Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Laholms kommun Skolundersökning 2016 Vårdnadshavare/Föräldrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Laholms kommun Skolundersökning 2016 Vårdnadshavare/Föräldrar"— Presentationens avskrift:

1 Laholms kommun Skolundersökning 2016 Vårdnadshavare/Föräldrar
Ängskulla förskola 55 respondenter - svarsfrekvens 53% Mars 2016

2 Laholms kommun skolundersökning 2016
Om undersökningen Syfte och bakgrund Laholms kommun har genomfört en undersökning bland elever och föräldrar i skolan. Undersökningens syfte var att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Resultaten ska vara en del av underlaget för verksamhetschefer och rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Målgrupp Målgruppen var föräldrar till barn i förskola och pedagogisk omsorg, elever i förskoleklass och årskurs 1 samt elever i årskurs 2-9 i grundskolan och grundsärskolan. Urvalet tillhandahölls av kommunen. Metod Eleverna i årskurs 2-9 fick besvara enkäten på webben. Rektorerna fick via e-post ett informationsbrev samt inloggnings-uppgifter till enkäten för respektive skola och klass. Föräldrar till barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1 fick ett informationsbrev hemskickat med posten med inloggningsuppgifter för att gemensamt med sitt barn kunna besvara enkäten via webben. I brevet fanns även information om att det fanns möjlighet att besvara enkäten på engelska eller arabiska. Datainsamlingen pågick den 29 februari – 27 mars. Svarsfrekvens Totalt ingick 3704 barn i undersökningen varav 2309 besvarade enkäten och svarsfrekvensen blev 62 %. Svarsfrekvensen för verksamhetsformerna blir: för pedagogisk omsorg/förskola 43 % för elever i förskola och årskurs 1 34 % för elever i grundskola/grundsärskola åk % Laholms kommun skolundersökning 2016

3 Laholms kommun skolundersökning 2016
Förklaring av diagram Bilderna på kommande sidor visar resultatet för aktuell avdelning/förskola jämfört med kommunen totalt. Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej). OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. Laholms kommun skolundersökning 2016

4 Laholms kommun skolundersökning 2016

5 Laholms kommun skolundersökning 2016

6 Laholms kommun skolundersökning 2016

7 Laholms kommun skolundersökning 2016

8 Laholms kommun skolundersökning 2016

9 Laholms kommun skolundersökning 2016

10 Laholms kommun skolundersökning 2016

11 Laholms kommun skolundersökning 2016

12 Laholms kommun skolundersökning 2016

13 Laholms kommun skolundersökning 2016


Ladda ner ppt "Laholms kommun Skolundersökning 2016 Vårdnadshavare/Föräldrar"

Liknande presentationer


Google-annonser