blir en."— Presentationens avskrift:

1 Höör maj 2008 1 ÅSTORP

2 Höör maj 20082 Skolbibliotek och skola – två världar blir en

3 Höör maj 20083 Biblioteket Skolan eller Biblioteket i skolan Utmaningen

4 Höör maj 20084 Vision…? Vilka arbetsuppgifter har jag? Stämmer de överens med den vision jag själv har om verksamheten? Hur ser rektor, lärare och elever på min roll?

5 Höör maj 20085 Det är så mysigt med böcker!

6 Höör maj 20086 Vår uppgift Vara ett stöd i elevens lärande Stödja läs- och språkutvecklingen Verka för informationskompetens i undervisningen på skolan Ge eleverna baskunskap i informationsfärdighet Tillgodose möjligheter till att träna färdigheterna Uppmuntra reflektion och kritisk analys Verka för ett mångsidigt användande av informationsteknik … tillsammans med våra lärarkollegor

7 Höör maj 20087 Biblioteket i skolan Strategier att förankra visionen om biblioteksverksamhet i skolan

8 Höör maj 20088 Vad är kultur? En organisations syn på sig själv och sin omgivning. Utförs omedvetet och definierar på ett grundläggande ”ta-för-givet” sätt.

9 Höör maj 20089 Ensam är inte stark Skapa en angelägenhetskänsla hos dina kolleger Se till att engagera viktiga ledare och grupper

10 Höör maj 200810 Starka förändringskrafter motståndarna dominerar ingen förändring sker Kontinuerligt ökat inflytandet med minskat motstånd Starkt motstånd och svaga förändringskrafter Ökad förändringskraft Gradvis ökad förändring

11 Höör maj 200811 … förändringsprocess inom skolans organisation

12 Höör maj 200812 Förändringsarbete är en social process Olika perspektiv - människor tolkar och värderar olika Förändringsprocesser är dynamiska, interaktiva och oförutsägbara

13 Höör maj 200813 Förändringsarbete Kontinuerlig process som pågår i en kontext Värderingskrockar Kommunikationsproblem Problem: Vi tänker linjärt

14 Höör maj 200814 Förändring Förflyttande från det kända till det okända Kurt Lewin: Förändring som ett övergående tillstånd från ett tidigare stabilt tillstånd. 3 faser; upptining, förändring och nedfrysning.

15 Höör maj 200815 Var kommer förändringen ifrån? Utifrån Inifrån Uppifrån

16 Höör maj 200816 Identifiera vad förändringen skall omfatta Lokaler, utrustning eller annan fysisk miljö Formella strukturer Handlingsstrukturer Tankestrukturer Dialogstrukturer

17 Höör maj 200817 Fånga hela problembilden Skapa en bild över komplexiteten och separera problemen Identifiera var svårigheterna sitter Beskriv i ord = Diagnos Jämför idealbilden med den verkliga Hitta teknik och förbättringsåtgärder Tänk på både Synliga strukturer Strukturer som är osynliga

18 Höör maj 200818 Visa på vinster… … gör som du lär bli spindeln i nätet Du måste ha attraktiva varor att sälja!

19 Höör maj 200819 Bjud på ett smörgåsbord! Torsdagslänkar Lärarutbildning Biblioteksbladet 1 Biblioteksbladet 2

20 Höör maj 200820 Webben – en del av verksamheten Information Länksidor Tidskriftsartiklar Elevarbeten Pågående arbeten – Kalla krigetKalla kriget Boktips Datorernas tillgänglighet Tipset – email utskick Provschema Rss

21 Höör maj 200821 För att förhandla fram förståelse för dina idéer Krävs Förmåga att presentera idéer Förmåga att förstå olika perspektiv och idéer från olika personer. Förhandlingsförmåga (Lyhördhet, smidighet) … Kommunicera Lyssna noga

22 Höör maj 200822 Studiedag – Visionsskapande Långsiktigt arbete Verksamhetsidén är vägledande för 1.kollegerna 2.skolledaren som ska organisera verksamheten Verksamhetsidén tydliggör de värderingar och den teoriplattform som kommer att ligga till grund för verksamheten Formulera en VERKSAMHETSIDÉ

23 Höör maj 200823 Även om du inte är tillsagd…. Verksamhetsplan Verksamhetsutvärdering KVALITETSARBETE Björnekullaskolan 2007

24 Höör maj 200824 Kloka tankar – kloka planer – ingen handling Underlåter att förankra förändringen i kulturen Undervärderar visionens betydelse Misslyckas med att nå ut med visionen. Strukturella barriärer hindrar Misslyckas kring skapandet av kortsiktiga mål Linjärt tänkande - värderingskrockar och kommunikationsproblem Brist på nödvändiga kunskaper och färdigheter underminerar Chefer uppmuntrar inte handlingar som syftar till genomförande av visionen

25 Höör maj 200825 Chefen räcker inte till… Anställda upplever inte känner tillit inte blir sedda icke-närvarande ledarskap olösta konflikter en arbetsmiljö som påverkas negativt …utrymmet för utvecklingsarbete minimalt

26 Höör maj 200826 Vi-känslan blir lidande Blir problem att se sig själv som arbetsgrupp med gemensamt ansvarstagande. Bryr sig bara om sina egna arbetsuppgifter och yrkesroll.

27 Höör maj 200827 Strategi 1.Inspirera personalen - Få andra att dela visionen 2.Bygg ”allianser”. Få med en grupp med personer som samarbetar bra och som kraftfullt kan driva frågan!

28 Höör maj 200828 forts Strategi 3.Skapa en vision (verksamhetsidé) 4.Kommunicera visionen och sprid via flera vägar och repetera ofta. 5.(Möjliggör för medarbetarna att agera för visionen.)

29 Höör maj 200829 forts Strategier 6.Skapa delmål och kortsiktiga vinster 7.Bekräfta förbättringar och utveckla samt gå vidare med förändringen 8.Förankra det nya synsättet i systemet.

30 Höör maj 200830 Låt det ta tid! Uppmuntra diskussioner! Förhandla över vissa delar (givande och tagande) Låt flexibilitet råda!

31 Höör maj 200831 Skolbiblioteksverksamhet 2013 Skolbibliotekarien som framtidspilot Leder skolutveckling

32 Höör maj 200832 Knowledge Management Modeterm? Kvalitetsverktyg? Informationshantering Knowledge Management Textmining

33 Höör maj 200833 Informationsspecialisten har rollen att kartlägga informationsbehovet hos användarna Områden att kartlägga: Informationsstrategi Informationsbeteende Informationsprocesser Informationsarkitektur Framtiden… Perspektivet förskjuts från brett informationsperspektiv till individorienterat ---- med riktad och behandlad information där användarens behov av överblick i sitt ämnesområde styr.

34 Höör maj 200834 WebTools … å så Gloggar Gloggar Draw on-line Diagram Mind map WikiBloggar Björnekullaskolans blogg


Ladda ner ppt "Höör maj 2008 1 ÅSTORP. Höör maj 20082 Skolbibliotek och skola – två världar blir en."

Liknande presentationer


Google-annonser