Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Iran under Pahlavi-dynastin 1925-1979. Första världskriget och 1907-avtalet Lite innan första världsdkriget; under Mohammad Ali Shah Qajar (1907-1909)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Iran under Pahlavi-dynastin 1925-1979. Första världskriget och 1907-avtalet Lite innan första världsdkriget; under Mohammad Ali Shah Qajar (1907-1909)"— Presentationens avskrift:

1 Iran under Pahlavi-dynastin 1925-1979

2 Första världskriget och 1907-avtalet Lite innan första världsdkriget; under Mohammad Ali Shah Qajar (1907-1909) Britterna börjar känna sig hotade av Tyskland Slutar fred med med arkerivalen Ryssland om Iran och delar upp Iran i tre intressezoner –Britterna södra Iran –Ryssarna norra Iran –Centrala Iran förklaras som neutral zon

3 1907-års hemliga uppdelningen av Iran mellan stormakterna

4 Mindre despotismen Irans första parlament motsätter sig 1907-avtalet Mohammad Ali Shah som från början var mot den konstitutionella revolutionen och parlamentet, upplöser parlamentet och bombarderar parlamentsbyggnaden med hjälp av ryska armén. (sur över att parlamentet hade stoppat honom från att låna från Ryssland; typisk för Qajar perioden) Omfattande arresteringar och avrättningar av oliktänkande Mindre despotismen (استبداد صغیر) 1909 avsätts Mohammad Ali Shah och sänds i exil. En 13-årig son till Mohammad Ali Shah (Ahmad Shah) krönas och blir shah under förmyndarskap

5 Andra parlamentet etableras 1909 Oroligheter i hela landet p.g.a. parlamentets handlingsförlamning, t.ex. i Azerbaijan, Gilan och Khuzestan Svår finanskris i Iran Parlamentet bjuder in amerikanen Morgan Shuster för att få ordning på finansen Shuster genomför radikala finansreformer som ogillas av både Ryssland och England Ryssland ger den iranska regeringen ett ultimatum om att utvisa Shuster Pralamentet vägrar 1911 ockuperas delar av landet av Storbritanien och Ryssland Det första världskriget står på tröskeln Konstitutionalismen rinner ut i sanden Ahmad Mirza 1909-1925

6 Engelsmannen d’Arcy får 1901 koncession på oljefyndigheter i landets södra delar 1908 etableras Anglo-Persian Oil Company Vid 1914 har engelska staten aktiemajoritet i APOC 1914 etableras Irans tredje parlament Ryssland och Englands långvariga närvaro resulterar i ökad sympati för Tyskland bland iranier. Första världskriget bryter ut 1914 Iran förklarar neutralitet, men ockuperas ändå av stormakterna. 1915-avtalet mellan Ryssland och England där Iran delas upp till två intressezoner: England södra Iran och Ryssland norra Iran

7 Kring 1917 är nästan hela Iran ockuperad av England och Ryssland 1917 revolutionen i Ryssland; en vändpunkt för Iran. Bolsheviker ogiltigförklarar det mesta av orättvisa avtal, lån och koncessioner mellan Iran och Ryssland Den svåra hungersnöden i Iran 1918-19 som ett resultat av kriget och ockupationen av Iran Probrittisk regering med Vosuq al-Doule som statsminister Anglo-persiska avtalet 1919, enligt vilket Iran omvandlas i princip till England protektorat. Stora koncessioner i många områden Motstånd från parlamentet och även Ahmad Shah samt en folklig demokratisk rörelse. –Azarbaijan: Sheykh Mohammad Khiabani –Gilan: Mirza Kuchek Khan Vosuq al-Doule  Moshir al-Doule  Sepahdar

8 Reza Khan کودتای 3 اسفند 1299 Befäl i kosackbrigaderna stationerad i Qazvin Sepahdars regering störtas i samrabete med Seyyad Zia Tabatabayi (Journalist; chefredaktör för tidningen Ra’d) Intar Teheran 1921 med sin 3000 man starka kosackbrigad –Seyyd Zia  statsminister –Reza Khan  krigsminster Efter ett tag tvingar han Seyyed Zia att avgå som statsminister och ersätter honom med Qavam al-Saltane Avancerar politiskt: försvarsminister, statsminister, shah/kung Britterna fortsätter med sina intriger i södra Iran och stödjer nomadstammar, bland annat Shykh Khaz’al in Khuzistan. Källa: http://www.persianitunes.com/12_rezs7.jpg http://www.persianitunes.com/12_rezs7.jpg

9 Nomadstammar och andra oppositionella aktörer spelades ut mot varandra Araberna i söder/Khuzestan Gilan och Mirza Kuchak Khan Azerbaijan Kurdistan Även andra stammar Reza Shah kuvar dessa hårdfört Detta får britterna att inse att det ligger i deras intresse att stödja en stark centralmakt Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mirza_group.jpg Mirza Kuchek Khan (i mitten) med anhängare.

