Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Almedalen 2015 Rapport från insidan av muren av och med Jenny Viklund samt Sven-Åke Von Veh.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Almedalen 2015 Rapport från insidan av muren av och med Jenny Viklund samt Sven-Åke Von Veh."— Presentationens avskrift:

1 Almedalen 2015 Rapport från insidan av muren av och med Jenny Viklund samt Sven-Åke Von Veh.

2 Almedalen – kort info 1968 klev Olof Palme upp på ett lastbilsflak i Almedalen och höll ett sommartal. Palme hade sommarhus på Fårö och blev tillfrågad att hålla ett litet tal för de lokala partivännerna. 1977 var första året som det borgerliga blocket fanns representerat via Centerpartiets Olof Johansson. Inför valet 1982 samlades för första gången samtliga partiledare i Almedalen. 1986 sköts Olof Palme till döds och åren därpå var det ingen direkt uppslutning i Almedalen då det var så starkt förknippat med Palme. Från början av 1990-talet återvände S till Almedalen med Ingvar Carlsson i spetsen och det satte fart på även på övriga partier.

3 Att leva det regionala ledarskapet Vilka möjligheter och utmaningar innebär det nya regionala ledarskapet? Regionalisering ger ökade möjligheter då det innebär mer pengar och bättre beslutandesätt. Går lättare att utkräva ansvar då det blir tydligare roller. Det kommer att krävas större regioner för den globala välfärden. Utmaningarna med regionalisering är bland annat tydlighet, långsiktighet, ge och ta, tänka större än till bara vår region/vårt län. Att väga samman intressen är politikernas ansvar!

4 Hur kan vi bilda bolag runt innovationer, jobba smartare och möta framtidens behov i hemmet? Innovation betyder olika saker för alla vilket gör det svårt att arbeta med. Det måste komma till nya system inom sjukvården och då krävs bättre samarbete mellan aktörer, offentliga sektorn m.fl. för att skapa innovationer som fungerar. Det har visat sig att svenska företag som kommer med nya innovationer inom sjukvård, hjälpmedel och liknande har svårt att få ut sina produkter på den svenska marknader. Det tycks finnas ett starkt motstånd hos landsting/regioner att prova nya produkter trots att de kan vara noga kontrollerade och använda i andra länder. Det är tröga och långsamma organisationer som nästan motverkar framtida lösningar. Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor

5 Regionbildning för nybörjare! Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna i regionbildningsprocessen? Vad skulle vi ha gjort annorlunda? Viktigt att alla berörda (Landsting, kommun, Länsstyrelse, företagare m.fl.) samlas och diskuterar varför och vad nyttan egentligen är innan bildandet av region. Lära av andra som redan bildat region för att undvika fallgropar och hitta inspiration. Att ha enighet partimässigt är viktigt! (Eva Tjernströms kommentar) Vilka roller ska alla delaktiga ha? Inte ta på sig mer uppgifter än vad som behövs och försöka hitta sin roll är ett måste. Komma ihåg kommunerna och hjälpa dem skapa bra arbetssätt med sina uppdrag.

6 Regionen och staten på samma dansgolv! Det krävs två för att dansa tango- och för att bli framgångsrik i det regionala utvecklingsarbetet. Hur fördelar vi roller och ansvar mellan region och stat? Det tar ett tag att hitta sina nya roller i och med regionbildande och det är mycket viktigt att alla delaktiga är med från början. Det behövs en starkare och mer effektiv tillsynsmyndighet och där har staten en viktig roll i att förse Länsstyrelsen med de resurser som behövs. Ett stort problem idag är att det finns allt för många regionuppdelningar i Sverige. Landstingen har en, Trafikverket en annan och Polismyndigheten en tredje och till det kommer flera andra kartor och regionuppdelningar. Det bästa vore om alla instanser och aktörer kunde utgå från samma regionuppdelning.

