Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 1 ÅSTORP. BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 1 ÅSTORP. BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 2."— Presentationens avskrift:

1 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 1 ÅSTORP

2 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 2

3 3

4 4 Olika yrkesgrupper Lärare Bibliotekarie Fritidspedagoger Förskollärare Kanslister … mfl.

5 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 5 Vad gör du hela dagen!? Synliggöra Kvalitetsarbete Dialog

6 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 6 Rektor vet inte vad jag gör!!!

7 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 7 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs – inte bara mediaresurs. en arbetsplats under skoltid. en resurs i elevens lärande inget uppehållsrum! Skolbiblioteket är:

8 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 8 Även om du inte är tillsagd…. Verksamhetsplan Verksamhetsutvärdering KVALITETSARBETE Björnekullaskolan 2007

9 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 9 Vår roll Informationsspecialist, lärare och handledare

10 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 10 Reflektion… Hur ser jag på min roll i skolan? Hur ser rektor, lärare och elever på min roll? Vilka arbetsuppgifter har jag? Stämmer de överens med den vision jag själv har om verksamheten?

11 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 11 Vår uppgift Vara ett stöd i elevens lärande Stödja läs- och språkutvecklingen Verka för informationskompetens i undervisningen Undervisa i baskunskaper Ge övning i färdigheter Uppmana till reflektion och kritisk analys … tillsammans med våra lärarkollegor

12 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 12 Att vara verksamhetsansvarig? Traditionell biblioteksverksamhet Planering och genomförande av skolbiblioteksverksamhet Budgetansvar Ingå i ledningsgruppen Delta i ämneskonferenser Kvalitetsarbete Målformulering Verksamhetsrapportering

13 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 13 Hur? Gemensamt mål Tillsammans med lärarna arbeta mot målen. Egna mål Utforma verksamhetens innehåll i anslutning till dessa mål. Biblio - Tekarien Skiss

14 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 14 Förutsättningar Kunskap om lärande Kunskap om informations- kompetens

15 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 15 Informationsfärdighet Tolkning av begreppet

16 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 16 Hur klarar skolan sitt uppdrag att ge eleverna verktygen och färdigheten att kunna hantera och använda information? Hur förbereder vi eleverna inför ett livslångt lärande? Hur ger vi dem informationskompetens? Mål skolår 9

17 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 17 Forskning Förutsättning Personaltätheten påverkar hur kvalitet blir. Med endast bibliotekarie i biblioteket utan biblioteksassistent - ingen verkan på kvaliteten och elevernas lärande! Arbetsbördan med administrativt arbete.tar överhanden. Skolbibliotekarier som regelbundet samverkar med lärare skapar undervisningssituationer som medverkar till bättre studieresultat. Låt stå!

18 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 18 Upplevelser av undervisningen ”… Det var roligt!” ”… Man har lärt sig hur man ska göra och så…” ”…Det hjälper en sen när man blir stor. Att hitta fakta”

19 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 19 Vilka sökstrategier använder eleverna? Inlärd sökstrategi ”… Det har blivit en vana”

20 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 20 Lär sig bäst Intresse Nyfikenhet Självstyrt lärande Bra lärare Undervisningsmomentet skall vara roligt och motiverande Bygga på bakgrundsförståelse

21 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 21 Resultatet Eleverna kommer ihåg användarundervisningen ett respektive två år efter att undervisningen är avslutad. har en positiv inställning till den undervisning de fått. kommer ihåg sökstrategier de lärde sig under lektionstimmarna. Eleverna säger sig använda dessa sökstrategier ännu i dag – ett resp två år efter det att undervisningen avslutades. har användning av färdigheten har blivit medvetna om sitt lärande är positiva till att arbeta med ett undersökande arbetssätt: Lustfyllt, självstyrt, varierat och aktivt

22 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 22 Björnekullaskolan Samarbete med datorläraren

23 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 23 Övningar Bibliotekskatalogen och KodordenBibliotekskatalogenKodorden Bibliotekskatalogen 2 Skattjakt Ordsnurr

24 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 24 Internet och kritisk granskning Åsneryd - Sök på GoogleGoogle Bli en webbdomare Guldgrävare Diplom

25 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 25 Hur får jag igång ett samarbete? Fundera! Skriv ner dina arbetsuppgifter! Stämmer dessa överens med din vision över biblioteksverksamheten? Hur ser din vision ut? Diskutera dina arbetsuppgifter och visioner tillsammans med din rektor. Lyft fram forskning och delge honom referensmaterial. Poängtera betydelsen av samarbete för skolutveckling. När rektor markerar skolbiblioteket som viktig resurs i daglig undervisning banas väg för ett klimat där samarbete mellan lärare och bibliotekarie är en självklarhet och där informationsfärdighet är en integrerad del i undervisningen. Samtal med rektor

26 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 26 Förutsättningar för samarbete Bygger på: Gemensamma mål Delad vision Alla ser vinster med samarbetet Klimat av tillit och respekt för varandra

27 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 27 Visa på vinster… Samtal med rektor En stark ledarroll Visa på din kompetens! Forum för redovisning Samlade datorresurser i biblioteket Service Lärarfortbildning

