Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam del 1 Religion helt enkelt s. 121-137. Islam  1,2 miljarder i världen  300 000-400 000 i Sverige  Av dem utövar ca 100 000 sin tro aktivt genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam del 1 Religion helt enkelt s. 121-137. Islam  1,2 miljarder i världen  300 000-400 000 i Sverige  Av dem utövar ca 100 000 sin tro aktivt genom."— Presentationens avskrift:

1 Islam del 1 Religion helt enkelt s. 121-137

2 Islam  1,2 miljarder i världen  300 000-400 000 i Sverige  Av dem utövar ca 100 000 sin tro aktivt genom att de är medlemmar i en muslimsk församling

3 Namnet  Islam = att leva i frid/fred (med Guds plan)  Att följa Guds instruktion, att förlita sig på Gud  Ordet är nära besläktat med Salam = frid/fred  Muslim = den som lever i frid/fred, den som förlitar sig på Gud

4 Muslimer i Sverige  År 1970 = ca 9000, år 2013 ca 400 000  I takt med att antalet muslimer ökat har förståelsen för och kunskapen om Islam ökat  Precis som gruppen kristna i Sverige består gruppen muslimer i Sverige av personer med olika kulturell och etnisk bakgrund  200 moskéer. De stora och ”regelrätta” i Stockholm, Malmö, Trollhättan, Umeå, Uppsala.  Olika traditioner utifrån olika kulturer och olika bakgrund

5 Att utöva sin tro  Muslimer utövar, precis som t ex judar och kristna, sin tro på olika sätt. Några exempel kan vara  Vissa går i moskén varje dag, andra kanske en gång om året  Vissa deltar i alla högtider, andra kanske inte följer mer än någon enstaka högtid  Vissa muslimer använder slöja, andra inte  Vissa är skeptiska till musik, andra inte

6 Vad tror man på?  Den muslimska trosbekännelsen Shada  Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet  La ilaha ill Allah wa Muhammed rasulullah

7 Vad tror man på?  Inshallah = Om Gud vill  Vi kan inte förstå allt Gud gör men vi kan förlita oss på Gud  Allahu Akbar = Gud är större  Gud är inte bara stor, han är större än vi kan tänka oss

8 Vad tror man på?  Monoteismen, dvs tron på en gud, betonas starkare än hos någon annan religion  Polyteismen, tron på flera gudar, eller att sätta en människa på samma nivå som Gud kallas SHIRK och det är en av de värsta, kanske den värsta, synderna som finns

9 Vad tror man på?  Muhammed 571-632 Mecka  Tidigt föräldrarlös  Jobbar hos Khadidja, 15 år äldre och kvinna  Gifter sig med Khadidja  Får flera barn med henne men bara Fatima överlever och växer upp  610 får uppenbarelse  622 flyttar och får nytt uppdrag i Yathrib/Medina, den religiösa tideräkningen startar  630 flyttar tillbaka till Mecka, renar Kaba  632 dör och begravs i Medina

10 Vad tror man på?  Budskapet som Muhammed fick från början innehöll tankar om  Monoteism  Socialt ansvar för medmänniskan  Domens dag I Mecka mottogs inte budskapet speciellt väl – ”man blir inte profet i sin egen hemstad”

11 Vad tror man på?  Muhammed var en profet dvs han berättade Guds ord, han förde fram Guds budskap  Vad Muhammed gjorde i olika situationer kan ses som föredömligt

12 Vad tror man på?  Muslimsk - att tillhöra en tro och ett folk på samma gång  Som tidigare nämnt kan dock gruppen vara en undergrupp med etnisk och/eller kulturell grund  Grupptillhörigheten är viktig och för en del är den överordnad tron

13 Vad tror man på?  Vem är muslim?  Alla är muslimer i botten men några har valt andra vägar  Den som två gånger bekänner sin tro inför två muslimska vittnen  Den som är född muslim Du kan alltså få olika svar, precis som i judendom och i kristendom.

14 Vad tror man på? Jihad – strävan – en inre kamp mot ondskan i sig själv (jämför kristendomen)  De fem pelarna – att hjälpa en att vara en god muslim  Trosbekännelsen (Shada)  Bönen (as-salat)  Skatten (zakat)  Fastan (saun) under månaden Ramadan  Vallfärden (hajj) Det är inte självklart att alla muslimer följa alla pelarna.

15 Regler  De fem pelarna  Trosbekännelsen (Shada)  Bönen (as-salat)  Skatten (zakat)  Fastan (saun) under månaden Ramadan  Vallfärden (hajj) Det är inte självklart att alla muslimer följa alla pelarna.

16 Regler  Islam förespråkar, precis som judendomen, omskärelse för pojkar, inte för flickor  Omskärelsens tradition har inte sitt ursprung i Koranen, det är istället kulturella sedvänjor man valt att förspråka  Omskärelsen kan genomföras när pojken är sju dagar gammal men den kan också genomföras när pojken är 12 år. Traditionerna är olika.

