Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ULTRALJUD Termin 6 Christina Lundberg. Ultraljudsprincipen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ULTRALJUD Termin 6 Christina Lundberg. Ultraljudsprincipen."— Presentationens avskrift:

1 ULTRALJUD Termin 6 Christina Lundberg

2 Ultraljudsprincipen

3 Totalreflektion

4 Totalreflektion som ett problem

5 Totalreflektion som visst hinder

6 Totalreflektion som hjälp

7 FRÅGA Vilket av följande organ är lämpligt för ultraljudsundersökning? 1.Spädbarns lunga 2.Vuxen lunga 3.Spädbarns hjärna 4.Vuxen hjärna 5.Inget av ovanstående

8 Underlättande materia

9 FRÅGA Varför är det viktigt att fasta innan en bukundersökning med ultraljud? 1.Gallblåsan ska var utfylld med galla då denna vätska underlättar bedömningen 1.Gallblåsan ska vara utspänd för att dess vägg ska kunna bedömas adekvat 2.Tarmen ska vara så gastom som möjligt 3.Alla ovanstående förklaringar är korrekta

10 FACIT Varken fast föda eller vätska 6 timmar före undersökning (viktiga tabletter OK med ½ glas vatten) Ingen tobak, oavsett form Inget tuggummi

11 Olika frekvenser Bild- kvalitet Djup MHz 4C1 18L6 9L4

12 Fett och ultraljud

13 FRÅGA Vilken typ av sten lämpar sig inte för ultraljudsundersökning? 1.Gallsten 2.Njursten 3.Spottsten 4.Alla stenar lämpar sig för ultraljudsundersökning

14 Doppler 1803-1853 Österrikisk matematiker & fysiker 1842 ”Über das farbige Licht der Doppelsterne”

15 V. lienalis Doppler

16 FRÅGA Varför är det svårt att göra en bra doppler- bedömning av de djupa venerna i under- benet? 1. Blodflödet är vinkelrätt mot ljudvågorna 2. Bildupplösningen är inte bra nog i de små kärlen 3. Flödet är för långsamt i venerna 4. Artärflödet stör för mycket

17 DVT-undersökning ulj

18 Ultraljud = dynamisk undersökning

19 FRÅGA Vad ska man tänka på innan man kan ge patienten ultraljudskontrast? 1.Kreatinin-värdet får inte vara förhöjt 2.Patienten får inte står på peroral antidiabetiska av Glucophage-typ 3.Patienten får inte vara allergisk mot kontrastmedlet 4.Man måste ha kollat upp alla ovanstående saker

20 Ultraljudskontrast 1-2 ml injiceras intravenöst. Storlek som erythrocyter. Kontrastbubblorna är mycket ekogena inom ett brett frekvensintervall och vid olika akustiskt tryck. Svavelhexaflorid (gas med låg löslighet i blod) och ett fosfolipidhölje.

21 Kontrastundersökning av leverförändring Alt. 1 Alt. 2

22 Intervention med ultraljud

23 Patientförberedelse intraabdominell biopsi/drän: Sedvanlig fasta Färska blödningsparametrar (INR, APTT, trbc) Perifer infart Lugnande vid behov Medföljande PAD-remiss/provrör INR ≤1,5 - OK 1,6-1,8 - diskutera ≥1,9 - NEJ

24 Intervention med ultraljud Patientförberedelse finnålspunktion: Lugnande vid behov Medföljande PAD-remiss/provrör

25 Intervention med ultraljud Eftervård intraabdominella biopsier/drän: Sängläge 4 timmar Övriga kontroller enbart vid kliniskt behov Eftervård finnålspunktion: Kontroll på röntgen 20-30 min

26 FRÅGA Vilken av följande patienter lämpar sig för ultraljudsundersökning? 1.Kraftigt överviktig man med högt CRP och högt kreatinin, feber och buksmärtor. Abscess? 2.80-årig kvinna med svårstillad smärta under höger arcus, feber och CRP-stegring. Cholecystit? 3.67-årig man med återkommande hematuri och förhöjd SR. Njurtumör? 4.45-årig smärt man med långvariga oklara bukbesvär. Colondivertiklar? 5.Alla är lämpliga för ultraljudsundersökning.

27 TACK FÖR MIG! christina.lundberg@radiol.uu.se


Ladda ner ppt "ULTRALJUD Termin 6 Christina Lundberg. Ultraljudsprincipen."

Liknande presentationer


Google-annonser