10 1923 får han Ahmad Shah att lämna landet for Europa får stöd av reformsinnade av olika slag (hårdhänta förändringar ett måste) Republik i åtanke, prästerskapet motsätter sig kraftigt Namnet Pahlavi tas i samband med kröningen 1925 Förebilder: Atatürk (+ kung Amanollah i Afghanistan) Reza Shah vs. Atatűrk Under Reza Shah blir stormakterna inblandning i Irans politik en mer indirekt blandning Källa: http://media.photobucket.com/image/reza%20khan% 20pahlavi/peterkhan/RezaShah16.jpg http://media.photobucket.com/image/reza%20khan% 20pahlavi/peterkhan/RezaShah16.jpg

11 Modernisering från ovan Centralmakten förstärks genom en stark armé Prästerskapet försvagas: –Ny familjelagstiftning (den gamla liknade nuvarande lagstiftningen) –Prästerskapet fråntas monopolet de har i utbildningsfrågor och inom juridiken (endast vigsel och skilsmässa) –Större statlig kontroll över religiösa skolor Tvångsbosättning av nomader, industrialisering (Transiranska järnvägen 1939) Reformerar utbildningsväsendet Irans första moderna universitet: Tehran universitet 1935 Konfiskerar waqf-egendomar Avskaffar kapitualtionen Avskaffar titlar

12 Modernisering; fortsättning Ändrar månkalendern till solkalender Moderniserar den adminstrativa strukturen Gemensam klädselkod för men enlgit den västerländska stilen, förutom för prästerskapet (1929) Förbud mot att bära slöja för kvinnor (1936) (starka reaktioner) Kvinnors- och religiösa minoriteters rättigheter ökar Urbanisering En ny borgarklass födds Medelklassen växer: tjänstemän, arméofficerare, läkare, advokater, lärare…

13 Brister 4% av budjeten går till utbildning; 30% till militären Absolutism; Det politiska livet är mycket begransat Reza shahs polisväsende och angiverisystem ökänt och fruktat; tom hans tidigare loyala medarbetare arresteras och dödas (t.ex. Teymurtash hans högste rådgivare och hovminister) Reza Shah tål inte oppositionen i parlamentet; arresterar Modaress (mulla) och tvingar Mosaddeq att lämna sin post Socialist propaganda blev förbjuden; arresteringen av 53 men med Arani i spetsen. De kom att blida kärnan i senare Tudeh-partiet En överdrivet förhärligad kungaideologi utvecklas Den rasbiologiska debatten anses intressant, iranier är direkta avkommor av arier Historiska erfarenheter med stormakterna (Ryssland och England) gör Tyskland till en intressant allierad Konfiskerar jurdbruksmark och blir den största godsägaren i Iran (املاک سلطنتی) Ignorerar landsbygden och små godsägare Det är under denna period som den tvådelade iranska samhället etablerar sig: stad vs. landsbygd, modernt vs. Traditionellt

14 1941-års delning av Iran Redan år 1939 är tyska agenter aktiva i Iran Nazi-Tyskland invaderar Soviet 1941 Ryska och brittiska trupper tågar in i Iran. Igen visar sig Irans territoriella integritet vara en chimär Sovjetunionen i norr Engelsmännen i söder Centrala Iran ockuperas inte Tyska agenter jagas i landet

15 Reza shah avsätts Alltför tyskvänlig I exil i Johannesburg och Mauritius, dör 1944 Sonen Mohammad Reza Shah hade fått sin utbildning på internatskolor i Schweiz Reza Shah får lov om att hans son efterträder honom 1941, blott 22 år gammal blir hans son kungen av Iran. Ekonomisk och politisk kris fortsätter och Iran bjuder in amerikanska rådgivare

16 1940-talet Ett liberalare klimat Större urbanisering som ett resultat av kriget och de utländska truppernas närvaro Politiska partier Tidningar och fackföreningar Märks i den litterära produktionen Tudeh-partiet bildas 1941 och växer sig starkt; det största politiska partiet i Irans historia med starkt stöd bland oljeindustrins arbetare i södra Iran Men även nationalister (National Will Party/Seyyed Zia) Autonoma regeringar i Azerbaijan och Kurdistan (1945-46) som senare kuvas av armén Under kriget kom för första gånger amerikaner, inte bara som allierade utan i kommersiellt syfte (olja) Större antal amerikanska rådgivare i Iran Ekonomiska och sociala problem större än någonsin

17 1950-talet Missnöje med utländsk inblandning De sociala och ekonomiska förhållandena förblir eländiga trots allt större oljeinkomster 1950 lyckas oppositionsledaren Mohammad Mosaddeq samla en majoritet för nationalisering av oljan i parlamentet Ledare för National Fronten (جبهه ملی) Lagen drivs igenom 1951 Mosaddeq väljs till statsminister Engelsmännen protesterar: Internationella domstolen i Haag, krigsfartyg i Persiska viken Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddeq http://sv.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddeq

18 USA gör sitt inträde i Iran USA medlare i konflikten Englands roll i Iran ersätts av USA: engelsmännen hade andra problem på hemmaplan. Indien självständigt, Pakistan nyfött. Statskupp planeras för att störta Mosaddeq Efter misslyckande förs shahen ut ur landet Operation Ajax (1953) Statskupen genomförs med hjälp av amerikanska dollar (ca 50 år senare ber Madeleine Albright, Clintons utrikesminster, iranska folket om ursäkt för USAs inblandning i kuppen) Mosaddeq arresteras och Zahedi bildar militärregering efter Mosaddeq Källa: http://www.iranchamber.com/history/coup53/coup 53p3.php Mosaddeq på väg till rättegången.

19 Nya aktörer på den internationella arenan Kalla kriget: Sovjetunionen och USA de stora aktörerna CIA och Mossad bygger upp den iranska hemliga polisen SAVAK (1958) Strikt censur, shahen skaffar sig vetorätt i parlamentet Vid tidpunkten för det nya parlamentsvalet 1960 växer oppositionen Valfusk avslöjas nationalfronten kräver att parlamentet upplöses. Vänstern tvingas i exil, gerillarörelser uppstår (1963-) Shahen inte lika hårdför mot prästerskapet, gjorde gemensam sak mot kommunismen Amini, a liberal man väljs som statsminister

20 1960-talet Reformernas årtionde Stort tryck från IMF och USA på reformer Den vita revolutionen: - landreform - nationalisering av skogar - privatisering av statsägda företag - rösträtt åt kvinnor - alfabetiseringskampanj - ge industriarbetarna del i vinsten Källa: http://www.iichs.org/index_en.asp?img_cat=10 2&img_type=0 http://www.iichs.org/index_en.asp?img_cat=10 2&img_type=0

21 1963-års revolt: قیام خرداد 1342 Prästerskapet i protest tillsammans med handelsmän och storgodsägare, Khomeini framträdde som en radikal motståndare till shahen Fängslad flera gånger Landsförvisad 1964 till Turkiet 1965 till Irak 1978 utvisad av Saddam Hussein (till Frankrike) Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini

22 1963-1977 Konservativ politik Irans inkomster ökade markant under 1960- och 1970-talen pga oljepriset Kraftig urbanisering, misslyckad landreform och projekt på landsbygden (många vansinnesprojekt) Klass- och kulturklyftorna växer starkt (Ervand Abrahamian: Iran Between Two Revolutions) Folk från landsbygden flyttar till storstäder men hamnar i utkanterna utan fast inkomst Shahen tappar kontakten med verkligheten och vanligt folk En medveten medelklass växer fram Fortfarande förbud mot oppositionella partier, fackförbund, fri press, intellektuella sällskap

23 Storhetsvansinne Stora moderniseringsprojekt Shahen låter kröna sig 1967 2500 års firandet av Irans monarki جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 1971 kostade ca 300 000 000 dollar Ändrar den islamiska tideräkningen (1355 blev 2535) Blev arrogant mot prästerskapet Det Japan hade gjort på 100 år skulle Iran göra på 25 Källa: https://kaosradioaustin.org/gallery2/main.php?g2 _itemId=413 https://kaosradioaustin.org/gallery2/main.php?g2 _itemId=413

24 fortsättning Bildar Rastakhiz-partiet och utropar ett ett-party system Den som inte gillar systemet får enligt Shahen skaffa sig ett pass och lämna landet En artikel i Ettela’at skriven av en Ahmad Rashidi Motlaq där det påstås att Khomeini har indiskt ursprung och att hans mor varit prostituerade Demonstrationer; först i Qom följd av Tabriz…

25 aktörer Ali Shari’ati Jalal al-Ahmad Mojahedin-e Khalq-e Iran Fada’ian-e Khalq-e Iran (Siahkal) –Mahi-ye siah-e kuchulu Nehzat-e Azadi (Mehdi Bazrgan) Jebhe-ye Melli (Karim Sanjabi) Tudeh-partiet (Kianuri) Khomeini

26 Den iranska revolutionen 1978-79 Shahen reagerade för sent på de folkliga protesterna 1978-79 De politiska eftergifterna verkningslösa I likhet med den konstitutionella revolutionen 1906-11 gick prästerkskapet, intelligentian och basarköpmännen samman Alla hade dock olika idéer om vad upproret skulle utmynna i Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:IranskRevolution.jpeg http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:IranskRevolution.jpeg

27 Den iranska revolutionen kidnappad? Sovjetunionen in i Afghanistan 1980 Iran-Irakkriget 1980-88 Den internationella politiska scenen skrivs om


Ladda ner ppt "Iran under Pahlavi-dynastin 1925-1979. Första världskriget och 1907-avtalet Lite innan första världsdkriget; under Mohammad Ali Shah Qajar (1907-1909)"

Liknande presentationer


Google-annonser