Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL Makthavarpanelen Bostad består av Sveriges 400 viktigaste beslutsfattare inom politik, bransch och expertis på bostadsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL Makthavarpanelen Bostad består av Sveriges 400 viktigaste beslutsfattare inom politik, bransch och expertis på bostadsområdet."— Presentationens avskrift:

1 HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL Makthavarpanelen Bostad består av Sveriges 400 viktigaste beslutsfattare inom politik, bransch och expertis på bostadsområdet. Svarar på frågor om rådande trender, åsikter och prioriteringar på den bostadspolitiska arenan.

2  En unik panel som samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare inom bostadsfrågor.  400 beslutsfattare från såväl branschen som politiken.  Administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna.

3 BRANSCHEN Arkitekter, fastighetsägare, SABO-företagen, konsulter, byggbolag samt bransch-, fack- & intresseorganisationer. RödGröna POLITIKEN Kommunpolitiker, landstingspolitiker, riksdagsledamöter, politiska sekreterare, politiskt sakkunniga (samtliga inom relevant ämnesområde) & ungdomsförbundsordföranden. Alliansen Makthavarpanelen Bostad ÖVRIGA EXPERTER & INTRESSENTER Akademi, myndigheter, finansiärer, jurister.

4 Vad anser du vara de viktigaste åtgärderna för att ge dessa grupper möjlighet att få bostad (barnfamiljer, ungdomar, nyinflyttade)? Max två alternativ.

5 8 AV 10 TYCKER NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER ÄR VIKTIGAST 1. Fler nyproducerade hyresrätter (78%) 2. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden (51%) 3. Fler nyproducerade bostadsrätter, villor & radhus (30%)

6 BRANSCHEN VS. POLITIKEN

7 ÖKAD RÖRLIGHET PÅ BOSTADSMARKNADEN  6 av 10 från branschen  4 av 10 från politiken  Alliansen 5 av 10  Rödgröna 3 av 10 Byggboomsparadoxen. Varje tillgänglig lägenhet i det befintliga beståndet kostar mindre än en nyproducerad (både i form av tillskott på bostadsmarknaden och i hyra för den som bor där)

8 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER/VILLOR/RADHUS  24 % i branschen  36 % i politiken  Alliansen 47 %  Rödgröna 26 % Rödgröna och branschen står närmre varandra än branschen och alliansen.

9 främjar rörligheten på bostadsmarknaden mest Vilka åtgärder anser du främjar rörligheten på bostadsmarknaden mest (d.v.s. att människor kan flytta när deras förutsättningar och behov förändras)? Ange två alternativ.

10 2 AV 3 ANSER ATT NYBYGGNATION ÄR VIKTIGAST FÖR ÖKAD RÖRLIGHET 1. Nybyggnation (65%) 2. Sänkta flyttskatter (37%) 3. Omreglering av hyresmarknaden (28%)

11 BRANSCH VS. POLITIKEN

12 37 % ANSER ATT SÄNKTA FLYTTSKATTER FRÄMJAR RÖRLIGHETEN MEST  Drygt 4 av 10 från branschen  3 av 10 från politiken  Alliansen 40 %  RödGröna 16 %

13 OMREGLERING AV HYRESMARKNADEN (28%)  41 % i branschen  18 % i politiken  Alliansen 26 %  RödGröna 5 %  Om- eller avreglering  Alliansen 61 %  RödGröna 5 %

14 störst positiv effekt på bostadsbyggandet Vilka åtgärder anser du har störst positiv effekt på bostadsbyggandet? Max två alternativ.

15 SNABBARE PLANPROCESSER, VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 1. Snabbare planprocesser (47%) 2. Ökad konkurrens i byggsektorn (35%) 3. I. Politiken, lånegarantier för byggherrar. (21%) II. Branschen, omreglering av hyresmarknaden. (29%)

16 BRANSCHEN VS. POLITIKEN Omreglering vs. lånegarantier för byggherrar

17 TILLTRON TILL LÅNEGARANTIER FÖR BYGGHERRAR, STÖRST HOS POLITIKEN… 2 av 10 i politiken anser att lånegarantier för byggherrar har stor positiv effekt på bostadsbyggandet…. … jämfört med 1 av 20 från branschen.

18

19 KOMMENTARER  Klyftan mellan branschen och politiken problematisk  Politisk polarisering  Omreglering vs. avreglering

20


Ladda ner ppt "HELENA OLSSON STOCKHOLM 1 APRIL Makthavarpanelen Bostad består av Sveriges 400 viktigaste beslutsfattare inom politik, bransch och expertis på bostadsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser