Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat : Under baslinjemätningen blev det extra tydligt för oss att det är många av våra gäster som inte äter den lagade maten (de gula stolparna). Det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat : Under baslinjemätningen blev det extra tydligt för oss att det är många av våra gäster som inte äter den lagade maten (de gula stolparna). Det."— Presentationens avskrift:

1 Resultat : Under baslinjemätningen blev det extra tydligt för oss att det är många av våra gäster som inte äter den lagade maten (de gula stolparna). Det innebär att mycket av den tid som både kocken och personalen på Helhetsvården lägger på att förbereda och göra i ordning maten är bortkastad. När vi testade att erbjuda ett mer anpassat alternativ såg vi en tydlig skillnad i hur många av våra gäster som faktiskt valde att äta någonting (röda och blåa stolpar). Även om vi inte har kunnat få svar på vår fråga om dom var nöjda med maten tolkar vi resultaten som positiva och att det är fler som var nöjda under vårt test än under baslinjemätningen. Vi har också fått väldigt positiv respons på alternativen vi erbjudit från både gäster och anhöriga. (Det har varit svårt att få svar eftersom gästen t ex har sovit, varit orolig, haft besök osv.) Skapa livskvalitet med matglädje -nya anpassade alternativ Anders Thilander- kock, Åsa Gullner- undersköterska, matansvarig, Anna Hedelin- undersköterska natt, Jenny Wahl- sjuksköterska, coatch, jenny.wahl@brackediakoni.se Verksamhet : 1982 startade Helhetsvården, Sveriges första Hospice med plats för 10 gäster. Här vårdas svårt sjuka människor i livets slut, främst med cancerdiagnoser men även med andra obotliga sjukdommar. Hospicevårdens 4 hörnstenar är: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närstående stöd. Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, diakon/präst, läkare, kurator och vårdutvecklare. Vår målsättning är att i en trygg, hemlik miljö ge våra gäster god vård ur ett helhetsperspektiv. Förbättringsområde Ideén att arbeta med måltidssituationen kom från enhetsshefen på Helhetsvården eftersom hon hade märkt att vi slänger mycket mat. Idéen byggdes vidare efter möte med Anders Thilander, kocken, som sen också blev en av teamets medlemmar. Alla i teamet har tyckt att det har varit ett spännande och angeläget område. Vi har bland annat hämtat inspiration från andra enheter och från häftet: Ätglädje vid minskad aptit: Gull-Britt Fager, Gothia Förlag. Vad har vi lärt oss? Att det är viktigt att sätta ett bra och tydligt mål innan man startar mätningar. Att vi kan bli bättre! Genom att vi tänker nytt och ser möjligheterna. Vad har hänt vid sidan av förbättringsprojektet? Vi har fått en ökad förståelse och insikt i varandras arbetssituationer vilket har gett ett ökat sammarbete. I och med mätningarna har gästernas låga matintag synliggjorts vilket har blivit en påminnelse om att vara extra uppmärksam på hur gästerna äter och betydelsen av att hitta något som gästen uppskattar. Hur går vi vidare? Vi ska introducera och involvera våra kollegor. Ett anpassat alternativ ska finnas med på menyn och erbjudas varje dag. Samarbetet mellan Anders i köket och personalen på HV kommer att fortsätta för att hitta de bästa alternativen för våra gäster. Mätningar Mål Övergripande mål: ”Att gästen får behålla livskvaliteten kring matsituationen.” Specifikt mål: ”Att 80% av de som kan kommunicera ska vara nöjda med den maten de har blivit erbjudna.” (Att ha 100% som mål är inte möjligt med tanke på våra gästers sjukdomsprogress.) Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Med hjälp av processkartläggningen och fiskbenet såg vi att ett av de stora problemen kring matsituationen var att gästerna inte åt den lagade maten som kom från restaurangen Spis och Ro. Analys i fiskbensdiagrammet visade att detta bl a berodde på sjukomdomstillstånd och medicinbiverkningar. Vi ville därför testa att erbjuda ett, utifrån gästens sjukdomstillstånd, mer anpassat alternativ till den lagade lunch-maten. Med hjälp av Anders fick vi nya ideér och tips kring tilltalande alternativ som var både enkla att göra och såg lockande ut. Under testperioden tillreddes de kalla alternativen på Helhetsvården och sopporna av Anders. Eftersom de flesta av våra gäster är i ett sent palliativt skede kan de inte tillgodogöra sig den lagade maten men kan istället ha glädje av ett lättare alternativ så som smothie/fruktdrink, en slät soppa osv. Även om man inte äter mycket så kan några skedar eller klunkar av något som ser tilltalande ut bli en positiv måltidsupplevelse. Bilder Ett förbättringsprojekt i Värdeforum Baslinjemäting- tre veckor i april: Vi började mäta hur många av våra gäster som åt den lagade lunchmaten. Testperiod- slutet av april och början av maj: Under vår testperiod erbjöd vi anpassade alternativ. I mätninge ingick också att fråga gästerna om dom var nöjda med den mat dom blivit erbjudna men det har varit svårt både att fråga och få svar.


Ladda ner ppt "Resultat : Under baslinjemätningen blev det extra tydligt för oss att det är många av våra gäster som inte äter den lagade maten (de gula stolparna). Det."

Liknande presentationer


Google-annonser