Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi- Äta och ätas Ekologi - läran om hur organismer samspelar och påverkar varandra. Ekosystem – organismerna som lever i ett speciellt område. Kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi- Äta och ätas Ekologi - läran om hur organismer samspelar och påverkar varandra. Ekosystem – organismerna som lever i ett speciellt område. Kan."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi- Äta och ätas Ekologi - läran om hur organismer samspelar och påverkar varandra. Ekosystem – organismerna som lever i ett speciellt område. Kan vara stora och små. sjö torvmosse hav äng skogar

2 Producent eller konsument?
Djur och svampar får kolhydrater, proteiner och fetter genom att äta växter, alger eller andra organismer och kallas därför Konsumenter Växter och alger kan tillverka näringsämnen och kallas därför producenter fotosyntesen

3 Näringskedja Visar vem som äter vem
Pilen visar näringens och energins riktning

4 Näringsväv många näringskedjor som vävs samman
Toppkonsument

5 nedbrytare Bryter ned och sprider ämnen i de döda organismerna. Nedbrytarna bidrar till att producenterna kan få nya näringsämnen bakterier skinnticka De sluter kretsloppet tordyvel

6 Näringspyramid Det finns många fler producenter än konsumenter och fler växtätare än köttätare. Det beror på att konsumenterna bara kan använda en del av energin till att växa och bli större. Resten går förlorat som rörelse, kroppsvärme och avföring (85%).

7 Anrikning En del gifter bryts inte ned i naturen utan hamnar i våra olika ekosystem där de anrikas. D.v.s. Ju högre upp i näringspyramiden desto högre halt av giftet människa rovfågel Större fisk Kvicksilver Flamskyddsmedel PCB DDT småfisk Toppkonsumenten kan få dödliga mängder i kroppen djurplankton växtplankton

8 Konkurrens Alla organismer behöver vatten och näring för att kunna växa. De behöver därför ständigt tävla med varandra om resurserna, det råder konkurrens. Organismerna behöver därför specialisera sig. Man säger att de lever i olika nischer. Organismer med exakt samma nisch kan inte leva i exakt samma område. Då tränger den organism som är bättre anpassad till miljön bort den andra. En nisch är en plats där en individ trivs som bäst.

9 Gran och Tall Tallen klarar torra växtplatser t.ex. hällmarker och sandjordar. Den föredrar öppen ljus mark. Granen gillar en mera fuktig och skuggig miljö. Granen växer ofta upp under ett skyddande bestånd av tall eller björk. En tallskog kan därför med tiden övergå till en grandominerad skog. I en bergssluttning brukar tallen dominera högst upp (torr, mager mark), längre ner i sluttningen växer ofta ett blandbestånd av tall och gran, och längst ner där sluttningen planar ut (fuktigt och skuggigt) dominerar granen.

10 Isbjörnen är en riktig specialist
Isbjörnen är en riktig specialist. Den är jämnvarm, har tät päls och ett tjockt fettlager som är bra att ha i kallt vatten och iskyla. Den är expert på att jaga säl. I denna nisch slipper isbjörnen konkurrenter.


Ladda ner ppt "Ekologi- Äta och ätas Ekologi - läran om hur organismer samspelar och påverkar varandra. Ekosystem – organismerna som lever i ett speciellt område. Kan."

Liknande presentationer


Google-annonser