7 Behövs privat driven sjukvård för en modern välfärd? Ja, den behövs men villkoren måste förbättras! Några punkter som diskuterades: Det är svårt att driva privat sjukvård i Sverige då det upplevs som ”fult” med vinster i välfärden. Det krävs kopplingar mellan alla avdelningar, mellan sjukhus och mellan privat samt offentlig verksamhet. IT är nyckeln som idag saknas, systemen måste kunna prata med varandra. Det finns en stor osäkerhet över att förlora upphandlingar och avtalen måste löpa på längre tid samt vara flexibla. Gemensamma spelregler ska gälla både för privata som för de offentliga aktörerna.

8 Hur flyttar vi dagens sjukvård in i framtiden? Dagens medicin, VD Mikael Nestius m.fl. 3 stora problem inför framtiden och de är kompetensförsörjningen, IT samt Psykiatrin. Staten bör gå in och hjälpa till med planeringsförutsättningar, utbilda fler läkare och sjuksköterskor samt fungera som ett samlande forum. Cancervården går för långsamt och idag finns det endast program för 5 av 200 cancersjukdomar. Det måste finnas fler diagnostiska center och det behövs tvingande riktlinjer för alla landsting/regioner. IT måste utvecklas radikalt utifrån framtidens sjukvård och inte utifrån dagens. Kommunikationen mellan patient och läkare fungerar dåligt vilket skapar en stor osäkerhet för patienten. Inom psykiatrin är det alldeles för lång utredningstid och här krävs bland annat krafttag från statligt håll.

9 Ett hållbart arbetsliv – hur ska vi jobba för att orka? Vi kommer att behöva arbeta längre eftersom vi lever längre. Det behövs ett mer omtänksamt och jämställt pensionssystem, idag har kvinnor 30% lägre pension än män. Flera grupper inom kvinnodominerade yrken orkar inte arbeta så länge som det är förväntat eller behövs. Det måste öppnas upp för människor att byta inriktning under arbetslivet för att slippa utslitning. Stressen ökar bland annat på grund av kontorslandskapen samt på att fritid och arbete går ihop, man svarar på mail och telefon dygnet runt och får aldrig den vila som behövs. Arbetsplatserna ska vara flexibla och inte de anställda! Den psykiska sjukskrivningen är väldigt stor idag och en anledning till detta är bristen på inflytande över sin situation. Det krävs en ny arbetsmiljöplan som är individanpassad och ser mer till det psykosociala. Det krävs att de yngre matchas ihop med de äldre för att minska stress och oro.

10 Hur samtalar vi med unga om det svåra? BRIS, Kattis Ahlström Barn och unga som kontaktar BRIS har brist på vuxna i sin närhet att prata med och de känner ett utanförskap. Allt ska gå så fort idag att de långa samtalen aldrig hinns med. Om inte vuxna kan prata om viktiga saker kommer aldrig barnen att kunna det heller. Mycket viktigt att satsningar görs på elevhälsan där det idag finns stora brister, lärare hinner inte med de viktiga samtalen med barnen idag. God psykisk hälsa ger bättre lärandenivå!

11 Turordning i vårdkön Dagens medicin Idag brister tillgängligheten och köerna är långa och olika i landstingen. Det finns bra med kostsamma behandlingar mot Parkinsons men alla har inte tillgång. Ca 50% av de som borde ha avancerad behandling har inte fått det. Styrsystemen måste förändras, idag är det kvantitet istället för kvalitet. Behöver arbeta med vårdköerna samt skapa en kontinuitet för patienterna. Idag är det relativt lätt att få komma in på första besöket men det fungerar dåligt med återbesöken. Det ska vara tvingande regler från staten och inte vaga riktlinjer som landstingen kan ignorera.

12 Vilka kompetenser behövs i styrelserummet? Alla i styrelsen måste kunna läsa en balansbudget. Det är viktigt att styrelsens medlemmar kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet. Valberedningen måste veta och förstå vilka kompetenser som styrelsen måste ha. Styrelse och valberedning ska bestå av kvinnor, män, unga och gamla för bästa resultat. Oavsett kompetens så måste det finnas engagemang!


Ladda ner ppt "Almedalen 2015 Rapport från insidan av muren av och med Jenny Viklund samt Sven-Åke Von Veh."

Liknande presentationer


Google-annonser