Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningen riktar sig till dig som är förskrivare av inkontinens- och urologiska hjälpmedel. Den berör både dig som arbetar med patienter i ordinärt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningen riktar sig till dig som är förskrivare av inkontinens- och urologiska hjälpmedel. Den berör både dig som arbetar med patienter i ordinärt."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningen riktar sig till dig som är förskrivare av inkontinens- och urologiska hjälpmedel. Den berör både dig som arbetar med patienter i ordinärt boende (enskilt boende) inom öppenvården, och dig som arbetar med patienter inom särskilt boende. När du gjort klart utbildningen vill vi att du fyller i ett formulär med dina kontaktuppgifter. Länken till formuläret finns på sista bilden i bildspelet. Därefter får du dina inloggningsuppgifter till SesamLMN via e-post. Utbildningen beräknas ta ca 45 minuter. Välkommen till utbildning för förskrivare i SesamLMN Det här är ett bildspel i Power Point som tar ca 45 minuter. När du öppnat presentationen välj bildspel (F5-tangenten). Använd musklick för att gå framåt, du kan också använda neråtpil för att gå framåt och uppåtpil för att gå tillbaka till föregående bild. Avsluta bildspelet med Esc (Escape-knappen ). (Klick som nämns i texten avser hur du ska klicka i systemet SesamLMN och fungerar inte i detta bildspel.)

2 Hjälpmedelscentralen har två webbsystem för förskrivare av hjälpmedel. SesamLMN är för inkontinens och urologiska hjälpmedel, LMN står för läkemedelsnära då systemet används i andra landsting för vissa läkemedel. webSesam gäller för övriga hjälpmedel.

3 Sesam LMN Information om patienters inkontinens- hjälpmedel Information om produkter i Vesicas sortiment Förskriva inkontinens- hjälpmedel och beställa hjälpmedel Målet med utbildningen är att få

4 Man loggar in i SesamLMN via en ikon på HMCs hemsida. På SesamLMNs startsida loggar du in med ditt användarnamn och lösenord. Minst 6 tecken Små och stora bokstäver Något specialtecken Någon siffra

5 Sesam LMN-support Ring eller maila till Vesica@dll.se

6 Till dokumentationen Det finns dokumentation om SesamLMN som innehåller allt som vi går igenom och i vissa fall även fördjupande information. Klicka på den blå knappen. (Klickbar länk här i Powerpoint presentationen.) (Dokumentationen finns även på HMC:s hemsida under ”För dig som förskrivare/Inkontinens ” och på SesamLMNs startsida)

7 När du loggat in kommer du till LMN:s startsida. Uppe till höger finns en hjälpfil. I Startfliken finns aktuell information från Vesica och kontaktuppgifter till LMN-supporten.

8 Nu ska vi titta närmare på Patientfliken. Klicka på fliken Patient. För att söka en patient anges hela personnumret utan bindestreck. Århundradet ska också anges. Om man inte har patientens hela personnummer används Avancerat sök. Läs om Avancerat sök i LMN-dokumentationen. När du arbetar i Sesam LMN loggas vilka patienter du söker information om. Klicka på Sök.

9 Bilderna är indelade i sektioner som har röda rubriker. Öppna och stäng rubrikerna genom att klicka på dem. För att göra bilden överskådlig är vissa sektioner stängda när du kommer in i en bild. Stängda sektioner visas med ett plustecken framför rubriken. Den här patienten har fått hjälpmedel tidigare, och därför finns både 1. Aktiva förskrivningsrader, 2. Avslutade förskrivningsrader och 3. Uttagshistorik. 2 1 3

10 Överst i patientbilden finns adressuppgifter. Bostadsadressen kommer från CFR, centrala folkbokföringsregistret. Övriga uppgifter, så som portkod, e-post och telefonuppgifter är något du måste kompletterar med själv.

11 I sektionen Aktiva förskrivningsrader visas de förskrivningar som finns för patienten att göra uttag på. Där finns förskrivningsnummer, typ av förskrivning, Vesicas artikelnummer och benämning, förskrivande enhet, antal per förpackning, förpackning per uttag, antal uttag, enhet, uttag kvar, nästa möjliga uttag, giltig tom och vem som är förskrivare. Klicka ögat vid en aktiv förskrivningsrad för att se detaljer om förskrivningen eller på krysset för att makulera raden. Förskrivningar där giltighetstiden passeras blir automatiskt avslutade.

12 Sektionen Avslutade förskrivningsrader visar förskrivningar som antingen är avslutade, dvs alla uttagen är gjorda eller som är makulerade. En avslutad förskrivning kan kopieras till ny förskrivning. Sektionen Uttagshistorik är mycket viktig och visar de uttag som är gjorda för patienten. Här kan du se när förra förskrivningen är gjord, när den är plockad på lager och när den är planeras att levereras. Här visas också den totala kostnaden för de uttagna artiklarna. Status Beställd betyder att uttaget är skickat till leverantören. Status Avslutad betyder att leverantören har skickat leveransen.

13 Längst ned till höger i LMN finns dessa knappar = Öppna alla sektioner = Stäng alla sektioner

14 Alla sektionerna i bilden öppnas. På motsvarande sätt kan man klicka på Dölj alla sektioner, så stängs sektionerna.

15 Till höger i bilderna finns Funktionsmenyn med länkar som är relevanta till den bilden du befinner dig i. Funktionsmeny länkar, se följande bilder.

16 I Redigera patientdata visas patientens huvudadress som kommer från centrala folkbokföringen. Här är det endast möjligt att komplettera med portkod, telefon och e-post samt ev information till chauffören. När du gjort en komplettering eller revidering – kom ihåg att klicka på Spara längst ned till höger. Det finns funktioner för att lägga till adress eller kontaktperson. Du kan också att komplettera eller revidera adresser när du gör en förskrivning eller uttag av hjälpmedel.

17 Förskrivarstöd I patientbilden finns funktionslänken Förskrivarstöd.

18 Förskrivarstödet är en hjälp till dig som förskrivare att göra prisjämförelse mellan olika produkter. I bilden lägger man till önskade artiklar och LMN gör en prisjämförelse dem emellan.

19 Om man angett förskrivarstödsartiklar, så visas de när man gör en förskrivning. Man kan då i en listruta enkelt välja bland patientens förskrivarstödsartiklar. Artiklarna visas för alla förskrivare, oavsett vilken förskrivare som skapade förskrivarstödsartiklarna.

20 Kontinenskort Kontinenskort är en hjälp till dig som förskrivare. I bilden kan man göra ett dygnsschema för patientens användning av inkontinenshjälpmedlet. I listrutan väljer du bland patientens förskrivna artiklar. Eller lägger till helt nya artiklar som ännu inte förskrivits. I Patientbilden finns också funktionslänken Kontinenskort

21 Fyll på med övrig information och mål med kontinensvården. Man lägger också till ett dygnsschema för artiklarna. För att ange en artikel för dygnschema måste artikeln vara på patientens aktiva eller avslutade förskrivningsrader. Kontinenskortet kan vara till hjälp för att synliggöra och schemalägga toalettbesök och byte av hjälpmedel. Kontinenskortet kan sparas och skrivas ut.

22 Enskilt boendeSärskilt boende Jag jobbar på:

23 Enskilt boende Ordinärt boende kallas i SesamLMN Enskilt boende En förskrivning sker i två steg 1. Gör en förskrivning 2. Skapa uttag

24 I Patientbilden finns funktionen Ny förskrivning, klicka på länken (Om du arbetar med patienter i olika typer av boenden, kommer du först till en bild där du ska välja typ av förskrivning. De olika förskrivningstyperna kan vara enskilt boende, särskilt boende eller korttidsboende. Du som bara förskriver mot en förskrivningstyp får bara upp ett val. Du kommer in i orderhuvudet.)

25 Så här ser förskrivningsbilden ut och vi går igenom den sektion för sektion. Förskrivning

26 I sektionen Förskrivning visas patientens personuppgifter. Sektionen parter visar information om dig som förskrivare. Förskrivande enhet (kund) visar ditt tjänsteställe. Om du arbetar på flera ställen ska du i listan välja rätt arbetsplats. Detta är mycket viktigt för att det ska bli rätt betalare. Betalaren är kopplad till kunden och om du ändrar tjänsteställe ändras också betalaren.

27 I sektionen Utleverans anger du leveransregel. Antingen får hjälpmedlen ställas utanför bostaden (FSU=Får ställa utanför), den leverensregeln är förkryssad. Eller så vill patienten att leveransen av hjälpmedel ska aviseras, dvs att distributören meddelar när hjälpmedlen levereras. Avisering kan väljas om behov finns och avisering sker alltid via telefon. Leverantörens kundtjänst ringer och meddelar vilken dag leveransen kommer. Du väljer om avisering ska ske till patienten eller till en kontaktperson. Om du väljer kontaktperson kan du i fältet under lägga till aktuell kontaktperson om sådan saknas.

