Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NE.se Ale Kommuns avtal. Syn på kunskap  Hämta information  Söka svar  Lita på fakta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NE.se Ale Kommuns avtal. Syn på kunskap  Hämta information  Söka svar  Lita på fakta."— Presentationens avskrift:

1 NE.se Ale Kommuns avtal

2 Syn på kunskap  Hämta information  Söka svar  Lita på fakta

3 Stimulera pedagoger & eleverna  Pedagogerna  Digitala möjligheter  Ämneskunskaper  Temapaket  Anpassat material  Språk  Sammanhang kopplat till information  Eleverna  Använda digitala verktyg  Söka information  Analysera, fråga och diskutera  Dra slutsatser  Anpassat material

4 Uppslagsverket – Välj & Sök  Hela NE  Uppslagsverk  Play

5 Ordböcker  Svenska ordboken  Engelska  Spanska  Franska  Tyska  Arabiska

6 Ordböcker på ytterligare17 språk

7 Play

8 Världens Länder  Landsfakta, befolkning, statsskick, levnadsstandard, språk mm  Jämföra,, befolkning, statsskick, levnadsstandard, språk mm  Tema, befolkningsfrågor, hållbarhetsproblem, mänskliga rättigheter, samband och möjligheter  Kartor som ger dig kunskap, tematiska kartor, blindkartor, översiktskartor  Internationella samarbeten, ett urval av organisationer som arbetar med globala frågor

9 E-Språk  Träna läs- och hörförståelse  Svenska, Engelska, Spanska, Franska och Tyska.

10 Tema Paket  Anpassade efter skolår  Kopplade till Lgr 11  Externa länkar  Övningar  Lärhandledning  Litteraturtips

11 Korsordshjälpen

12 Skapa personligt konto

13 NE Junior I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Film

14 Nyfikenhet och lust att lära I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Med sökfunktionen i centrum kan barnen själva utforska. Alla träffar i Junior är målgruppsanpassade. Träfflistan är utformad för att det ska vara lätt att hitta rätt bland artiklar, bilder och program.

15 Apparna Med färg, form och interaktivitet väcks barnens nyfikenhet och intresse. Våra appar hjälper barn i de lägre åldrarna att på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig räkna, skriva och läsa utifrån sin nivå. I apparna kan man också pussla, sortera och berätta genom fritt skapande. Apparna, som är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Apparna är speciellt framtagna i utbildningssyfte för barn i förskolan respektive F–3. De kan användas av alla skolor som har tillgång till Junior. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. På Junior hittar du som pedagog mer information om hur du kan ladda ner apparna.

16 Pussla Appen innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig. I bildpusslet lägger barnen pussel med hjälp av fyra eller fler bitar. På så sätt tränar barnen sin perceptuella förmåga på ett lekfullt sätt.

17 Sortera och räkna Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.

18 Berätta Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnes- överskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Eleverna står för berättelserna och Berätta ger dem verktyget att visa upp dem.

19 Räkna Eleverna övar och utmanar sig själva i de fyra räknesätten samt en introducerande del kring tal. Inom varje avsnitt finns flera svårighetsnivåer och uppgifterna är slumpmässigt valda så att alla omgångar ser olika ut. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Läraren får återkoppling på elevens arbete genom en egen sida i appen.

20 Stava Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska eleverna dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig igen. I äventyrsdelen utmanar eleven sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

21 Skriva Skriva är ett enkelt skrivprogram som är till stor hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller vid läs- och skrivsvårigheter. När eleven skriver ljudas varje bokstav, vid mellanslag ljudas hela ordet och vid skiljetecken läses hela meningen upp. Det finns även möjlighet att få en hel text uppläst.

22 IT för lärare utbildningar inom IT för lärare ger svar på dessa frågor – och fler. Ett webbaserat utbildningspaket med tre utbildningar som fokuserar på hur internet och sociala medier kan användas i undervisningen. Hur berörs man som pedagog av PUL, upphovsrätt och källkritik på internet? Hur kan Facebook, Twitter och YouTube bli en inspirerande och naturlig del av undervisningen?


Ladda ner ppt "NE.se Ale Kommuns avtal. Syn på kunskap  Hämta information  Söka svar  Lita på fakta."

Liknande presentationer


Google-annonser