Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se

2  T.ex.  Jag har ätit  Du har gått  Han har sovit  Vi har sett  Ni har pratat  De har simmat

3 Spanskan har 3 typer av verb –ar, -er och –ir verb. T.ex. -ar verb: Hablar, nadar, trabajar, controlar -er verb: Comer, Hacer, tener, ver, leer, poner -ir verb: Subir, Vivir, dormir, morir, conducir

4  Den böjda formen av haber används som ett hjälpverb vid bildandet av perfekt på spanska.  Hjälpverbet böjs efter person, precis som vanligt.  Alltså  HeYo, jag1p.s.  HasTú, Du2p.s.  Haèl/ella, han hon3p.s.  Hemosnosotros, vi1p.p.  Habéisvosotros, ni2p.p.  Hanellos/ellas, de3p.p. (1 p.s = första person singular, 1 p.p= första person plural o.s.v.)

5  I perfekt byts ändelsen –ar ut mot –ado.  Det vill säga:  Trabaj ar ado Denna form kallas för particip.

6  Fullständig bildning av perfekt sker genom:  He  Has  Ha+-ado  Hemos  Habéis  Han T.ex. Jag har arbetat blir He trabajado

7  Du har pratat (hablar)  Has hablado  Han har kontrollerat (controlar)  Ha controlado  Vi har sjungit (cantar)  Hemos cantado  Ni har simmat (nadar)  Habéis nadado  De har arbetat (trabajar)  Han trabajado OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

8  Ändelsen –er byts ut mot –ido.  Det vill säga:  Com erido Verbets particip.

9 Fullständig bildning av –er verb i perfekt sker genom: He Has Ha+-ido Hemos Habéis Han T.ex. Jag har ätit blir He comido

10  Du har ätit (comer)  Has comido  Hon har haft (tener)  Ha tenido  Vi har läst (leer)  Hemos leído  Ni har velat (querer)  Habéis querido  De har underhållit (mantener)  Han mantenido OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

11  I perfekt byts ändelsen –ir ut mot –ido.  Precis som med –er verben.  Det vill säga:  Sub ir ido Verbets particip.

12 Fullständig bildning av –ir verb i perfekt sker genom: He Has Ha+-ido Hemos Habéis Han T.ex. Jag har gått upp blir He subido

13 Du har gått upp (subir) Has subido Hon har bott (vivir) Ha vivido Vi har delat (dividir) Hemos dividido Ni har gått (ir) Habéis ido De har diskuterat (discutido) Han discutido OBS! Det är enbart hjälpverbet (haber) som böjs efter person.

14  Hacer hecho (gjort)  Ponerpuesto (satt, ställt, lagt)  Escribirescrito (skrivit)  Vervisto (sett)  Decirdicho (sagt)  Morirmuerto (dött)  Abrirabierto (öppnat)  Romperroto (gått sönder)  Volvervuelto (återvänt) T.ex. jag har gjort = he hecho. du har skrivit= has escrito. hon har dött = ha muerto. Vi har öppnat= hemos abierto. Ni har sagt = habéis discho. De har återvänt = han vuelto. Verbets particip

15  He  Has  Ha+-ado (-ar verb)  Hemos -ido (-er och –ir verb)  Habéis  Han

16  He  Has  Ha+ verbets particip  Hemos  Habéis  Han

17  Perfekt är dåtid och motsvaras på svenska som ”har gjort..”  På spanska byts:  -ar ändelsen ut mot –ado  -er och –ir byts ut mot –ido  Detta gäller alla regelbundna verb!  Det är endast hjälpverbet haber som böjs efter person.

18 Kanonkul! 4 toast…


Ladda ner ppt "En dåtidform Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser