Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Imperfekt eller preteritum?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Imperfekt eller preteritum?"— Presentationens avskrift:

1 Imperfekt eller preteritum?
Spanskan har två tempus som motsvarar vårt imperfekt. De används på olika sätt och det krävs träning för att kunna utveckla känslan för hur de används. ”Hälften av klassen sov när jag kom in och snart somnade jag också…” ”La mitad de la clase dormía cuando entré y pronto me dormí yo también”

2 Detta är imperfekt! Imperfekt används för att teckna de stora dragen i en händelse eller berättelse Ingen tyngdpunkt vid början eller slut på händelserna. Medför inga förändringar i berättelsen. Betecknar ofta vana (med eller utan ”typiska uttryck”) Beskriver något som höll på att hända (när något annat inträffade) ”Floden”

3 Detta är preteritum! Framställer inträdande och avslutade skeenden (händelser) i förfluten tid Kan tänkas som en punkt, en avgränsad sträcka i tiden (varade en viss tid) Svarar på frågorna; vad hände? Hur gick det? Hur lång tid varade det? ”Stenar som kastas i floden”

4 Preteritum forts. Anger handling som upprepades ett visst antal gånger. Ingen vana! Vid sammanfattande omdömen Ger vissa verb en annan betydelse; ”conocí” (av conocer –> jag lärde känna), ”supe” (av saber –> jag fick veta)

5 Exempel på växlingen mellan preteritum och imperfekt
Alla sov när jag kom in i klassrummet. Jag satte mig på stolen och tittade på läraren. Han såg mig inte och då hörde jag att han snarkade. Allt verkade så konstigt, men då kom jag ihåg att detta hände varje år. Jag förstod att det var den stora vårtröttheten. ”Todos dormían cuando entré en la clase. Me senté en la silla y miré al profesor. No me veía y entonces oí que roncaba. Todo parecía tan extraño, pero luego me acordé de que esto pasaba todos los años. Más tarde entendí que era el Gran cansancio del Verano.

6 - é aste - ó - amos asteis - aron
Ändelserna för Preteritum för -ar verb är: - é aste - ó - amos asteis - aron Cantar Hablar Trabajar

7 - í iste - ió - imos isteis - ieron
Ändelserna för Preteritum för verb på - er och - ir är: - í iste - ió - imos isteis - ieron Comer - Entender Subir - Vivir

8 Förändringar i stavning på oregelbundna verb
Verb på -car, -gar, och -zar får ändrad stavning på formen “yo” i preteritum. buscar tocar practicar pagar jugar llegar almorzar empezar comenzar Anledningen?

9 “Yo” formen i preteritum ändrar stavning för att behålla ljudet från infinitiven:
-car -gar -zar “-qué” “-gué” “-cé” “tocé” “jugé” “rezé”

10 Por ejemplo: (-car verbs) buscar busqué buscaste buscó buscamos
buscasteis buscaron

11 Por ejemplo: (-gar verbs) pagar pagué pagaste pagó pagamos pagasteis
pagaron

12 Por ejemplo: (-zar verbs) almorzar almorcé almorzamos almorzaste
almorzasteis almorzaron


Ladda ner ppt "Imperfekt eller preteritum?"

Liknande presentationer


Google-annonser