Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal inom FFS Lathund för medarbetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal inom FFS Lathund för medarbetare."— Presentationens avskrift:

1 Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal inom FFS Lathund för medarbetare

2 Innehållsförteckning 1Det här behöver du 2Vad är Koll? 3Logga in – kom igång 4Glömt lösenord? 5Vad ska du göra i Koll Översikt över Koll 7Att hitta i Koll 8-9Översikt av Mina kompetenser Här startar du med första delen – Kompetenskartläggning 11-12Ändra målprofiler 13Frågor om din anställning 14 Ämnen du undervisar i 15Ämnen du undervisar i modersmål 16 Utbildning utöver examen Andra delen – Självskattning och medarbetarsamtal 18-19Självskattning, information och så här kan du använda den 20Fyll i självskattning 21Fyll i Mina planer/Mål/Aktiviteter 22-23Fyll i utvecklingsplan 24Fyll i målkort 25Ändra, radera, lägg till i Mina planer/mina mål Dokumentarkiv och portfolio 27Dokumentarkiv 28 Portfolio 29 Högskolepoäng och förkortningar Ta bort uppgifter 31 Ta bort uppgifter

3 Det här behöver du: 1.Dator med Internetuppkoppling. Det går att logga in i Koll utanför KanalN. 2.Ditt examensbevis/lärarlegitimation eller annat nödvändigt underlag för din yrkesroll. 3.Den här lathunden som guidar dig steg för steg. Lathunden finns även digitalt på ”Hem-fliken” när du loggat in. 4.Om du har examensbevis eller lärarlegitimation är det bra om du har scannat in och sparat det på din dator innan du startar kartläggningen. På KanalN under personalportalen finns information om Koll för medarbetare så som inloggning, lösenord, lathundar och vanlig frågor och svar. Lathund för medarbetare finns även under ”Hem- fliken” i Koll. http://kanaln.nacka.se/arbetsstod/nackakommun/pa-system/koll/Sidor/default.aspx Information finns att hämta på Skolverkets hemsida om Lärarlegitimation och behörighet, se länk http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation Tänk på att skärmbilderna visar hur det ser ut för en grundskollärare, systemet kan se annorlunda ut för dig. 1

4 Vad är Koll? Koll är ett digitalt verktyg för kompetenskartläggning som ska användas av alla tillsvidareanställda medarbetare inom FFS. Verktyget är uppdelat i två delar, kompetenskartläggning och medarbetarsamtal. I verktygen ska du kartlägga dina kompetenser och självskatta dig inför ditt medarbetarsamtal. Din chef kan se din kompetenskartläggning, självskattning och dina planer, mål och aktiviteter. Din chef ska kvittera och stämma av din kompetenskartläggning. Din chef ska godkänna dina planer, mål och aktiviteter i dialog med dig. Din självskattning ska inte kvitteras av din chef. Vad är ett medarbetarsamtal? Det är ett samtal som ska ske årligen mellan chef och medarbetare. Där ska föregående period, relationer och samarbete diskuteras och ligga till grund för arbetsrelaterade mål för det kommande året. Självskattningen i Koll ska användas som underlag i medarbetarsamtalet med din chef. Medarbetarsamtalet ska innehålla en dialog som relateras till din självskattning. Skattningen ska relateras till olika mål och är inte tänkt att användas som någon form av betygssättning. Du äger ditt material och kan själv ta bort dina uppgifter. Självskattning och kompetenskartläggning sparas inte så att man kan jämföra år för år, eftersom du löpande ska gå in i systemet och uppdatera. Däremot sparas planer och mål då man ska följa upp dessa för varje år. 2

5 Logga in – kom igång 1. Klicka på länken http://ui.comaea.se/eller klistra in den i webbläsaren.http://ui.comaea.se/ 2.Som användarnamn/username använder du din nacka e-post adress T.ex. nils.holgersson@nacka.se 3.Första gången du loggar in ska du använda lösenordet: nackakoll12 och klicka på ”Logga in” 4.En ny sida öppnas och här ska du ändra ditt lösenord till ett personligt enligt instruktionen du får på sidan. Ditt nya lösenord måste vara minst 8 tecken långt. (Godkända tecken a-z, A-Z, 0-9). Använd en kombination av bokstäver och siffror ( A-Z, a-z och 0-9). Ditt nya lösenord är det du sedan använder. 5.Du kan logga in när du önskar och obegränsat antal gånger, och du loggas automatiskt ut efter 30 minuter om du inte har varit aktiv. 3

6 Glömt lösenord 4 1.Om du har glömt ditt lösenord: Begär ett nytt genom att klicka på knappen ”Glömt ditt lösenord”. 2.Ett nytt fönster öppnas. Ange e-postadressen som är din nacka e-post adress T.ex. nils.holgersson@nacka.se 3.Du får sedan instruktioner skickade till angiven e-postadress som du följer för att kunna byta lösenordet.

7 Vad ska du göra i Koll? Gå igenom nedanstående 7 steg i två olika delar: Frågor om din anställningVad arbetar du somFrågor om din examen/examensbevis(Ämnen du är behörig att undervisa i/ämnen du undervisar i)Din utbildning/kurserDin självskattningDina utvecklingsplaner och mål Första delen: Kompetens- kartläggning. Andra delen: Medarbetar samtal 5

8 Översikt över Koll 6

9 Att hitta i Koll 1. 2. 3. 4. Så här ser det ut när du loggar in i Koll 1. Hem – Här hittar du lathundar (längst ner till vänster) 2. Mina kompetenser – Här gör du din kompetenskartläggning och självskattning 3. Mina planer/Mina mål – Här fyller du i dina Utvecklingsplaner, mål och aktiviteter inför ditt medarbetarsamtal. 4. Mitt konto - Uppe i högra hörnet finns denna flik. Här kan du ändra dina personuppgifter så som namn, adress och lösenord. Så här ser det ut när du loggar in i Koll 1. Hem – Här hittar du lathundar (längst ner till vänster) 2. Mina kompetenser – Här gör du din kompetenskartläggning och självskattning 3. Mina planer/Mina mål – Här fyller du i dina Utvecklingsplaner, mål och aktiviteter inför ditt medarbetarsamtal. 4. Mitt konto - Uppe i högra hörnet finns denna flik. Här kan du ändra dina personuppgifter så som namn, adress och lösenord. 7

10 Min a kompetenser – översikt 1 av sidan För att kunna göra din kompetenskartläggning och självskattning har du olika underflikar/målprofiler kopplade till dig. Din yrkesroll avgör vilka underflikar/målprofiler som är kopplade till dig. Alla medarbetare ska ha följande flikar/målprofiler kopplade till sig: Vissa medarbetare t.ex. lärare, förskollärare och fritidspedagoger har även fliken/målprofilen: Målprofilen är riktad mot skolform. (Förkortningar GS= grundskola, GY = gymnasiet, GYS = gymnasiesärskola, GSS = grundsärskola) Kartläggningen börjar under fliken ”Mina kompetenser” och den innehåller underflikar. I dessa underflikar gör du både din kompetenskartläggning och din självskattning. Underflikarna kallas för målprofiler kompetenskartläggningsjälvskattning 8

11 Mina kompetenser – översikt 2 Under fliken Min kompetensprofil kan du se en sammanställning över vad du har fyllt i. I menyraden till vänster kan du välja att skriva ut en sammanfattning av dina uppgifter. Klicka på ”Skriv ut portfolio” eller ”Skriv ut kompetensprofil”. För att kunna skriva ut behöver du först fylla i uppgifter. Under ”Dokumentarkiv” kan du ladda upp examensbevis, kurser, diplom eller intyg. Under ”Lägg till målprofil/lista” kan ta lägga till/ta bort målprofiler Under fliken ”Visa fler” kan flera målprofiler dölja sig. Klicka på pilen bredvid ”Visa fler” för att få fram målprofilerna. 9

12 Här startar du med första delen! Kompetenskartläggning 10

13 Ändra målprofil Din anställning avgör vilka flikar/målprofiler som är kopplade till dig. Kontrollera att du har rätt flikar kopplade till dig innan du startar kartläggningen. Tänk på att målprofiler kan dölja sig bakom fliken ”Visa fler” Om det är fel kan du själv ändra via fliken ”Mina målprofiler” eller kontakta din expertanvändare. Om du saknar flikar/målprofiler då du är behörig i en annan skolform, arbetar i en annan skolform, har behörighet för fler skolformer eller arbetar i fler skolformer kan du själv aktivera en annan målprofil. Gör så här: 1.Klicka på ”Lägg till målprofil/lista i menyraden till vänster. Ett nytt fönster visas. 11

14 Fort. ändra målprofil 2. Dubbelklicka på den målprofilen du vill lägga till. 3. Välj de målprofiler som passar dig genom att dubbelklicka på målprofilen under LÄGG TILL MÅLPROFIL/LISTA Ditt val läggs till under VALDA MÅLPROFILER/LISTOR 4. Klicka sedan på ”Spara” Du kan ta bort en målprofil genom att klicka på krysset. Glöm inte att spara dina ändringar. 12

15 Steg 1: Frågor om din anställning Börja din kartläggning under fliken ”Anställning, Examina & Legitimation”. Här svarar du på frågor om din anställning, vad du arbetar som och din examen/legitimation. Markera de alternativ som passar för dig. Du kan ta bort/ångra en markering genom att klicka på krysset bredvid. Du kan lämna kommentarer om du vill lägga till eller förtydliga. Klicka på kommentarsrutan. En ny ruta dyker upp där du kan fylla i text, klicka sedan på spara. Du kan ändra din text du har fyllt i genom att klicka på pennan i kommentarsrutan och du kan ta bort din text genom att klicka på cirkeln med ett vitt streck i. Din närmaste chef ska stämma av/godkänna din kartläggning. När chefen gjort detta blir ”statusknappen ”grön. 13

16 Detta steg gäller bara dig som är lärare, förskollärare, eller fritidspedagog Steg 2a: Ämnen du undervisar i Fortsätt din kartläggning under fliken ”Undervisningsämnen”. Markera de ämnen du är behörig att undervisa i enligt din examen/utbildning. Markera i rutan ”Arbetar med” om du undervisar/arbetar med ämnet idag, även om du inte har formell behörighet. Om du är behörig att undervisa i ämnen för annan skolform är de som finns kopplade till dig, kontakta din expertanvändare eller ändra själv under målprofiler se s. 11-12 i lathunden. Scrolla ner för att komma vidare i listan 14

17 Detta steg gäller bara dig som är modersmålslärare Steg 2b: Modersmål, ämnen du undervisar i Fortsätt din kartläggning under fliken Modersmålsundervisning om du arbetar som modersmålslärare Markera om du är behörig enligt din utbildning/examen att undervisa i ämnet. Markera rutan ”Arbetar med” om du undervisar/arbetar med ämnet idag, även om du inte har formell behörighet. Om du är behörig att undervisa i ämnen för annan skolform är de som finns kopplade till dig, kontakta din expertanvändare eller ändra själv under målprofiler s. 11-12 i lathunden. Scrolla ner för att komma vidare i listan 15

18 Steg 3: Övrig utbildning Sista steget i kompetenskartläggningen Under fliken ”Utbildning utöver examen” hittar du andra utbildningar och kurser under olika rubriker. OBS! Scrolla ner för att se fler alternativ. Rubriker som finns i listan: Fortbildning/Nackautbildningar/Lärarlyftet /m.m. Ämnesstudier – Högskolepoäng utöver examen Ämnesstudier ska endast fyllas i om: 1) poängen är UTÖVER din lärarexamina eller 2) om du saknar lärarexamina men har högskolepoäng i aktuellt ämne Övrig utbildning – andra ämnesstudier och kurser – använd kommentarfältet och skriv utbildningen Utbildningar och kurser för administrativ personal, barnskötare, skolvärd, kock, köksansvarig, måltidsbiträde och vaktmästare. Använd kommentarsrutan om du vill lägga till eller förtydliga 16

19 Andra delen Självskattning och medarbetarsamtal 17

20 Självskattning - information Innan du börjar din självskattning och förbereder ditt medarbetarsamtal läs igenom denna information. Den vägleder dig i hur du ska använda verktyget. Underlaget från självskattningen; ska användas som ett underlag i medarbetarsamtalet med din chef. ska inte ses som betygssättning och din chef ska inte kvittera din självskattning består av Nacka kommuns gemensamma lönekriterier och övriga yrkesspecifika kriterier Tänk på att ett medarbetarsamtal inte är ett samtal om lön. Underlaget i medarbetarsamtalet, vilket är kompetenskartläggningen, självskattningen som du gjort i KOLL samt sedan tidigare satta mål, blir tillsammans ett underlag för kommande lönerevision. 18

21 Självskattning Syftet är att du som medarbetare ska skatta dig själv på den nivå du anser att du ligger på. De nivåer som finns är från 1 till 4. Nivå 1 innebär grundläggande kompetens och kan vara för den som är ny i sin roll/uppgift. De olika nivåerna finns förklarade i kompetensguiden som finns i systemet. Hittar du inte kompetensguiden så klicka på ett frågetecken i systemet. Ett tips är att skriva i kommentarsrutan hur du har resonerat vid varje kompetens i din självskattning. Självskattningen består av kriterier med både medarbetarkompetenser och yrkeskompetenser som är kopplade till din yrkesroll. Innehållet i medarbetarkompetenserna speglar delar av Nacka kommuns medarbetarpolicy - ”bidrar till verksamhetsförbättringar”, ”initiativförmåga”, ”omdöme” och ”samarbetsförmåga”. Alla kriterier bedöms på individnivå utifrån vilket yrke/uppdrag du har. 19

22 Fyll i självskattning Självskattningen görs under fliken ”Välfärd skola-xxxx” Finns inte fliken som en underflik på ”Mina Kompetenser” så klicka på visa flera knappen som då finns efter fliken Utbildning utöver examen. Alla medarbetare har Nacka kommuns lönekriterier och yrkeskompetenser kopplade till sig. Genom att föra muspekaren över text så öppnas kompetensguiden som visar beskrivning på kompetensområde och nivåer. Efter att du har läst beskrivningen, markera den kompetensnivå som motsvarar din nivå. Du markerar genom att dra muspekaren över rutorna och klicka på vald nivå. Du kan alltid förtydliga och skriva till text i kommentarsrutan 20

23 Fyll i Mina Planer/Mål/Aktiviteter Under fliken ”Mina Planer/Mål/Aktiviteter” fyller du i ditt medarbetarsamtal. Rubrikerna är Planer, Mål och Aktiviteter. 1. PLANER Här fyller du i din utvecklingsplan inför ditt medarbetarsamtal som du sedan går igenom tillsammans med din chef. 2. MÅL Här fyller du i dina mål tillsammans med din chef. 3. AKTIVITETER Här fyller du i olika typer av aktiviteter om du vill. För att öppna en sida under respektive rubrik, (PLANER; MÅL; AKTIVITETER) måste du först klicka på rubriken som öppnar sig och visar ”Lägg till plan” som bilden ovan. Klicka på ”Lägg till plan”. Du kan nu fylla i uppgifterna fälten som visas. 1. 2. 3. 21

24 PLANER – Fyll i Utvecklingsplan Utvecklingsplanen består av 6 olika fält som du fyller i med rubrikerna: Beskrivning av uppdrag Kontakter och samarbete (Internt/Externt) Uppföljning av detta medarbetarsamtal Kompetensutvecklingsbehov för kommande målperiod Arbetssituation/arbetsmiljö (fysisk- och psykosocial) Ev. bisyssla Exempel på vad som kan ingå i en lärartjänst Omfång/innehåll: Undervisning/elevtid/pedagogiskt arbete i barngrupp Kurser/ämnen/aktiviteter Planering för- och efterarbete Antal elever/grupper Antal skolform/skolformer Komplexitet: Mentorskap Skriftlig information om resultat Bedömning, betyg, nationella prov Barn/elevgrupper Individuell utvecklingsplan – IUP Utvecklingssamtal (nuvarande arbetsuppgifter) (som ditt arbete innebär) (anställning/uppdrag/verksamhet vid sidan av anställning i Nacka kommun) 22

25 Forts. utvecklingsplan Du kan ha flera planer och döpa dem till vad du vill. Detta gör du under medarbetarsamtal. När du och din chef gått igenom utvecklingsplanen tillsammans godkänner du planen i rutan ”Godkänd av medarbetare”. Din chef godkänner även din plan. Sedan sparar ni planen genom att klicka på ”Spara plan” När både du och din chef har godkänt planen är den därmed låst. Endast status och kommentarsfältet är editerbart. 23

26 MÅL – Fyll i Målkort Under ”Mina planer/Mina mål finns det en rubrik där det står MÅL. Klicka på rubriken och sedan klickar du på ”Lägg till mål” för att få upp sidan du ser till vänster här. I ett målkort beskriver du bl.a. vad du önskar uppnå under det kommande året, hur du kan göra för att nå målet och på vilket sätt/när målet ska följas upp. Detta gör du i dialog med din chef. I fältet ”Typ av mål” väljer du vilket övergripande mål det handlar om. Det finns inga regler för vilka mål som ska sättas. Du ska utgå från dig och din anställning/ditt uppdrag och din självskattning. T.ex. kan du ha två individuella mål och ngn annan kan ha ett individuellt- och ett arbetslagsmål. Det är viktigt att du sätter dina mål tillsammans med din chef. När du och din chef har bestämt vilka mål som gäller för dig godkänner ni och sparar. 24

27 När du har skapat plan/mål/aktivitet och sparat kan du sedan gå tillbaka för att göra följande: Skapa nya planer/mål/aktiviter genom att klicka på lägg till plan eller lägg till mål, lägg till aktivitet. Ändra/ta bort Kopiera Ladda upp dokument Genom att klicka på den upp och ner vända pilen bredvid plan/mål/akt dyker olika handlingsalternativ upp. Länka planer/mål/aktiviter Kommentera Detta görs när du är inne i den plan/mål/aktivitet du vill länka till. Välj fliken länka mål och bocka sedan i det mål/aktivitet du vill länka. Tänk på att ett mål kan endast länkas till en plan, vill du länka samma mål till flera planer kan du först kopiera målet och spara det innan du länkar det till flera planer. Du kan kommentera genom att välja fliken kommentarer. Mina planer/Mina mål. Ändra, radera och lägga till 25

28 Dokumentarkiv och portfolio 26

29 Dokumentarkiv Här kan du ladda upp olika typer av dokument som är relevanta för din kompetenskartläggning och ditt medarbetarsamtal. Dokumentarkivet kan du nå både via ”Mina planer/mina mål” och ”Mina kompetenser”. Här kan du ladda upp dokument in i olika dokumentkategorier som finns i en lista. Här kan du välja mellan Övriga dokument, Mina dokument, Planer och CV. Klicka på dokumentarkiv. Välj sedan dokumentkategori i listan. Klicka sedan på ”Välj fil” och slutligen på ”Ladda upp”. 27

30 Portfolio - en sammanfattning av dina inlagda uppgifter Du kan ta fram en sammanfattning på dina inlagda uppgifter genom ”Portfolio” som du kan nå via ”Mina kompetenser” eller ”Mina planer/Mina mål” 1. Klicka på ”Skriv ut Portfolio” 2. Markera delarna som du vill ta med i utskriften. I det första steget räcker det ofta med att markera ”Kompetensprofil”. Klicka på ”Förhandsgranska” eller ”Skriv ut”. 28

31 Högskolepoäng och förkortningar Poängsystemet före 1 juli 2007Nuvarande poängsystem 5 poäng7,5 poäng 10 poäng15 poäng 20 poäng30 poäng 40 poäng60 poäng Förkortningar: GS= Grundskolan GY= Gymnasieskolan GSS= Grundsärskolan GYS = Gymnasiesärskolan 29

32 Ta bort uppgifter 30

33 Ta bort uppgifter Allt som du lägger in i Koll kan du själv ta bort. Din kompetenskartläggning tar du enkelt bort genom att klicka på krysset bredvid den markeringen du har gjort. Samma gäller för din självskattning Dina planer och mål kan du också ta bort om de inte är godkända av dig och din chef. Öppna plan/mål och klicka sedan på den upp och ner vända pilen bredvid plan/mål/akt. Olika handlingsalternativ dyker upp välj ta bort. Är dina planer/mål godkända av dig och av din chef, mejla till koll@nacka.se för att få hjälp att ta bort plan/mål. 31

34 Tack


Ladda ner ppt "Kompetenskartläggning och medarbetarsamtal inom FFS Lathund för medarbetare."

Liknande presentationer


Google-annonser