Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika sätt att resonera kring hur människor bör handla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika sätt att resonera kring hur människor bör handla"— Presentationens avskrift:

1 Olika sätt att resonera kring hur människor bör handla
ETIK

2 Pliktetik och Konsekvensetik
Dessa ger tydliga regler för att man handlar rätt. Pliktetik och Konsekvensetik

3 Inte tydliga regler för hur man ska handla, du ska utveckla vissa dygder – goda egenskaper – för att bli bättre på att handla rätt! Dygdetik

4 Göra det som är moraliskt rätt
sinnelagsetik

5 Pliktetik Att göra rätt är att följa vissa plikter
Vissa saker är fel och rätt Detta gäller alltid Det kan exempelvis vara uppfattningen att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga Det är inte resultatet som avgör om handlingen ska räknas som god utan om man följer vissa plikter.

6 Pliktetik forts… Handla endast efter den regel du vill se upphöjd till allmän lag! Inte ljuga Inte ge falska löften

7 Pliktetik forts… Handlingar som bryter mot regler är dåliga
Nerskrivna regler Oskrivna regler – något du kommit överrens om med dina vänner

8 Konsekvensetik Resultatet av det man gör som räknas
Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet Blev det bra, då var det rätt Enligt en form av konsekvensetik så måste du göra allt du kan. Först då är det moraliskt rätt.

9 Konsekvensetik forts…
Anta att man vill göra sin vän glad genom att ordna en stor fest för honom eller henne. Det visar sig att vännen absolut inte vill vara på en fest. Vännen vill helst vara ensam den dagen. Gjorde man fel då, man ville ju så väl? Ja, det gjorde man. Enligt konsekvensetiken så är det just resultatet som räknas. Det är därför lika illa att inte rädda en person som håller på att drunkna, som att putta i personen.

10 Konsekvensetik forts…
Det spelar heller ingen roll vilken avsikt man har. Att råka skada en person av misstag är lika illa som att planera att skada någon. Omvänt gäller. Blev det bra, så var det rätt även om du hade en dålig avsikt. Om en handling ska räknas som god eller dålig beror alltså på hur det blir.

11 Konsekvenetik forts… Hur bra ska det då bli för att det ska räknas som en moraliskt god handling? Det finns olika sätt att se på det. Säg att man vill hjälpa en människa som har råkat slå armen genom en glasruta. Det blöder fruktansvärt. För att stoppa blödningen river du sönder din egen skjorta. Den använder du för att vira runt armen. Ni kan sedan lugnt ta er till sjukhuset. Du har handlat moraliskt riktigt. Det är tillräckligt bra.

12 Konsekvensetik forts…
Möjligen skulle du ha kunnat göra så att det blev ännu bättre. Du kunde ha stannat en bil för att få personen till sjukhuset. På vägen stanna vid ett apotek. Använda dina sista pengar för att köpa smärtstillande tabletter för att lindra smärtan. Då har du kanske gjort maximalt för att hjälpa. Det fanns inget mer du kunnat göra

13 Dygdetik Öva upp dina dygder Vishet Mod Måttfullhet rättrådighet

14 Dygdetik forts… Rättrådighet är: Rättvisa Ärlighet Medkänsla
Pålitlighet Flit Givmildhet

15 Dygdetik forts… Metoden för att utveckla dina dygder är att använda:
Förnuft Reflektera och tänka efter

16 Dygdetik forts… Målet är: Göra det bästa för Ditt liv Ditt samhälle

17 Sinnelagsetik Etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller orätt i första hand avgörs av den handlandes sinnelag, dvs. av om handlingen utförts av god vilja

18 Sinnelagsetik forts… Enkelt uttryckt: En handling är en god handling om den som utförde tänkte göra något gott. Alla handlingar är goda om den som utförde dem vill göra något bra.

19 Sinnelagsetik forts… Alla handlingar som syftar till något gott är goda MOTSATS: Alla handlingar som har till avsikt att skada någon

20 Sinnelagsetik forts… Det är värre att göra något dåligt med flit
Än att göra något dåligt av misstag Det anses vara lättare att förlåta om något har gjorts med en god avsikt

21 Sinnelagsetik forts… Viktig i domstolarna.
När domare och nämndemän ska fatta beslut om påföljder(straff) ska de ta ställning till om brottet var ett resultat av ett avsiktligt eller ett ogenomtänkt handlande. Den som planerat ett brott får ett strängare straff än den som plötsligt fått en idé att göra något brottsligt

22 Sinnelagsetik forts… Det hävdas ibland att Jesus var sinnelagsetiker eftersom han betonade att det inte räcker med att följa regler i handling utan att ens sinne också måste vara rent från synd. Det framgår bl.a. av bergspredikan i Matt 5:27-28 där Jesus säger: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.”

23 Sinnelagsetik forts… Du kan tänka att sloganen för sinneslagsetiken är “det är tanken som räknas”

24 Sinnelagsetik forts… Kritik mot sinnelagsetik:
Sinnelagsetiken menar att det inte är fel att flygbomba en stad där civila dödas om detta inte var avsikten

25 SLUT


Ladda ner ppt "Olika sätt att resonera kring hur människor bör handla"

Liknande presentationer


Google-annonser