Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Laholms kommun Skolundersökning 2015 Vårdnadshavare/Föräldrar Katthults förskola 17 respondenter - svarsfrekvens 61% April 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Laholms kommun Skolundersökning 2015 Vårdnadshavare/Föräldrar Katthults förskola 17 respondenter - svarsfrekvens 61% April 2015."— Presentationens avskrift:

1 1 Laholms kommun Skolundersökning 2015 Vårdnadshavare/Föräldrar Katthults förskola 17 respondenter - svarsfrekvens 61% April 2015

2 Om undersökningen Syfte och bakgrund Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhetschefer och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Målgrupp Målgruppen var föräldrar till barn i förskola och pedagogisk omsorg, föräldrar och elever i förskoleklass och årskurs 1-9 samt föräldrar och elever i årskurs 1-9 inom specialenheten. Urvalet tillhandahölls av kommunen. Metod Eleverna fick besvara enkäten på webben. Rektorerna fick via e-post ett informationsbrev samt inloggnings- uppgifter till enkäten för respektive skola och klass. Föräldrar fick besvara enkäten på webben. Föräldrar till barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att gemensamt med sitt barn kunna besvara enkäten. Föräldrar till barn i förskoleklass och årskurs 1-9 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att kunna svara på enkäten för sitt barn. I brevet fanns även information om att det fanns möjlighet att besvara enkäten på engelska eller arabiska. Datainsamlingen pågick den 16 mars – 7 april 2015. Svarsfrekvens Totalt ingick 5988 barn och föräldrar i undersökningen varav 3164 besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 53 %. Svarsfrekvensen för verksamhetsformerna blir: för pedagogisk omsorg/förskola 45 % för grundskola elever 75 % och för vårdnadshavare 34 % 2

3 Förklaring av diagram  Bilderna på kommande sidor visar resultatet för aktuell avdelning/förskola jämfört med kommunen totalt.  Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.  Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).  OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. 3

4 Trygghet och trivsel 4 Mitt barn trivs på förskolan Mitt barn känner sig trygg på förskolan Mitt barn får det stöd som hon/han behöver Mitt barn får arbeta utifrån sina behov och intressen Mitt barn lär sig och får uppleva nya saker på förskolan Katthults förskola

5 Ditt barns erfarenhet 5 Katthults förskola

6 Frågor kring personalen 6 Personalen lyssnar på och tar hänsyn till mitt barns åsikter Personalen låter barnens frågor påverka/influera verksamhetens innehåll Det används datorer, surfplattor, Internet etc. i verksamheten Katthults förskola

7 Din erfarenhet som vårdnadshavare/förälder 7 Jag känner mig välkommen till förskolan. Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan. Personalen reagerar och agerar om något barn utsätts för en kränkande handling. Jag får eller har tillgång till aktuell och relevant information från förskolan. (Allmän information). Jag får eller har tillgång till aktuell och relevant information om förskolans pedagogiska verksamhet. (Tema/ projekt/ arbetsområden). Katthults förskola

8 Din erfarenhet som vårdnadshavare/förälder 8 Förskolans personal har informerat mig om de nationella målen i förskolan (Läroplanen för förskolan). Det finns forum på förskolan där jag som vårdnadshavare har möjlighet att föra dialog kring verksamheten.. Jag har erbjudits ett utvecklingssamtal med/för mitt barn det senaste året. Katthults förskola

9 Din erfarenhet som vårdnadshavare/förälder 9 Bas: 15 svar 88 % har svarat att de har erbjudits ett utvecklingssamtal med/för sitt barn det senaste året. På det senaste utvecklingssamtalet pratade personalen om mitt barns styrkor, vad hon/han är bra på På det senaste utvecklingssamtalet fick jag en bra bild av hur mitt barn utvecklats Katthults förskola


Ladda ner ppt "1 Laholms kommun Skolundersökning 2015 Vårdnadshavare/Föräldrar Katthults förskola 17 respondenter - svarsfrekvens 61% April 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser