Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY2011. Jag kommer att prata om: Ny gymnasieskola, varför? Nationella program och behörighet Meritpoäng Introduktionsutbildningar Lärlingsutbildningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY2011. Jag kommer att prata om: Ny gymnasieskola, varför? Nationella program och behörighet Meritpoäng Introduktionsutbildningar Lärlingsutbildningar."— Presentationens avskrift:

1 GY2011

2 Jag kommer att prata om: Ny gymnasieskola, varför? Nationella program och behörighet Meritpoäng Introduktionsutbildningar Lärlingsutbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande utbildningar Kommunala skolor och friskolor Frågor?

3 GY2011 Entreprenörskap Högre grad ge en god yrkesutbildning Högre grad ge en god grund för vidare studier Ska leda längre än dagens program Två olika examina

4 Nationella program Yrkesprogram 12 st Högskoleförberedande program 6 st Totalt 18 program med 60 inriktningar Olika examina Olika behörighet till och från programmen

5 Programmens uppbyggnad

6 Gemensamt för alla nationella program Svenska 100/300 gp Engelska 100/200 gp Matematik 100/200/300 gp Idrott och hälsa 100gp Historia 50/100/200 gp Samhällskunskap 50/100/200 gp Religionskunskap 50 gp Naturkunskap 50/100 gp Individuellt val 200 gp

7 Yrkesprogram Barn och fritidsprogrammet Bygg och anläggningsprogrammet El och energiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård och omsorgsprogrammet

8 Behörighet yrkesprogram Behörigheten till yrkesprogrammen är: Godkänt betyg i sv, ma, en + ytterligare 5 ämnen (vilka som helst) Yrkesprogrammen ger: -Behörighet till yrkeshögskola -Yrkesexamen -Möjlighet att lägga till ämnen för allmän högskolebehörighet

9 Yrkesexamen –För yrkesexamen krävs– 2500 poäng 2250 godkända poäng Godkända betyg i sve/sva 1, en 5 och ma 1 Godkända betyg på kurser inom det programgemensamma ämnena med 400 poäng Godkänt betyg på gymnasiearbete

10 Lärlingsutbildning Samma behörighet som till ett yrkesprogram Samma examen som ett yrkesprogram I huvudsak förlagd till en eller flera arbetsplatser

11 Högskoleförberedande program Samhällsprogrammet Humanistiska programmet Ekonomiprogrammet Naturvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Estetiska programmet

12 Behörighet till högskoleförberedande program Estetiska programmet: Sv, ma, en + ytterligare 9 ämnen (vilka som helst) Sam,Hum,Ek: Sv, ma, en, re, hi, ge, sh+ ytterligare 5 ämnen Nv och T: Sv, ma, en, ke, fy,bi + ytterligare 6 ämnen

13 Efter högskoleförberedande program Grundläggande behörighet till högskolan Särskild behörighet till vissa högskoleprogram Högskoleförberedande examen

14 –För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng Godkända betyg i sve/sva 1-3, en 5-6 och ma 1 Godkänt betyg på gymnasiearbete

15 Betygsskala

16 Begrepp, meritvärdering Jämförelsetal – max 20,00 Meritpoäng – max 2,5 – meritkurs/områdeskurs Meritvärde – max 22,5 – jämförelsetal plus meritpoäng

17 Meritpoäng moderna språk Max 2,5 Moderna språk steg 3 och högre ger alltid meritpoäng (0,5-1,5mp) Matematik max 1mp Engelska max 1mp Områdeskurser max 1mp

18 Meritpoäng övriga ämnen Engelska max 1 mp Matematik max 1mp Områdeskurser max 1mp Dessa kurser ger ej meritpoäng om de ingår i behörigheten till det sökta högskoleprogrammet

19 Introduktionsutbildningar (Ej fastställda) Preparandutbildning (för elev som är behörig till yrkesprogram men ej högskoleförberedande program) Programinriktat individuellt val (För elev som endast saknar 1 behörighetsgivande ämne) Yrkesintroduktion (för elever som ej är behöriga till yrkesprogram) Individuellt alternativ (För elever som ej är behöriga till yrkesprogram) Språkintroduktion (för nyanlända)

20 Särskilda varianter Särskilda varianter ska kunna inrättas inom nationella program Ska omfatta minst 300 poäng Omfattas av frisökning Kvalitetssäkras av Skolverket Kan ha särskilda förkunskapskrav Urvalsprov möjligt

21 Riksrekryterande utbildningar Kan sökas av elever från hela landet Tex: spetsutbildningar och elitidrottsutbildningar

22 Riksrekryterande Idrottsutbildning Specialidrott ingår Nationellt intresse att tillgodose elitidrottens krav och det ställs särskilda krav på gemensam träning Skolverket beslutar efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund Kallas riksidrottsgymnasium Särskilt urval

23 Spetsutbildningar

24 Friskolor Privat huvudman Samma villkor när det gäller programstruktur, examensmål, inriktningar och kurser Omfattas av frisök

25 Frisök Eleven kan söka till alla utbildningar i hela landet Kommunala skolor måste först ta in eleverna i det egna upptagningsområdet Till platserna på friskolorna konkurrerar alla på lika villkor

26 Att fatta beslut Kunskap om sig själv Kunskap om alternativen Plan för att nå målet

27 Vad gör vi i skolan? Livskunskap Information om gymnasieprogrammen Vägledningssamtal Prao Studiebesök

28 ”Kartan”

29 Ni som föräldrar Ni som föräldrar har en viktig roll i era barns gymnasieval. Låt era barn använda er som bollplank när ni diskuterar de olika programmen Ingen känner era barn så väl som ni!

30 Bra webbsidor www.skolverket.se/gy2011 www.utbildningsinfo.se www.syoguiden.com www.orebro.se/engelbrektsskolan

31 Kontaktuppgifter Kari Martis Tfn: 019-213119 Kari.martis@orebro.se


Ladda ner ppt "GY2011. Jag kommer att prata om: Ny gymnasieskola, varför? Nationella program och behörighet Meritpoäng Introduktionsutbildningar Lärlingsutbildningar."

Liknande presentationer


Google-annonser