Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision 2020 ”Sveriges trevligaste klubb”. Inledning - så läser du bilderna - -s- - Vision 2020 är namnet på LGK:s långsiktiga verksamhetsplan. Bilderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision 2020 ”Sveriges trevligaste klubb”. Inledning - så läser du bilderna - -s- - Vision 2020 är namnet på LGK:s långsiktiga verksamhetsplan. Bilderna."— Presentationens avskrift:

1 Vision 2020 ”Sveriges trevligaste klubb”

2 Inledning - så läser du bilderna - -s- - Vision 2020 är namnet på LGK:s långsiktiga verksamhetsplan. Bilderna sammanfattar Vision 2020 och visar: -Bakgrund/hur arbetet skett. -Syfte/varför det är viktigt. -Vårt nuläge. -Hur bilden av en golfklubb skapas. -Medlemmarnas och andras synpunkter och önskemål. -Huvudområdena i Vision 2020 (utifrån alla synpunkter/önskemål) -”Sveriges trevligaste klubb” (visionen sammanfattad i en mening) -Så ska visionen genomföras och så ska medlemmarna kunna. följa/informeras om vad som ska ske och hur långt vi har kommit.

3 Styrelsen startade visionsarbetet i somras. Vi skulle rekrytera en ny klubbchef, vi var flera nya styrelseledamöter, ny ordförande skulle väljas inom ett år och vi behövde förtydliga vårt nuläge och vår önskade färdväg för de kommande åren. Vi har: genomfört möten/workshops med styrelsen, personalen, sektionerna, talat med medlemmar, icke medlemmar, föräldrar m fl träffat andra golfklubbar i bl a Stockholm och Skåne samt Lidingö Tennisklubb. vi har tagit del av andras planer och visioner samt trender i golfsverige. berättat om arbetet på LGKs hemsida och vid julglöggen. presenterat arbetet för vår nye klubbchef. Arbetet skulle presenterats på årsmötet 160409 men p g a tidsbrist ströks punkten Visionsarbetet fortsätter och ska fr o m nu gå in i en genomförandefas. Vision 2020 - bakgrund

4 LGK har ett stabilt utgångsläge med en modern anläggning, gamla anor, stark ekonomi, trogen medlemskår och en bra kösituation. Klubben vill tydliggöra och kommunicera klubbens inriktning internt och externt. Inriktningen ska vara tydligt grundad på främst medlemmarnas men också övriga intressenters önskemål. Målet är att bygga en klubb/ett varumärke som stämmer överens med klubbens tradition, kommersiella behov och framtida inriktning. Visionen ska leda oss på vägen, bidra till att nå klubbens övergripande mål och även stärka klubbens attraktionskraft i stort. Konkreta planer, fokus på genomförande samt tydlig och konsekvent kommunikation krävs för att visionen ska bli verklighet. LGKs utgångsläge och framtida inriktning - därför behövs en tydlig vision/framtidsplan -

5 Så skapas bilden av en golfklubb - och varför kommunikation är viktigt - Bilden av en golfklubb är en kombination av objektiva fakta (priser, tillgänglighet etc.) och subjektiva upplevelser (kvalitet, bemötande etc.). Eftersom en golfrunda/ett besök på en golfklubb är en sammansatt upplevelse, finns det också många anledningar till samtal med andra golfare, gamla vänner och nya bekantskaper, på och utanför golfbanan. Bilden av golfbanor förmedlas därför i hög utsträckning genom vardagssamtal – ”word of mouth”. För sådan kommunikation gäller några speciella regler: Klubben måste ge ”vardagssamtalarna” enkla och tydliga budskap att föra vidare: ”Fantastiska greener”, ”Lätt att få starttid”, ”Alltid stora startfält i tävlingarna” eller dylikt. ”Tystnadsspiralen” styr om någon väljer att tala väl eller illa om en klubb: Tystnadsspiralen bygger på ett antagande, en gissning, om att de man talar med kommer att hålla med eller ej. Tror man att majoriteten håller med, blir man benägen att starta ett vardagssamtal, tror man motsatsen, väljer man ofta att vara tyst. Bra kommunikation för en golfklubb innebär många positiva samtalsstartare. En enskild klubb får mycket begränsad uppmärksamhet - därför måste alla budskap i alla kanaler vara mycket enkla och tydliga. Vardagssamtalen börjar med interninformation. Klubbens medlemmar måste ha riktig och relevant information för sina egna vardagssamtal, med egna klubbmedlemmar och med spelare från andra klubbar. *Stockholms GK/JKL Undersökningar * som vi tagit del av visar följande:

