Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man böjer -ar, -er och -ir verb i presens Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man böjer -ar, -er och -ir verb i presens Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo –"— Presentationens avskrift:

1

2 Hur man böjer -ar, -er och -ir verb i presens Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se

3 Tre sorters verb Det finns tre sorters verb, -ar, –er och -ir verb. D.v.s. verb som i sin grundform har ändelsen –ar, -er eller – ir. T.ex.: –ar verb: Hablar, trabajar, cantar, tomar, gustar o.s.v. -er verb: Hacer, tener, comer, ver, leer, ser, poner o.s.v. –ir verb: Vivir, dormir, morir, subir, conducir o.s.v.

4 Presens (nutid) Vad är nutid? Nutid är något som sker nu t.ex. jag skriver, jag pratar, jag dansar, jag kör, jag sjunger, jag pluggar etc. OBS! Inte att förväxla med pågående tid. D.v.s. Jag sitter och läser (estoy leyendo), jag håller på och skriver (estoy escribiendo), jag står och sjunger (estoy cantando) etc. Detta tempus kallas på spanska för gerundium. Det kommer vi till senare.

5 Att böja –ar verb i presens Hablar (att prata) är verbet i dess grundform. Man säger att verbet står i infinitiv. D.v.s. Man kan på svenska sätta ”att” framför. När ni böjer ett verb på spanska så: Börja med att ta bort ändelsen (-ar) så att stammen blir kvar, till exempel verbet: Habl- ar

6 -ar verb i presens Till stammen habl- läggs sedan olika ändelser för de olika personerna (jag, du, hon/han, vi, ni, de) till. Jag / yo har ändelsen –o Du /tú har ändelsen –as Singular Han,hon/él, ella.. Har ändelsen –a Vi/nosotros har ändelsen –amos Ni/vosotros har ändelsen –áisPlural De/ellos, ellas har ändelsen -an Alla regelbundna –ar verb följer detta mönster. Singular = handlar om en person/sak Plural= handlar om flera personer/saker

7 -ar verb i presens 1:a person singular, alltså ”jag/yo”, har alltid ändelsen ”o” Alltså: habloJag pratar 2:a person singular, ”du”/tú, har alltid ändelsen –as. Alltså: hablasDu pratar 3:e person singular, ”hon/han/Ni/”él, ella, usted”, har alltid ändelsen –a. Alltså: hablaHan/hon pratar

8 Sammanfattning: De tre första personerna hör alltså till de personer som står i singularis. Det vill säga det handlar om en person. HabloJag pratar HablasDu pratar HablaHan/hon/den/det/Ni pratar

9 -ar verb i presens Nu fortsätter vi med de personer som står för plural. Vi, Nosotros Ni, Vosotros, De, Ellos (maskulinum)/Ellas(femininum)

10 -ar verb i presens 1:a person plural alltså ”Vi/nosotros” har alltid ändelsen –amos. Alltså: hablamosVi pratar 2:a person plural, ”Ni/vosotros” har alltid ändelsen –áis. Alltså: habláisNi pratar 3:e person plural, ”de/ellos, ellas” har alltid ändelsen –an. Alltså: hablanDe pratar

11 Sammanfattning De tre sista personerna hör alltså till de personer som står i pluraris. Det vill säga det handlar om flera personer. HablamosVi pratar HabláisNi pratar HablanDe pratar

12 -ar verb i presens Sätter vi ihop allt får vi tillslut: Hablo(jag pratar)Yo Hablas(Du pratar)Tú Habla(Han/hon pratar)él/ella Hablamos(Vi pratar)Nosotros Habláis(Ni pratar)Vosotros Hablan(De pratar)ellos/ellas Alla regelbundna –ar verb böja på detta vis!!!!

13 Hur böjer du: Cantar? (sjunga) Trabajar? (arbeta) Viajar? (resa) Significar? (betyda) 1. Ta bort ändelsen (-ar). Behåll stammen (det som blir kvar när –ar tagits bort). 2. Lägg sedan till rätt ändelse för respektive person -o, -as, -a, -amos, -áis, -an. Cant- Trabaj- Viaj- Signific-

14 CantarTrabajarSignificar CantoTrabajoSignifico CantasTrabajasSignificas CantaTrabajaSignifica CantamosTrabajamosSignificamos CantáisTrabajáisSignificáis CantanTrabajanSignifican Ser ni, alla böjs på samma sätt!

15 Då går vi vidare till hur man böjer -er verb i presens  -er verb t.ex. Comer, leer, mantener, querer o.s.v. -o -as -a -amos -áis -an -o -es -e -emos -éis -en -ar verbens ändelser var ju:-er verbens ändelser är:

16 -er verb i presens  Att böja verbet comer (att äta). Börja med:  1. ta bort ändelsen –er. Behåll stammen.  Alltsåcom-  2. Lägg till personernas ändelser  comoJag äter(Yo)  ComesDu äter(Tú)  comeHon/han äter(él/ella)  comemos Vi äter(nosotros)  coméis Ni äter(vosotros)  comen De äter(ellos/ellas) er

17  Alla regelbundna –er verb böjs på samma sätt!!!  Böj nu själva:  Leer (att läsa)Jämför med comer (att äta) como comes come comemos coméis comen Leo Lees Lee Leemos Leéis Leen

18 Jämför –ar och –er verb  Hablar (att prata)Comer (att äta)  Hablo jag/yo como  Hablas du/tú comes  Habla hon, han/ella, él come  Hablamos vi/nosotros comemos  Habláis ni/vosotros coméis  Hablan de/ellos, ellas comen

19 Ta t.ex. verbet subir (att gå upp) 1. Ta bort ändelsen –ir, behåll stammen: sub- 2. Lägg till ändelserna för –ir verbens personer: -o-o -es -e-e -imos -ís -en Subo subes sube Subimos subís suben

20 Sub Habl Hablas Habla Hablamos Habláis Hablan Com Spana in likheterna mellan –ar, -er och –ir verben!! Kan ni böja dessa 3 regelbundna verb i presens, så kan ni böja alla!! HablarComer Subir o oo es ee en emos éis imos ís


Ladda ner ppt "Hur man böjer -ar, -er och -ir verb i presens Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo –"

Liknande presentationer


Google-annonser