17 Några fakta om omskärelse i Sverige  Ingreppet måste ske av leg. läkare eller av person med särskilt tillstånd (smärtlindring är ett krav)  Om ingreppet sker av person med tillstånd måste alltid en sköterska finnas med och denne har kunskap om och ansvar för smärtlindring  Om ingreppet sker av person med tillstånd får barnet vara max två månader

18 Regler  Halal – tillåten mat och tillåten dryck, det som är rent  Halalslakt innebär att djuret välsignas av en muslim och slaktas av en muslim. Halspulsådern ska skäras av före djuret dör för att blodet ska lämna kroppen.  Halalslakt är tillåten i Sverige OM man använder bedövning före slakt.

19 Regler  Haram – otillåten mat och otillåten dryck, det som är orent  Svinkött, blodmat och berusningsmedel är haram  I t ex godis, glass etc kan det finnas tillsatser som t ex gelatin vilket tillverkas av svin. Detta är därför haram.  En del muslimer bryr sig mycket om matreglerna, en del bryr sig om några av reglerna, andra bryr sig inte om dem alls.  Otillåtet är också att spela om pengar, egentligen allt som kan avleda uppmärksamheten från det rena

20 Regler  Ibland kallas allt, inte bara mat och dryck, som är tillåtet för halal  Ibland kallas allt, inte bara mat och dryck, som är otillåtet för haram

21 Regler  Både män och kvinnor ska enligt Koranen klä sig värdigt.  En muslim ska dämpa sig och inte agera överlägset.  Män kan bära huvudbonad men kulturella traditioner avgör hur den ser ut  Kvinnor kan bära sjal eller slöja men kulturella traditioner avgör vad det är

22 Regler  Slöja eller sjal nämns ett fåtal gånger i Koranen Slöja/sjal bars under Muhammeds tid och regeln som nämns i Koranen är egentligen bara hur den bör sitta över barmen, t ex i Sura 24:31  Slöja/sjal är till största delen en kulturell tradition  Slöja/sjal kan t ex bäras för att  Det är en tradition i familjen, släkten  För att visa värdighet  För att man ser slöja/sjal som ett smycke, ett snyggt plagg  För att täcka håret eftersom det är det vackraste en kvinna har och det ska bara hennes närmsta familj få se  För att visa att man tar sin religion på allvar  För att hon tvingas av lagen

23 Regler  Etiska regler från Koranen och Haditerna  Var en god medmänniska  Kärlek och respekt är grunden i en relation  Behandla andra som du själv vill bli behandlad  Ingen av er är i sanning troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv (ur Muhammeds hadith)  Uppträd aldrig med överlägsenhet mot andra och trampa inte på denna jord med inbilsk högfärd (Sura 31:18, Koranen)  Fem pelare hjälper människan att vara en god muslim och en god medmänniska – trosbekännelsen, bönen, fastan, skatten, vallfärden

24 Gudssyn  Gud är en  Allahu Akbar - Gud är större  Gud har 99 namn – t ex Den barmhärtige  Gud är skaparen  Gud är inte kroppslig  Gud är personlig  Gud är förlåtande  Gud är en barmhärtig fader  Gud är allsmäktig  Inshallah – Om Gud vill  Al-qadar – allt som händer, ont/gott, är Guds vilja. Människans fria vilja är begränsad till hennes handlingssfär och går ej emot Guds vilja. Människan ska alltid sträva efter positiva mål.

25 Människosyn  Människan är skapad av Gud och kan därför inte vara ond eller född med synd, utan är i grunden förnuftig.  Människan har en särställning på jorden och Gud har satt henne över allt annat.  Människan kan vara oförnuftig men då är hon i så fall förledd av Satan som gjort henne förvirrad.  Al-qadar – allt som händer, ont/gott, är Guds vilja. Människans fria vilja är begränsad till hennes handlingssfär och går ej emot Guds vilja. Människan ska alltid sträva efter positiva mål.

26 Mannen och kvinnan  I historien har mannen haft ansvar för församlingens och för familjens religiositet  Både mannen och kvinnan får sina plikter av Gud.  Jämlikhet och rättvisa - plikterna är olika men lika mycket värda.  ”På ingen kan läggas en tyngre börda än han kan bära” (Sura 2:333)  Man kan få gifta sig med fler kvinnor än en OM du älskar alla lika mycket och på samma sätt…..Är det möjligt?

27 Islam del 2 Religion helt enkelt s. 138-139

28 Texterna  Två skrifter är vägledande i tron  Koranen  Muhammeds sunna, haditerna

29 Texterna  Koranen är Guds ord  Koranen har alltid funnits, i himlen  Ängeln Gabriel förmedladeunder, 23 år, med start 610, Koranens ord till Muhammed.

30 Texterna  Koran betyder läsning eller recitation  Koranen har 114 suror (kapitel)  Koranen börjar med en kort sura, fortsätter den längsta och därefter blir surorna kortare och kortare  Koranen är för muslimer det som Jesus är för kristna – en förmedlare av Gud, av Guds budskap

31 Texterna  Hadither är berättelser om hur Muhammed och de första muslimska ledarna levde  Det berättas om Muhammeds och ledarnas vanor och traditioner = sunna.  Det finns ca 750 000 hadither.  Haditherna innehåller många visdomsord; ”Ingen av er tror riktigt förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv”


Ladda ner ppt "Islam del 1 Religion helt enkelt s. 121-137. Islam  1,2 miljarder i världen  300 000-400 000 i Sverige  Av dem utövar ca 100 000 sin tro aktivt genom."

Liknande presentationer


Google-annonser