28 Sedan väljs leveransadress i listrutan. Patientens huvudadress, dvs. bostadsadress ur folkbokföringsregistret, är förvald. Var noggrann med att gå igenom adressen och komplettera med telefon och andra kontaktuppgifter.

29 För att spara uppgifterna i LMNs patientregister klickar man på knappen ”Uppdatera adress till patient”. (Om du inte klickar där sparas uppgifterna endast i den aktuella förskrivningen). Om du gör ändringar på huvudadressen - tänk på att endast portkod, telefonuppgifter, e-post och information till chauffören sparas i registret. Din adressändring sparas bara på den aktuella förskrivningen, ( huvudadress kan endast ändras i folkbokföringsregistret ). Om du vill skapa en tillfällig leveransadress till patienten, t ex till en sommarbostad, så skriver du först in adressuppgifterna i fälten och klickar sedan på knappen ”Skapa ny leveransadress”. Leveransadress får aldrig skrivas in i fältet ”info till chaufför”

30 Sedan är det dags att registrera artiklar, dvs de hjälpmedel du vill beställa. Klicka på knappen registrera artiklar.

31 I artikelnummerfältet ska Vesicacentralens artikelnummer anges. Om man inte har Vesicas artikelnummer, så kan man söka det. I exemplet har vi ett artikelnummer tillgängligt och skriver därför in 10074 i fältet artikel. Klicka på knappen sök för att visa artikelns benämning. Det är en TENA comfort plus och förpackningsstorleken visas i benämningen, 92 st i en förpackning. Förpackningar per uttag är förifyllt.

32 Ange antal samt om antalet avser förbrukning per dag eller förpackningar per uttag. Tänk på att det valda antalet ska stämma överens med förbrukningsalternativet. Förbrukningsperioden är beräknad till 90 dagar. Antal uttag är 2 och kan minskas men inte ökas. Rekommendationer till patienten kan anges. Klicka på knappen Beräkna antal om du vill se en beräkning av antal förpackningar och kostnader under en förbrukningsperiod.

33 LMN hjälper till att beräkna förbrukningen och kostnaden. Förpackningsstorlek och antal styck per uttag visas. Även kostnader specificeras. För att beställa hjälpmedlet klickar du på knappen Registrera artiklar.

34 När man klickat på knappen Registrera artiklar läggs artikel till på förskrivningsraden. Kontrollera att mängden på förskrivningsraden är rimlig. Spara inte förrän du registrerat alla dina artiklar du vill förskriva.

35 Om man vill beställa fler hjälpmedel fortsätter man att lägga till artiklar. Nu ska vi beställa en Attends-produkt men har inget artikelnummer. Skriv något eller några ord eller tecken ur benmäningen och tryck på knappen Sök.

36 Samtliga artiklar som innehåller ordet Attends visas i en lista på höger sida och du väljer aktuell artikel genom att klicka på artikelnummerlänken.

37 Artikeln hämtas och visas och du fortsätter med att ange antal och förbrukning. Du måste inte beräkna förbrukningen, utan kan klicka direkt på knappen Registrera artikel.

38 På förskrivningsraden finns nu två artiklar. Om du registrerat fel kan du redigera raden med pennan eller makulera raden med krysset.

39 När du registrerat alla artiklarna klickar du på knappen Spara.

40 Du kommer till en bild som visar hela förskrivningen, som du kan skriva ut om du vill via Förskrivningskvitto. Det är viktigt att tänka på att nu är endast förskrivningen registrerad. Vi har ännu inte gjort något uttag, dvs. inget är ännu beställt av leverantören. För att göra ett uttag - klicka på länken Skapa uttag. Under knappen ”Åter till patient” kan du hämta andra aktuella förskrivningar. Skapa uttag

41 I uttagsbilden föreslås du själv som beställare. Uppgifterna om kund kommer från förskrivningen och kan inte ändras. Kontrollera om leveransreglerna fortfarande gäller eller om de ska ändras.

42 Kontrollera även så att leveransadressuppgifterna stämmer. Telefon och portkod är tvingande fält – du måste ta ställning innan du går vidare. Välj befintlig portkod eller ange ny portkod. Om du anger ny portkod – kom ihåg att spara den genom att klicka på knappen ”Uppdatera adress till patient”

43 Kontrollera att artiklarna du vill göra uttag på finns med. Du kan redigera antalet på uttaget, gå in via pennan. Du kan också makulera raden via krysset. Klicka på Uppdatera. Hela det förskrivna uttaget blir förbrukat. Klicka sedan på knappen Skicka. Vid behov kan man komplettera med kontaktperson. Kommentar används inte i Sörmland.

44 Nu är beställningen av hjälpmedel skickad till leverantören. Om du vill kan du skriva ut beställningen via uttagskvitto. Om något blev fel i beställningen kan du inte längre själv ändra något. Ring till Vesica vid behov av ändring. Samma telefonnummer som till LMN-supporten, se LMN startsida.

45 Pia Ann Solveig Ulrica Varorna körs ut av vår distributör och levereras inom 3-5 arbetsdagar. Om portkod inte finns angiven när sådan behövs, så återtas leveransen. Distributören aviserar då nästa leverans och ännu en fraktkostnad tas ut. Leveransen blir försenad och fördyrad. Var därför noga med att ange fullständiga adressuppgifter. Det är vi som arbetar på Vesicacentralen

46 Nu ska vi ta oss tillbaka till patientbilden. Klicka på Åter till patient.

47 När patienten vill göra sitt andra-uttag av hjälpmedlen ringer den vanligtvis till Vesica. Men om det är du som ska göra andra-uttaget utgår du från Patientbilden. I sektion Aktiva förskrivningsrader markerar du den eller de förskrivningsrader som uttag ska göras för. Klicka sedan på länken Skapa uttag. Sedan gör man på samma sätt som vid första-uttaget. Skapa andra-uttag

48 Om man vill kopiera en avslutad förskrivning görs det via patientbilden Avslutade förskrivningsrader. Markera aktuell förskrivningsrad och klicka på knappen Kopiera förskrivning. Det blir en förskrivning av samma förskrivningstyp. Samma artikel/artiklar och antal följer med till den nya förskrivningen. Du blir förskrivare med ditt tjänsteställe och betalare. Om du kopierar en aktiv förskrivning, så blir den tidigare förskrivningen makulerad. Gå till Särskilt boende Gå vidare

49 Särskilt boende Förskrivningar till personer på Särskilt boende görs i följande ordning 1 Gör en ny förskrivning (personknutna förskrivningar) 2 Vilka bor på det särskilda boendet (lägg till o ta bort patienter) 3 Skapa sambeställning (till alla patienter) (Hjälpmedlen levereras märkta med patientens namn)

50 1. Ny förskrivning Till varje patient på det särskilda boendet ska det registreras personknutna förskrivningar. Utgå ifrån Patientfliken. Se efter om det finns någon aktiv förskrivning. Tänk på att förskrivningstyp måste vara ”särskilt boende” och kund måste vara samma som aktuellt boende – annars måste förskrivningen makuleras och göras om. Klicka på ögat för att se om det är samma kund. För att göra en ny förskrivning - välj funktion Ny förskrivning.

51 Om du arbetar med patienter i olika typer av boenden, kommer du först till en bild där du ska välja typ av förskrivning. Välj Förskrivning till patient i särskilt boende.

52 Välj vilket boende du förskriver för i listrutan Förskrivande enhet (Kund). Det är viktigt att skapa rätt förskrivningar innan sambeställning görs, för att få med alla förskrivningar vid sambeställningen.

53 I fliken/bilden Särskilt boende finns den eller de särskilda boenden som du arbetar på. Välj aktuellt boende under listrutan Särskilt boende.

54 Leveransadress till boendet visas. Klicka sedan på Registrera artiklar.

55 I artikelnummerfältet anges Vesicacentralens artikelnummer. I detta exempel har vi artikelnummer tillgängligt och skriver in 10074 i fältet artikel. När du klickar på knappen Sök visas benämningen och det är en TENA comfort fpstl 92 st, absorb 540 ml (förpackningsstorleken visas i benämningen, 92 st i en förpackning). Förpackningar per uttag är förvalt. Välj antal förpackningar, utgå från antal i förpackningen. Antal uttag är 6 och kan minskas men inte ökas. Vid önskemål kan man beräkna antal Beräkna antal, systemet beräknar då fram förbrukning per 30 dagar, se ex. nästa bild.

56 LMN hjälper till att beräkna förbrukningen och kostnaden. Vi valde förbrukning per dag och LMN beräknar hur många förpackningar per uttag det blir. Förpackningsstorlek och antal styck per uttag visas. Även kostnader specificeras. Registrera artiklar. När man klickat på knappen Registrera artiklar läggs artikel till på förskrivningsraden. Om man vill beställa fler hjälpmedel fortsätter man att lägga till artiklar. OBS! klicka inte på sparaknappen innan du registrerat klart alla artiklar du vill ha med på förskrivningen.

57 Nu ska vi beställa Attends blöja men har inget artikelnummer. Skriv något eller några ord eller tecken ur benmäningen och tryck på knappen Sök. Samtliga artiklar som innehåller ordet Attends visas i en lista på höger sida och du väljer aktuell artikel genom att klicka på artikelnummerlänken. Artikeln hämtas och visas och du fortsätter med att ange antal och förbrukning. Du måste inte beräkna förbrukningen, utan kan klicka direkt på knappen Registrera artiklar.

58 På förskrivningsraden finns nu två artiklar. Om du registrerat fel kan du redigera raden med pennan eller makulera med krysset. När du registrerat alla artiklarna klickar du på knappen Spara. Du kommer till en bild som visar hela förskrivningen. På samma sätt ska det registreras personknutna förskrivningar till samtliga patienter på boendet. Det är viktigt att tänka på att det endast är förskrivningen som är registrerad. Vi har ännu inte gjort någon sambeställning, dvs. inget är ännu beställt av leverantören. Förskrivningarna ska vara klara till de brukare på boendet som du vill förskriva till innan du går vidare till nästa moment.

59 2. Lägga till eller ta bort patient på boendet När du kommer in på ditt Särskilda boende ser du alla brukare som bor där och har haft inkontinenshjälpmedel. Då någon avlider går det information till systemet (LMN) via CBR. Bakom namnet kommer en grön bock som markerar att personen är avliden. Ta bort från boende genom att klicka på krysset. Kom ihåg att klicka på Spara. Lägg till ny patient på boendet genom att ange personnumret under sektion Lägg till patient. Klicka på Lägg till och sedan på Spara. Om patient redan bor på ett annat boende kommer det fram en ibockningsruta för att ta bort patient från tidigare boende och lägga till på det nya boendet.

60 Om patienten aldrig fått hjälpmedel via LMN, måste denne först sökas fram i Patientfliken – innan den kan läggas till som patient på boendet. Ta bort en patient på boendet genom att klicka på krysset. Kom ihåg att klicka på Spara. Ta bort tidigare giltiga förskrivningar. När man lagt till ny patient, ska man undersöka behovet av att makulera ev. tidigare giltiga förskrivningar i Patientbilden – Aktiva förskrivningsrader. Förskrivningarna till de brukare på boendet du förskriver till ska vara klara innan du går vidare till nästa moment, 3. Skapa sambeställningsförslag.

61 3. Skapa sambeställningsförslag Det är viktigt att skapa rätt förskrivningar innan sambeställning görs för att få med alla förskrivningar vid sambeställning. När alla patienternas personknutna förskrivningar är registrerade, är det dags att göra en sambeställning av hjälpmedlen. Utgå ifrån bilden Särskilt boende. För att skapa sambeställning, markera de patienter sambeställning ska skapas för och klicka på länken Skapa sambeställningsförslag.

62 Ett sambeställningsförslag över patienternas giltiga förskrivningar visas. Bocka i de rader som ska beställas. Klicka på Skapa sambeställning.

63 I bilden föreslås du själv som beställare. Uppgifterna om kund och betalare kommer från boendet. I sektionen utleverans framgår att hjälpmedlen kommer att levereras till anvisad plats på boendet. I leveransadressfältet står boendets adress.

64 Kontrollera att patienterna och artiklarna du vill beställa finns med. Via pennan kan du minska antal för aktuellt uttag (ej öka antal). Klicka på krysset för att ta bort raden från uttaget. Det är viktigt att därefter uppdatera för att spara ändringen. Minskar du antalet på uttaget så blir hela det förskrivna uttaget förbrukat. Klicka sen på skicka.

65 Beställningen av hjälpmedel är skickad till leverantören. Om du vill kan du skriva ut ett Sambeställningskvitto. Du kan inte längre själv ändra i beställningen om något blev fel. Ring till Vesica vid behov av ändring. Samma telefonnummer som till LMN-supporten, se LMN startsida. Hjälpmedelsleveransen kommer att vara markerad med patienternas namn.

66 Beställa hjälpmedel nästa gång Efter en tid kan det vara aktuellt att beställa hjälpmedel på nytt till patienterna på boendet. Utgå ifrån bilden Särskilt boende. Innan man gör sambeställning kan man skriva ut ett förskrivningsunderlag som visar vilka giltiga uttag som finns för markerade personer. Markera patienter och klicka på länken Skriv ut underlag. Därefter skapas sambeställning på samma sätt som beskrivits i kapitel Skapa sambeställningsförslag. Om du vill beställa något helt nytt hjälpmedel till en patient, måste du först göra en ny förskrivning – därefter skapa sambeställningsförslag.

67 Bilden Särskilt boende visar uttagshistorik över de sambeställningar som är gjorda. Status Beställd betyder att beställningen är skickad till leverantören. Under ögat beställningsraden får man fram fler detaljer om sambeställningen. Makulerad = makulerad ur systemet. Status Ny = förskrivningen finns kvar i systemet utan att vara åtgärdad, om den är ok skicka iväg den om inte så makulera den. Vid frågor ring Vesica.

68 Välj fliken Produkt för att söka produkter/artiklar. Överst finns en länk till Produktkatalog. I sektionen Sök artikel skriver man i ett eller flera ord eller tecken i fältet artikel. I det här exemplet söker vi artiklar som i sin benämning innehåller orden ”attends” och ”soft”. Klicka på Sök. Produkt

69 LMN visar en lista med de artiklar som har ordet ”Attends” och ”soft” någonstans i sin benämning. Om det fanns många artiklar som matchade din sökning kan listan vara på flera sidor. Listan kan också exporteras till Excel. Det finns ännu inga bilder på hjälpmedlen i LMN.

70 På Fliken min sida kan du ändra dina uppgifter så de är aktuella, se vidare.

71 Kontrollera dina kontaktuppgifter och komplettera det som saknas eller ändra uppgifter som inte stämmer. Det är viktigt att Vesica kan nå dig vid behov. Din e-postadress är också viktigt om du glömt bort ditt lösenord och vill få det tillsänt via e-post i LMNs inloggningsbild. Kom ihåg att klicka på Spara ändringarna då du uppdaterat kontaktuppgifterna. Du kommer bli uppmanad att byta lösenord var 90:e dag. Men om du vill byta lösenord vid andra tillfällen görs det på Min sida. Lösenord bör vara minst 6 tecken, innehålla stora och små bokstäver, något specialtecken och någon siffra.

72 På min sida visas Uttag som måste åtgärdas. Det är sådana uttag som av någon anledning blivit sparade i LMN, men ännu inte skickade till leverantören. Kanske tryckte du på fel knapp eller glömde skicka uttaget. I bilden visas dessa uttag och de måste åtgärdas för att bli skickade till leverantör. Klicka på Pennan och åtgärda.

73 Stjärnmärkta produkter Stjärnmärkta produkter kan förskrivas i LMN men endast av förskrivare med extra kompetens/utbildning för dessa produkter. Dispensartiklar Patienter kan, efter beslut av sortimentsgruppen, förskrivas dispensartiklar som inte ingår i Vesicas sortiment. Sådana artiklar förskrivs via blankett och registreras i LMN av Vesicas personal. Blankett faxas till Vesica eller skickas via post. Faxnr, 0155-28 59 43 Adress: Vesicacentralen, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping Expressorder Expressorder kan förskrivas i LMN, men du måste ringa till Vesica och tala om att du registrerat en expressorder, så att Vesica kan meddela distributören detta före kl 15.00 för leverans nästa vardag. Distributören debiterar en extra avgift per expressorder. Utomlänsorder Utomlänsorder kan förskrivas i LMN. Skapa vid behov en leveransadress för patientens boende utom länet vid registrering av förskrivningen. Distributören debiterar extra avgift vid utomlänsleverans. Övrigt

74 För att avsluta LMN klickar du på länken Logga ut.

75 Nu vill vi att du fyller i formuläret med dina kontaktuppgifter (använd länken i bildspelsläge) Klicka på länken här i Powerpointpresentationen, fyll i och skicka! När vi fått dina kontaktuppgifter läggs du upp som användare av webSesam och dina inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post. Lycka till!


Ladda ner ppt "Utbildningen riktar sig till dig som är förskrivare av inkontinens- och urologiska hjälpmedel. Den berör både dig som arbetar med patienter i ordinärt."

Liknande presentationer


Google-annonser