6 Vad ska känneteckna LGK i framtiden? - så tycker medlemmarna m fl - BEMÖTANDE/SERVICE och VÄRDEGRUND En positiv upplevelse att besöka klubben från ”check in” till ”check out” Service och kvalitet i allt Välkomnande och öppen Vi säger alltid hej till alla Relevant, tydlig och öppen kommunikation tilll medlemmarna Hemsida, facebook, soc media, e-post BANAN Förstklassig finish & parkupplevelse men inte mästerskapsbana. En riktigt bra medlemsbana Effektivt speltempo Hög tillgänglighet IDROTT & HÄLSA Många/attraktiva klubbtävlingar Enstaka stortävlingar Gym och vardagsmotion Sociala kontakter/vinna vänner En del av Lidingö - välkomnande ANLÄGGNINGEN Komplett och toppfräsch Bra övningsområden och range Inomhusträning och golfstudio Levande klubbhus och välbesökt restaurang året runt. En naturlig mötesplats för alla EKONOMI/STYRNING/LEDNING Stabil ekonomi/självförsörjande Tydlig framtidsbild -Vision Ordning och reda Ambition och kompetens Attraktiv och utvecklande arbetsplats TRADITION & RYKTE Sveriges trevligaste klubb Traditionsrik men innovativ Bra stil men låg snobbfaktor Kvalitet i allt AKTIVT KLUBBLIV Mitt andra hem Sveriges bästa klubbliv Året runt och för alla åldrar Många engagerade medlemmar Alla sektioner aktiva: tävling, resor, bridge, fest, krog och möten JUNIOR och ELIT Vår framtid Bred bas och smal elit Topp 5 i Sverige Kul och fostrande Alla vill ”hänga”på klubben - Samlade synpunkter/önskemål från hösten 2015 framförda av medlemmar, sektioner, styrelse, personal, personer i LGK:s kö, samt några engagerade icke medlemmar -

7 Huvudområdena i Vision 2020 - utifrån medlemmarnas synpunkter/önskemål - Vision 2013 Anläggning/bana Service Golfspel Klubbliv Vision 2020 Anläggning Bana Golfspelet som sällskapsspel Idrott Klubbliv Bemötande/service/värdegrund Kommunikation Ekonomi Huvudområdena i LGK:s gamla resp nya visionsdokument är ganska lika: Medlemmarna vill att vi ska fortsätta utveckla anläggningen och i synnerhet banans kvalitet/finish. Men flest förbättringsönskemål hamnar dock inom mer mjuka områden såsom ett aktivt klubbliv, bemötande, service, kommunikation, känsla och upplevelse. Medlemmarnas synpunkter är mycket samstämmiga och det finns en bred samsyn kring den önskade färdvägen.

8 ”Sveriges trevligaste klubb” Varför ordet ”trevligaste”? – Jo, för att det inrymmer så många av de värden och upplevelser som medlemmarna vill ha mer av. Varför vill vi bli ”Sveriges trevligaste klubb” och inte ”nr 1” eller ”Sveriges bästa klubb” ? Vi har inte förutsättningarna att bli ett nytt Bro Hof. Medlemmarna upplever inte heller att banan och anläggningen behöver vara ”nr 1” eller ”bäst” i Sverige. Däremot uttrycker medlemmarna att vi ska ha väldigt höga ambitioner i allt vi gör, att vi ska vara bäst där vi kan vara det och att det verkligen ska vara värt att vara medlem i LGK. Vi ska bygga på vår långa tradition och vi ska göra allt med hög kvalitet. Och hur vill vi att klubben ska upplevas? Banan behöver som sagt inte rankas som ”Nr 1”. Men den ska vara i absolut toppskick, utmanande för alla typer av spelare och upplevas som en riktigt bra medlemsbana. Vi vill vara en av favoritbanorna i Stockholm som man gärna besöker och kommer tillbaka till. Vi ska vara en aktiv klubb med ett högt medlemsengagemang. Vi ska ha Sveriges trevligaste och aktivaste klubbliv i vårt fina klubbhus. Restaurangen ska vara en naturlig mötesplats för medlemmar och gäster, unga som gamla, och överallt ska det råda en öppen och välkomnande atmosfär. Bemötandet och servicen från personalen ska vara fantastiskt och alla medlemmar är nöjda och stolta över sin klubb. Ett besök eller en dag på Lidingö Golfklubb ska vara en av de trevligaste golfupplevelserna du har varit med om.

9 LIDINGÖ GK – ”SVERIGES TREVLIGASTE KLUBB” år 2020 Visst vore detta ett bra bevis på att vi har tagit oss i önskad riktning

10 Vision 2020 - genomförande ”Sveriges trevligaste klubb” Mål/huvudområden * Anläggning Bana Golfspelet som sällskapsspel Idrott Klubbliv Bemötande/service Kommunikation Ekonomi Start/klart 2015/dec-16 dec15/dec-16 mars16 apr16/sep-16 apr16/dec-16 april16/aug16 Årsmöte Genomförandeplaner(ansvariga) Anläggningsplan (anläggningsråd) Banutvecklingsplan (J Benestam/banråd ) Golfmål –Tävlingskalender (tävlingskommitté) –Junior- och Elitkommitté Aktivitetskalender (Klubbmästare/klubbråd) Service- och bemötande plan (klubbchef) Kommunikationsplan (klubbchef) Budget/Årsredovisning(styrelsen) - För varje mål/huvudområde i Visionsarbetet finns det en genomförandeplan. - Genomförandeplanerna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och medlemmarna kommer löpande att kunna följa vad som ska ske och hur långt arbetet framskridit *Mål/huvudområdena ska under 2016 ytterligare konkretiseras och därefter kommuniceras.


Ladda ner ppt "Vision 2020 ”Sveriges trevligaste klubb”. Inledning - så läser du bilderna - -s- - Vision 2020 är namnet på LGK:s långsiktiga verksamhetsplan. Bilderna."

Liknande presentationer


Google-annonser