28 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 28 Webben – en del av verksamheten Information Länksidor Tidskriftsartiklar Elevarbeten Pågående arbeten – Kalla kriget ; BerlinKalla krigetBerlin Boktips Datorernas tillgänglighet Tipset – email utskick Provschema Rss

29 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 29 Björnekullaskolan Gemensam fundering Planering Genomgång Undervisning och handledning Redovisning Utvärdering

30 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 30 Dialogen Vilka kunskaper vill vi att eleverna ska ha efter genomgånget moment - ämneskunskap informationsfärdighet

31 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 31 Olika grader Graden av samarbete mellan läraren och skolbibliotekarien varierar med behov och i takt med undervisningsmomentens utformning. Samarbetet har olika grad av intensitet enligt följande: A. medvetenhet om vad den andre gör B. undervisning sker parallellt; läraren börjar lektionen i klassrummet och bibliotekarien tar över i biblioteket och vice versa. C. lärare och bibliotekarie undervisar tillsammans; båda har lika stort ansvar för planering och utförande av lektionerna. Planeringsblankett

32 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 32 Hur motiverar vi eleverna? Attention Relevance Confidence Satisfaction ARCS Model of Motivational Design

33 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 33 Punktinsatser Början –möta elevens behov och verka för positiva attityder Under tiden – strategier där eleverna känner sig delaktiga och känslomässigt engagerade I slutet –strategier som tydligt bekräftar elevens förmåga och som stöttar elevens självförtroende

34 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 34 Fem stegs raketen Länk 10. Utvärdera PRESENTATION SÄKERHETSKONTROLL 9. Förbered presentation SÄKERHETSKONTROLL 8. Tänk på copyright 7. Sammanställ information och dra slutsatser SÄKERHETSKONTROLL SLUTET MITTEN 6. Välj och ta den information du slutsatser 5. Vad är viktigt, hör hit, aktuellt/tillförlitligt? källor 4. Leta fram information från dessa 3. Sök information. 2. Skriv ner sökbegrepp. 1. Hur tar jag reda på det här? (Brainstorma om olika källor och Verktyg) BÖRJAN Sign Vad av detta är jag intresserad av att veta mer om? Finns det något skrivet om detta ämne? Kommer det att bli lätt att hitta? Tänk igenom hur du skall presentera detta. Vad vet jag om ämnet? Brainstorma Skrivfrågor Samla ner…… LÄS! Avskjutningen börjar nedifrån

35 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 35 Vad av detta är jag intresserad av att veta mer om? Finns det något skrivet om detta ämne? Kommer det att bli lätt att hitta? Tänk igenom hur du skall presentera detta. Vad vet jag om ämnet?Brainstorma Skriv frågor Smala ner…… LÄS! Avskjutningen börjar nedifrån RAMPEN SÄKERHETSKONTROLL Sign

36 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 36 3. Sök information. 2. Skriv ner sökbegrepp. 1. Hur tar jag reda på det här? (Brainstorma om olika källor och verktyg) Avskjutningen börjar nedifrån BÖRJAN SÄKERHETSKONTROLL Sign

37 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 37 6. Välj och ta den information du behöver! 5. Vad är viktigt, hör hit, aktuellt/tillförlitligt 4. Leta fram information från dessa källor! Avskjutningen börjar nedifrån MITTEN SÄKERHETSKONTROLL Sign

38 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 38 9. Förbered presentationen! 8. Tänk på copyright! 7. Sammanställ information och dra slutsatser! Avskjutningen börjar nedifrån SLUTET SÄKERHETSKONTROLL Sign

39 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 39 PRESENTATION 10. Utvärdera

40 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 40 Raket Marsraket Venusraketen Bedömning

41 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 41 Övriga hjälpmedel Vikt papper – version 2Vikt papperversion 2 Tidslinje och mängddiagram Storyboard Fem-i-rad

42 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 42 Källangivelser Källa – InternetKälla Källa - BokKälla av Anna-Stina Axelsson

43 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 43 Reflektion och Utvärdering Frågebatteri Perspektiv Tankekarta Jämför Loggbok A Loggbok B Elevutvärdering – yngreElevutvärderingyngre Test – yngreTest Test – äldreTest Test 2 – äldreTest 2 Fler loggböcker …. Loggbok 1 Loggbok 2 Loggbok 3 Blankett

44 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 44 Ha känsliga antenner! Reflektera Rekognoscera Reagera Resonera Tänk om och förnya!

45 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 45 Biblio Monica Nilsson 042-64 158 monica.nilsson@edu.astorp.se

46 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 46 Diskutera tillsammans med andra! Blogg för diskussion kring skolbiblioteksfrågor Skolbibliotek Väst … självklart Skolbibliotek.seSkolbibliotek.se Svensk biblioteksförening

47 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 47 Källor Se Björnekullaskolans skolbibliotekssida!

48 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 48


Ladda ner ppt "BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 1 ÅSTORP. BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008 2."

Liknande presentationer


Google-annonser