Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

O – vanlig Miss – tänka Sam – arbeta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "O – vanlig Miss – tänka Sam – arbeta"— Presentationens avskrift:

1 O – vanlig Miss – tänka Sam – arbeta
Luncha och lär! O – vanlig Miss – tänka Sam – arbeta

2 Varför har vi avledningar?
I svenskan har vi två olika sätt att bilda nya ord på: Sammansättningar bil+kö= bilkö Avledningar bil+ist= bilist

3 Vad är avledning? En avledning kan innebära att ett ord byter från en ordklass till en annan. Ex. intresse – intressera – intressant En avledning är ett förled (prefix), en ändelse (suffix), eller både och. prefix rot suffix o tack sam miss tänk gäst vänlig

4 Suffix som bildar substantiv:
Suffix för en person som är något: - are, -ast, -ing, -ning, -is Suffix för en person som gör något: -are, -ande, -ende, -ist, -and, -ant, -or, -ör, -är, -när, -ent bäst-is göteborg-are skån-ing fant-ast Lär-are studer-ande cykl-ist doktor-and mass-ör motion-är rese-när dirig-ent

5 ÖVNING Någon som… kör bil sitter i kassan är från Småland
är bästa kompis producerar målar tavlor …är en: bilist kassör smålänning bästis producent konstnär

6 Suffix som bildar substantiv:
Suffix som beskriver något som sker/händer: -ande, -ende, -an, -nad, -tion, -else, -ing, -ning Suffix som beskriver en egenskap/en status/ett tillstånd: -het, -dom, -skap, -itet, -ism, -lek sak-nad skap-else motiva-tion befordr-an inskol-ning trött-het ung-dom medborgar-skap gravid-itet tjock-lek

7 ÖVNING Att…(verb) jämföra sakna demonstrera vara kär löpa skapa
promenera stor Är en …(substantiv) jämförelse saknad demonstration kärlek löpning skapelse promenad storlek

8 Suffix som bildar verb -a -era -ficera, -fiera, -isera -na
(Något i förändring) låsa tejpa googla bila snåla tvätta legalisera synkronisera kvalificera exemplifiera gulna blekna vattna drunkna stelna svalna tystna motionera demonstrera

9 Suffix som bildar adjektiv & adverb
-(l)ig, -sam, -aktig, -iv, -bar -abel, -isk, -ad Adverb: -ligen, -stans, -an, -om troligen ingenstans orolig tveksam pojkaktig aktiv riskabel Rebellisk förvånad

10 Prefix Betonade prefix: Be- beskära För- förarbete Av- avboka
Sam- samtycka Åter- återvinna Över- översätta Anti- antivåld Pro- proliberal Re- repetera Nekande prefix: O- onaturlig Miss- misstänka Van- vansköta In- inofficiell Im- impopulär Irr- irreguljär Ill- illegal Dis- distrahera De(s)- desorienterad

11 Tack för idag! Nästa vecka blir det Partikelverb!


Ladda ner ppt "O – vanlig Miss – tänka Sam – arbeta"

Liknande presentationer


Google-annonser