Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående Gerundium Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående Gerundium Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 pågående Gerundium Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo –

2 Gerundium Pågående tid, någonting du håller på med just NU, för stunden. På svenska t.ex.: Jag håller på och läser Jag håller på och lagar mat Jag håller på och pratar Jämför engelskans ”i´m reading, i´m cooking etc.

3 Gerundium Generell regel: Estar i presens + -iendo/ -ando
Lugn och fin, vi tar det steg för steg…

4 Vi börjar med estar som hjälpverb
Estar används som hjälpverb vid bildandet av gerundium på spanska. Ett hjälpverb har ingen egen innebörd, men tillsammans med ett huvudverb har de viktiga funktioner. T.ex. är de tempusbildande. (jag har arbetat, jag skall arbeta o.s.v.) Ett huvudverb uttrycker vad någon gör eller vad som sker (tala, skriva, regna o.s.v.).

5 Estar, att vara/ att befinna (sig)
Det är endast hjälpverbet som böjs efter person! Estar självstående betyder att vara, befinna (sig) men som hjälpverb är det bara tempusbildande. Estar är i presens oregelbundet i första person singular (estoy, jag är, jag befinner (mig)).

6 Estar i presens Estoy yo jag är/befinner Estás tú du är
Está él, ella han/hon är Estamos nosotros vi är Estáis vosotros ni är Están ellos, ellas de är Ex. Jag är på skolan = estoy en el colegio

7 -ar verb -ar, -er, -ir verb
På spanska byter man i gerundium ut ändelsen –ar mot –ando. Det vill säga, t.ex.: Trabaj ando ar

8 -er verb och –ir verb På spanska byts –er och –ir ändelsen ut mot
–iendo. Det vill säga t.ex.: Com Sub er iendo ir iendo

9 Gerundium Estar i presens + -iendo, -ando Estoy Estás Está Estamos
Estáis Están -ando (för –ar verb). -iendo (för –er och –ir verb) +

10 Exempel Jag håller på och arbetar (trabajar) Estoy trabajando
Vi håller på och äter (comer) Estamos comiendo Ni håller på och kör (conducir) Estáis conduciendo

11 Jämför presens (nutid), gerundium (pågående), perfekt (dåtid) och futurum (framtid)
-ar verb, t.ex .trabajar. Jag arbetar (presens) Trabajo Jag håller på och arbetar (gerundium) Estoy trabajando Jag har arbetat (perfekt) He trabajado Jag ska arbeta (futurum) Voy a trabajar

12 Jämför presens (nutid), gerundium (pågående), perfekt (dåtid) och futurum (framtid)
-er verb, t.ex .comer. Jag äter (presens) Como Jag håller på att äta(gerundium) Estoy comiendo Jag har ätit (perfekt) He comido Jag ska äta (futurum) Voy a comer

13 Jämför presens (nutid), gerundium (pågående), perfekt (dåtid) och futurum (framtid)
-ir verb, t.ex .subir. Jag går upp (presens) Subo Jag håller på att gå upp (gerundium) Estoy subiendo Jag har gått upp (perfekt) He subido Jag ska gå upp (futurum) Voy a subir

14 Förväxla inte!! Gerundium och perfekt kan se lite lika ut.
Estoy trabajando He trabajado Gerundium har ett extra ”n” och ett annat hjälpverb. Så blanda inte ihop formerna. Gerundium Perfekt

15 Sammanfattning Gerundium har alltså estar som hjälpverb.
Gerundium uttrycker pågående tid. Svenskan har inte det tempuset, men det brukar översättas med ”..håller på att..” Estar måste inte stå i presens vid bildandet av gerundium. Det kan stå i annan tempusform t.ex. imperfekt :estaba comiendo, hon höll på att äta. Men det kommer vi till…

16 Snillena gerundium… Gerundium Gerundium Gerundium


Ladda ner ppt "Pågående Gerundium Rosita Järsäter, Bålbro skola, Rimbo – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser