Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Årsredovisning i nya Ladok »Adobe Connect den 11 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Årsredovisning i nya Ladok »Adobe Connect den 11 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 1 Årsredovisning i nya Ladok »Adobe Connect den 11 mars 2015

2 2 Upplägg för dagen »Återkoppling från lek1: Era utvärderingar Spontan återkoppling Frågor som ställdes då »Återkoppling bit för bit Dokumentation Utbildningsmaterial Gränssnittet Funktionaliteten Supportverktyget »Övrig återkoppling Något som inte blivit sagt »Har vi nått målen?

3 3 Mål med dagens träff –Ni ska få svar på frågor och funderingar –Vi ska få förslag på och återkoppling kring ändringar och förbättringar för framtiden –Vi ska utvärdera om vi nått våra/era uppställda mål

4 4 Läxa från förra gången –Något som saknas? Dokumentation Läromaterial –Något som är svårt? –Något vi inte hade svar på, återkomma till 11 mars? –Behöver något spelas in/presenteras på annat sätt? –Både prata om på plats/alla tar med sig hem inför 11/3

5 5 Från lektion 1

6 6 Era utvärderingar –Snittbetyget blev 3.75 av 4 4 = bästa tänkbara utnyttjande av tiden –Kommentarer: Bra med olika diskussioner och information. Önskar mer diskussioner mellan piloterna om utb. Bra genomgång, bra lärare Toppen, lätt att förstå, bra demo, bra att få utskickat Bra upplägg, bra varvad (klicka och titta), bra att ses tillsammans Allt var bra Överlag bra, något lite om funktionaliteten, vad den innebär Bra varvning mellan teori och praktik, intressant att se hur ÅR- domänen ser ut, härlig stämning under dagen Bra! Skulle vilja ha mer. Enda negativa var RDP-filen.

7 7 Annan återkoppling/förbättringsförslag –Några förbättringsförslag: –Visa fler konkreta exempel (hur gör man för att ta fram olika siffror, kanske med en kort jämförelse mot idag) –Ordna fast nät! Det fungerade bättre på slutet då Elisabeth hittade en nätverkssladd att köra med

8 8 Svar på frågor Kommer det att vara löpande uppdateringar i miljön efter driftsättning? Eller måste man in i MIT-miljön för att kontrollera nya ändringar? Hur ofta kommer det att vara uppdateringar/leveranser framöver? –Vi kommer endast att uppdatera produktionsmiljön om något allvarligt fel upptäcks. Det beräkningsfel som upptäckts kommer att rättas i produktionsmiljön inom några veckor, förutom det har vi inga planerade uppdateringar av produktionsmiljön. Nästa planerade uppgradering av produktionsmiljön är i höst då vi får Uppföljningsleveransen. MIT-miljön fortsätter att utvecklas inför kommande leveranser och ändras kontinuerligt. Testmiljön som piloterna har för Årsredovisning kommer att fortsätta avspegla det som finns i produktionsmiljön. Vad piloterna för behörighetsprofiler? Får de ens några? –Piloterna kommer att få en användare var som är administratör. Sedan lägger de själva upp nya användare och behörigheter i produktionsmiljön.

9 9 Obesvarade frågor –När är listan över systemaktiviteter (för behörigheterna) komplett? –Hur får man reda på i vilken ordning saker kommer att utvecklas? –När kommer man att kunna sortera på program i årsrapporterna? –När kommer sammanslagningen av hpr och hst-rapporterna? (De bör inte vara två separata rapporter utan en gemensam.) – Vad är hela scoopet för UPP? Vilka rapporter kommer mer? –Hur gör man när man skickar rapporter till SCB?

10 10 Dokumentation och annat material

11 11 Dokumentation Ladok Dokumentation Ladok Dokumentation Årsredovisning Ladok Dokumentation Resultathantering Ladok Dokumentation Teknisk information Ladok Dokumentation Uppföljning Ladok3 information ”Produkt” ”Projekt” Verksamhetsdokumentation för: Central förvaltning Lokal förvaltning Användare Teknisk dokumentation för: Central förvaltning Projektinformation/stöd för införande för: Central förvaltning Lokal förvaltning Ladok Dokumentation Slutleverans

12 12 Detta material är levererat –PPT från träffen den 24 mars –PPT: intro till nya Ladok –Dokumentation –Texter på wikin Användarhandledning Hjälptexter (länk direkt från gränssnitt) –Restlistan –Läxa: Behövs något annat?

13 13 Gränssnittet

14 14 Menyer och navigering –Huvudmeny Mellan domäner och huvudtjänster –Olika typer av navigering – inom funktioner och tjänster Rullgardinsmenyer Listboxar Kryssrutor

15 15 Tips och trix –Webbläsarens möjligheter Sök i fönstret Zooma in och ut Bokmärka sidor Fliksurfning Privat surfning –Tangentbordets möjligheter Inte särskilt utbyggt ännu –Responsivitet Anpassar layout efter fönstrets storlek

16 16 Levererad funktionalitet

17 17 Logga in och komma igång –Användare och behörigheter Behörighetsprofiler Systemaktiviteter (översyn pågår) Hantera beställningar Administration –Mina inställningar Språk Beställ behörighet

18 18 Rapporter och statistik - allmänt »Startsida Tillgängliga rapporter Sparade utsökningar »Välj rapport Välj i menyn »Datum Datumformat/kalender/fritext »Uttagsdatum Hur funkar det? Vad är det? »Begränsningar (filter) Sådana som är relevanta för resp rapport Välja en, flera, alla, inga rensa Listboxarnas funktion (expandera) o Välj alla o Rensa alla »Gruppera resultat Vilka möjligheter Som du väljer, presenteras det 0-3 »Spara utsökning Vilka alternativ Hur ser de ut då? Benämning Publik eller ej Hämta sparad utsökning o Låsa utsökning (behörighet) o Varför låst? o Återskapa

19 19 Rapporter och statistik - allmänt »Exportera resultat Det som syns på skärmen, inget annat Lite metadata »Skriv ut resultat Det som syns på skärmen, inget annat Lite metadata »Exportera underlag Visa Excel Vad ingår? Pers.nr ska senare vara valbart Metadata

20 20 Nya supporten

21 21 Frågor –Åtkomst? –Lämna ärende? –Få återkoppling?

22 22 Har vi nått målen?

23 23

24 24 Mål enligt planen –Syftet med utbildningen som Ladok3-projektet erbjuder inför produktionssättningav nya Ladok är således att: Säkerställa att det, innan respektive produktionssättning, finns minst en anställd vid varje lärosäte som förstår och kan använda användargränssnittet i Ladok. Säkerställa att det, innan respektive produktionssättning, finns minst en anställd vid varje lärosäte som förstår och kan använda funktionaliteten som tillhandahålls i Ladoks användargränssnitt. Tillhandahålla webbaserat text- och bildbaserat material för vidare bearbetning och användning lokalt på lärosätena. Genom ovanstående: möjliggöra för lärosätena att, i utifrån lokala behov och i lokal regi, utbilda sina övriga användare.

25 25 Vad händer nu?

26 26 Alternativ –Vi är nöjda och glada –Vi ses en kortis för att titta på bara ÅR-funktionalitet –Vi ses för att göra om hela dagen, utifrån återkoppling


Ladda ner ppt "1 Årsredovisning i nya Ladok »Adobe Connect den 11 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser