Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Björnekullaskolan ÅSTORP BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Björnekullaskolan ÅSTORP BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008."— Presentationens avskrift:

1 Björnekullaskolan ÅSTORP BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

2 Björnekullaskolan BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

3 Björnekullaskolan biblioteket BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

4 Olika yrkesgrupper Lärare Bibliotekarie Fritidspedagoger Förskollärare
Kanslister … mfl. BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

5 Vad gör du hela dagen!? Synliggöra Kvalitetsarbete Dialog
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

6 Rektor vet inte vad jag gör!!!
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

7 Skolbiblioteket som pedagogisk resurs – inte bara mediaresurs.
Skolbiblioteket är: en arbetsplats under skoltid. en resurs i elevens lärande inget uppehållsrum! BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

8 Även om du inte är tillsagd….
Verksamhetsplan Verksamhetsutvärdering KVALITETSARBETE Björnekullaskolan 2007 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

9 Vår roll Informationsspecialist, lärare och handledare
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

10 Reflektion… Hur ser jag på min roll i skolan?
Hur ser rektor, lärare och elever på min roll? Vilka arbetsuppgifter har jag? Stämmer de överens med den vision jag själv har om verksamheten? BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

11 Vår uppgift Vara ett stöd i elevens lärande
Stödja läs- och språkutvecklingen Verka för informationskompetens i undervisningen Undervisa i baskunskaper Ge övning i färdigheter Uppmana till reflektion och kritisk analys … tillsammans med våra lärarkollegor BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

12 Att vara verksamhetsansvarig?
Traditionell biblioteksverksamhet Planering och genomförande av skolbiblioteksverksamhet Budgetansvar Ingå i ledningsgruppen Delta i ämneskonferenser Kvalitetsarbete Målformulering Verksamhetsrapportering BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

13 Hur? Gemensamt mål Tillsammans med lärarna arbeta mot målen.
Egna mål Utforma verksamhetens innehåll i anslutning till dessa mål. Biblio - Tekarien Skiss BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

14 Förutsättningar Mål och kursplaner Kunskap om lärande
Kunskap om informations- kompetens Mål och kursplaner BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

15 Informationsfärdighet
Tolkning av begreppet BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

16 Mål skolår 9 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008
Hur klarar skolan sitt uppdrag att ge eleverna verktygen och färdigheten att kunna hantera och använda information? Hur förbereder vi eleverna inför ett livslångt lärande? Hur ger vi dem informationskompetens? Mål skolår 9 BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

17 Forskning Förutsättning Personaltätheten påverkar
hur kvalitet blir. Med endast bibliotekarie i biblioteket utan biblioteksassistent - ingen verkan på kvaliteten och elevernas lärande! Arbetsbördan med administrativt arbete.tar överhanden. Skolbibliotekarier som regelbundet samverkar med lärare skapar undervisningssituationer som medverkar till bättre studieresultat. Låt stå! BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

18 Upplevelser av undervisningen
”… Det var roligt!” ”… Man har lärt sig hur man ska göra och så…” ”…Det hjälper en sen när man blir stor. Att hitta fakta” BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

19 Vilka sökstrategier använder eleverna?
Inlärd sökstrategi ”… Det har blivit en vana” BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

20 Lär sig bäst Intresse Nyfikenhet Självstyrt lärande Bra lärare
Undervisningsmomentet skall vara roligt och motiverande Bygga på bakgrundsförståelse BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

21 Resultatet Eleverna kommer ihåg användarundervisningen ett respektive två år efter att undervisningen är avslutad. har en positiv inställning till den undervisning de fått. kommer ihåg sökstrategier de lärde sig under lektionstimmarna. Eleverna säger sig använda dessa sökstrategier ännu i dag – ett resp två år efter det att undervisningen avslutades. har användning av färdigheten har blivit medvetna om sitt lärande är positiva till att arbeta med ett undersökande arbetssätt: Lustfyllt, självstyrt, varierat och aktivt BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

22 Björnekullaskolan Samarbete med datorläraren
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

23 Övningar Bibliotekskatalogen och Kodorden Bibliotekskatalogen 2
Skattjakt Ordsnurr BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

24 Internet och kritisk granskning
Åsneryd - Sök på Google Bli en webbdomare Guldgrävare Diplom BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

25 Hur får jag igång ett samarbete?
Samtal med rektor Fundera! Skriv ner dina arbetsuppgifter! Stämmer dessa överens med din vision över biblioteksverksamheten? Hur ser din vision ut? Diskutera dina arbetsuppgifter och visioner tillsammans med din rektor. Lyft fram forskning och delge honom referensmaterial. Poängtera betydelsen av samarbete för skolutveckling. När rektor markerar skolbiblioteket som viktig resurs i daglig undervisning banas väg för ett klimat där samarbete mellan lärare och bibliotekarie är en självklarhet och där informationsfärdighet är en integrerad del i undervisningen. BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

26 Förutsättningar för samarbete
Bygger på: Gemensamma mål Delad vision Alla ser vinster med samarbetet Klimat av tillit och respekt för varandra BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

27 Samlade datorresurser i biblioteket
Visa på vinster… Service Forum för redovisning Lärarfortbildning Samlade datorresurser i biblioteket Visa på din kompetens! En stark ledarroll Samtal med rektor BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

28 Webben – en del av verksamheten
Information Länksidor Tidskriftsartiklar Elevarbeten Pågående arbeten – Kalla kriget ; Berlin Boktips Datorernas tillgänglighet Tipset – utskick Provschema Rss ... mer som är användbart BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

29 Björnekullaskolan Gemensam fundering Planering Genomgång
Undervisning och handledning Redovisning Utvärdering BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

30 Dialogen Vilka kunskaper vill vi att eleverna ska ha efter genomgånget moment - ämneskunskap informationsfärdighet BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

31 Olika grader Graden av samarbete mellan läraren och skolbibliotekarien varierar med behov och i takt med undervisningsmomentens utformning. Samarbetet har olika grad av intensitet enligt följande: A. medvetenhet om vad den andre gör B. undervisning sker parallellt; läraren börjar lektionen i klassrummet och bibliotekarien tar över i biblioteket och vice versa. C. lärare och bibliotekarie undervisar tillsammans; båda har lika stort ansvar för planering och utförande av lektionerna. Planeringsblankett BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

32 Hur motiverar vi eleverna?
ARCS Model of Motivational Design Attention Relevance Confidence Satisfaction BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

33 Punktinsatser Början möta elevens behov och verka för positiva attityder Under tiden strategier där eleverna känner sig delaktiga och känslomässigt engagerade I slutet strategier som tydligt bekräftar elevens förmåga och som stöttar elevens självförtroende BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

34 Tänk igenom hur du skall presentera detta.
10. Utvärdera PRESENTATION SÄKERHETSKONTROLL 9. Förbered presentation 8. Tänk på copyright 7. Sammanställ information och dra slutsatser SLUTET MITTEN 6. Välj och ta den information du 5. Vad är viktigt, hör hit, aktuellt/tillförlitligt? källor 4. Leta fram information från dessa 3. Sök information. 2. Skriv ner sökbegrepp. 1. Hur tar jag reda på det här? (Brainstorma om olika källor och Verktyg) BÖRJAN Sign Vad av detta är jag intresserad av att veta mer om? Finns det något skrivet om detta ämne? Kommer det att bli lätt att hitta? Tänk igenom hur du skall presentera detta. Vad vet jag om ämnet? Brainstorma Skrivfrågor Samla ner…… LÄS! Fem stegs raketen Avskjutningen börjar nedifrån Länk BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

35 Tänk igenom hur du skall presentera detta.
SÄKERHETSKONTROLL Avskjutningen börjar nedifrån Tänk igenom hur du skall presentera detta. Sign Vad av detta är jag intresserad av att veta mer om? Finns det något skrivet om detta ämne? Kommer det att bli lätt att hitta? LÄS! Skriv frågor Vad vet jag om ämnet? Brainstorma Smala ner…… RAMPEN BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

36 1. Hur tar jag reda på det här?
SÄKERHETSKONTROLL Sign 3. Sök information. 2. Skriv ner sökbegrepp. 1. Hur tar jag reda på det här? Avskjutningen börjar nedifrån (Brainstorma om olika källor och verktyg) BÖRJAN BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

37 6. Välj och ta den information du behöver!
SÄKERHETSKONTROLL Sign 6. Välj och ta den information du behöver! Avskjutningen börjar nedifrån 5. Vad är viktigt, hör hit, aktuellt/tillförlitligt 4. Leta fram information från dessa källor! MITTEN BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

38 9. Förbered presentationen! 7. Sammanställ information
SÄKERHETSKONTROLL Sign 9. Förbered presentationen! 8. Tänk på copyright! Avskjutningen börjar nedifrån 7. Sammanställ information och dra slutsatser! SLUTET BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

39 PRESENTATION 10. Utvärdera BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

40 Raket Marsraket Venusraketen Bedömning BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

41 Övriga hjälpmedel Vikt papper – version 2 Tidslinje och mängddiagram
Storyboard Fem-i-rad BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

42 Källangivelser Källa – Internet Källa - Bok av Anna-Stina Axelsson
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

43 Reflektion och Utvärdering
Frågebatteri Perspektiv Tankekarta Jämför Loggbok A Loggbok B Elevutvärdering – yngre Test – yngre Test – äldre Test 2 – äldre Fler loggböcker …. Loggbok 1 Loggbok 2 Loggbok 3 Blankett BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

44 Ha känsliga antenner! Reflektera Rekognoscera Reagera Resonera
Tänk om och förnya! BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

45 Biblio Monica Nilsson 042-64 158 monica.nilsson@edu.astorp.se
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

46 Diskutera tillsammans med andra!
Blogg för diskussion kring skolbiblioteksfrågor Skolbibliotek Väst … självklart Skolbibliotek.se Svensk biblioteksförening BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

47 Källor Se Björnekullaskolans skolbibliotekssida!
BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008

48 Lockande! BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008


Ladda ner ppt "Björnekullaskolan ÅSTORP BTJ Stockholm 11 & 12 mars 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser