Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 pågående Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se

2  Pågående tid, någonting du håller på med just NU, för stunden.  På svenska t.ex.:  Jag håller på och läser  Jag håller på och lagar mat  Jag håller på och pratar  Jämför engelskans ”i´m reading, i´m cooking etc.

3  Generell regel: Estar i presens + -iendo/ -ando Lugn och fin, vi tar det steg för steg…

4  Estar används som hjälpverb vid bildandet av gerundium på spanska.  Ett hjälpverb har ingen egen innebörd, men tillsammans med ett huvudverb har de viktiga funktioner. T.ex. är de tempusbildande.  (jag har arbetat, jag skall arbeta o.s.v.)  Ett huvudverb uttrycker vad någon gör eller vad som sker (tala, skriva, regna o.s.v.).

5  Det är endast hjälpverbet som böjs efter person!  Estar självstående betyder att vara, befinna (sig) men som hjälpverb är det bara tempusbildande.  Estar är i presens oregelbundet i första person singular (estoy, jag är, jag befinner (mig)).

6  Estoyyojag är/befinner  Estástúdu är  Estáél, ellahan/hon är  Estamosnosotrosvi är  Estáisvosotrosni är  Estánellos, ellasde är  Ex. Jag är på skolan = estoy en el colegio

7  På spanska byter man i gerundium ut ändelsen –ar mot –ando.  Det vill säga, t.ex.:  Trabaj arando -ar verb

8  På spanska byts –er och –ir ändelsen ut mot –iendo. Det vill säga t.ex.: ComSub iendo irer

9  Estar i presens + -iendo, -ando Estoy Estás Está Estamos Estáis Están + -ando (för –ar verb). -iendo (för –er och –ir verb)

10  Jag håller på och arbetar (trabajar)  Estoy trabajando  Vi håller på och äter (comer)  Estamos comiendo  Ni håller på och kör (conducir)  Estáis conduciendo

11  Jag arbetar (presens)  Trabajo  Jag håller på och arbetar (gerundium)  Estoy trabajando  Jag har arbetat (perfekt)  He trabajado  Jag ska arbeta (futurum)  Voy a trabajar -ar verb, t.ex.trabajar.

12 -er verb, t.ex.comer.  Jag äter (presens)  Como  Jag håller på att äta(gerundium)  Estoy comiendo  Jag har ätit (perfekt)  He comido  Jag ska äta (futurum)  Voy a comer

13 -ir verb, t.ex.subir.  Jag går upp (presens)  Subo  Jag håller på att gå upp (gerundium)  Estoy subiendo  Jag har gått upp (perfekt)  He subido  Jag ska gå upp (futurum)  Voy a subir

14  Gerundium och perfekt kan se lite lika ut.  Estoy trabajandoHe trabajado  Gerundium har ett extra ”n” och ett annat hjälpverb. Så blanda inte ihop formerna. GerundiumPerfekt

15  Gerundium har alltså estar som hjälpverb.  Gerundium uttrycker pågående tid.  Svenskan har inte det tempuset, men det brukar översättas med ”..håller på att..”  Estar måste inte stå i presens vid bildandet av gerundium. Det kan stå i annan tempusform t.ex. imperfekt :estaba comiendo, hon höll på att äta. Men det kommer vi till…

16


Ladda ner ppt "Pågående Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser