Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Imperfekt eller preteritum? ”Hälften av klassen sov när jag kom in och snart somnade jag också…” ”La mitad de la clase dormía cuando entré y pronto me.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Imperfekt eller preteritum? ”Hälften av klassen sov när jag kom in och snart somnade jag också…” ”La mitad de la clase dormía cuando entré y pronto me."— Presentationens avskrift:

1 Imperfekt eller preteritum? ”Hälften av klassen sov när jag kom in och snart somnade jag också…” ”La mitad de la clase dormía cuando entré y pronto me dormí yo también” Spanskan har två tempus som motsvarar vårt imperfekt. De används på olika sätt och det krävs träning för att kunna utveckla känslan för hur de används.

2 Detta är imperfekt! Imperfekt används för att teckna de stora dragen i en händelse eller berättelse Ingen tyngdpunkt vid början eller slut på händelserna. Medför inga förändringar i berättelsen. Betecknar ofta vana (med eller utan ”typiska uttryck”) Beskriver något som höll på att hända (när något annat inträffade) ”Floden”

3 Detta är preteritum! Framställer inträdande och avslutade skeenden (händelser) i förfluten tid Kan tänkas som en punkt, en avgränsad sträcka i tiden (varade en viss tid) Svarar på frågorna; vad hände? Hur gick det? Hur lång tid varade det? ”Stenar som kastas i floden”

4 Preteritum forts. Anger handling som upprepades ett visst antal gånger. Ingen vana! Vid sammanfattande omdömen Ger vissa verb en annan betydelse; ”conocí” (av conocer –> jag lärde känna), ”supe” (av saber –> jag fick veta)

5 Exempel på växlingen mellan preteritum och imperfekt Alla sov när jag kom in i klassrummet. Jag satte mig på stolen och tittade på läraren. Han såg mig inte och då hörde jag att han snarkade. Allt verkade så konstigt, men då kom jag ihåg att detta hände varje år. Jag förstod att det var den stora vårtröttheten. ”Todos dormían cuando entré en la clase. Me senté en la silla y miré al profesor. No me veía y entonces oí que roncaba. Todo parecía tan extraño, pero luego me acordé de que esto pasaba todos los años. Más tarde entendí que era el Gran cansancio del Verano.

6 Ändelserna för Preteritum för -ar verb är: - é - aste - ó - amos - asteis - aron Cantar Hablar Trabajar

7 Ändelserna för Preteritum för verb på - er och - ir är: - í - iste - ió - imos - isteis - ieron Comer - Entender Subir - Vivir

8 Förändringar i stavning på oregelbundna verb buscar tocar practicar pagar jugar llegar almorzar empezar comenzar Verb på -car, -gar, och -zar får ändrad stavning på formen “yo” i preteritum. Anledningen?

9 “Yo” formen i preteritum ändrar stavning för att behålla ljudet från infinitiven: -car -gar -zar “-qué” “-gué” “-cé” “tocé” “jugé” “rezé”

10 (-car verbs) busqué buscaste buscó buscamos buscasteis buscaron Por ejemplo: buscar

11 (-gar verbs) pagué pagaste pagó pagamos pagasteis pagaron Por ejemplo: pagar

12 (-zar verbs) almorcé almorzaste almorzó almorzamos almorzasteis almorzaron Por ejemplo: almorzar


Ladda ner ppt "Imperfekt eller preteritum? ”Hälften av klassen sov när jag kom in och snart somnade jag också…” ”La mitad de la clase dormía cuando entré y pronto me."

Liknande presentationer


Google-annonser