Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morfologi – hur ord böjs och bildas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morfologi – hur ord böjs och bildas"— Presentationens avskrift:

1 Morfologi – hur ord böjs och bildas
Morfem: minsta betydelsebärande enheten i ett språk Eleven kan översiktligt (C: med viss precision, A: med god precision) utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

2 Termer ni ska kunna: Rotmorfem Böjningsmorfem Fogemorfem
Avledningsmorfem:  Prefix – suffix (Ordbildning: att bilda nya ord:) Avledning Sammansättning (Förkortning: långa ord förkortas)

3 Rotmorfem Innehåller ordets betydelse Är självständiga ord
Exempel: idrotts-dags-schema Kan vara avkortat: bevakning Rotmorfem: vak (av vaka)

4 Böjningsmorfem Läggs till rotmorfemen för att böja ordet i olika grammatiska former, till exempel singular och plural (en eller flera), bestämd form, olika tidsformer av verb (tempus)… Exempel: klass och hoppa – klasser, klassen – klasserna, hoppa – hoppade - hoppat

5 Fogemorfem: Sätter ihop (fogar ihop) ord med varandra) -s, eller äldre -u, -e, -o Exempel: andrahandskontrakt, falukorv, bindestreck, hälsodagar

6 Avledningsmorfem (bilda nya ord)
Prefix – suffix: Bildar nya ord tillsammans med rotmorfem. Prefix står före ordet, suffix efter, Till exempel -a, o-, be-, -ning Bilda nya ord på det sättet med: Blyg, betala, hopp, svara

7 Ordbildning: avledning och sammansättning
De olika sätt vi bildar nya ord på. Två olika sätt att bilda nya ord: Avledning… genom att lägga till prefix och suffix. Med prefix: ordets grundbetydelse ändras: lyckad –  misslyckad. Inhemska prefix: t ex o-, utländska, t ex ex- (exfru) Med suffix: ordet hamnar ofta i en ny ordklass. Lycka – lycklig (substantiv blir adjektiv. Se exempel i läroboken sid 459)

8 (fortsättning ordbilding)
Ordbildning kan också ske genom sammansättning: Sammansättning: Rotmorfem, alltså självständiga ord, sätts samman Exempel: fotboll, eftersläpp (Annan ordbildning: Förkortning, när långa ord förkortas)

9 Rotmorfem: Innehåller ordets betydelse Är självständiga ord
Böjningsmorfem:  läggs till rotmorfemen för att böja ordet i olika former, till exempel singular och plural (en eller flera), bestämd form, olika tidsformer av verb (tempus) Fogemorfem: Sätter ihop (fogar ihop ord med varandra) -s, eller äldre -u, -e, -0 Avledningsmorfem: Prefix – suffix: Bildar nya ord med rotmorfem. Prefix står före ordet, suffix efter, Till exempel -a, o-, be-, -ning Ordbildning: de olika sätt vi bildar nya ord på Avledning: genom att lägga till prefix och suffix. Prefix: ordets grundbetydelse ändras fin – ofin. Inhemska: t ex o-, utländska, t ex ex-. Suffix: ordet hamnar ofta i en ny ordklass. Fin – finhet (se exempel i läroboken sid 459) Sammansättning: Rotmorfem, alltså självständiga ord, sätts samman (fotboll) (Förkortning: långa ord förkortas)


Ladda ner ppt "Morfologi – hur ord böjs och bildas"

Liknande presentationer


Google-annonser