Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Retoriska arbetsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Retoriska arbetsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Retoriska arbetsprocessen

2 Intellectio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Emendatio

3 Intellecito Förstå uppgiften. Vilket är ditt ämne? Vad är syftet med talet? Vad vill du uppnå? Hur vill du att publiken ska reagera? Vilken är din publik? Vad vet du om dem? Hur ser det ut där du ska tala? Hur lång tid har du på dig? Analysera den retoriska situationen. En talare är inte helt fri att tala om vad som helst, hur som helst till vem som helst. Det finns alltid förväntningar hos publiken som talaren måste förhålla sig till. Konventioner …. och att bryta dem!

4 Inventio Vrid och vänd på ditt ämne för att få så många uppslag som möjligt. Tänk fritt och var okritisk. Först när du har många idéer är det dags att gallra. Men håll koll på tidsåtgången! Spåna! Olika idéer, termer, ord och begrepp. Definitioner? Erfarenheter? Bakgrund/historia? Jämförelser? Strukturera! Få en överblick. Gallra! Behåll det du tycker är bäst men kom ihåg olika infallsvinklar och variation!

5 Etos – logos - patos 3. Dispositio
Bestäm hur du ska ordna delarna; i vilken ordning dina argument ska komma t.ex. Bestäm hur du ska inleda och avsluta Etos – logos - patos Bestäm hur övergångarna mellan delarna ska se ut. En grundmall: Inledning Bakgrund/berättelse Tes/budskap Argumentation Avslutning

6 4. Elocutio Formulera dig och sätt ord på dina tankar och idéer
4. Elocutio Formulera dig och sätt ord på dina tankar och idéer. Skriv ditt manus. Dispositio och elocutio går ofta in i varandra men det är mest effektivt att ha en grundstruktur innan man börjar fila på formuleringar. Skriv gärna hela manuset ord för ord och läs igenom det några gånger – men skriv sedan om det till stödord. Välj de rätta orden och uttrycken. Skapa en röd tråd, hitta rätt stil, smycka ditt språk med stilfigurer!

7 5. Memoria Öva. och öva igen
5. Memoria Öva! och öva igen! När du kan till tal blir ditt självförtroende större! Stärk ditt etos – publiken märker att du är förberedd och vet vad du pratar om. Börja i tid! Öva framför spegel och inför någon kompis. Tänk på dina hjälpmedel. Ta tid på dig själv. Tänk på ditt kroppsspråk och på din röst.

8 6. Actio Framför ditt tal! Tänk på: Ögonkontakt Ansiktsuttryck – ska du le eller vara allvarlig? Gester – kroppsspråket är ofta omedvetet. Placera dig Håll något i handen Var är dina händer? Vad har du på dig? Har du något i munnen …

9 7. Emendatio Reflektion och respons. Hur gick det
7. Emendatio Reflektion och respons! Hur gick det? Tänk på vad som gick bra och vad du ska ta med dig till nästa gång! Plocka fram ditt manus och titta – hur gick det? Hur kändes det? Hur tog publiken det? Vad skulle du ändra på till nästa gång? En bra strategi är att göra en generalrepetition tillsammans med någon vän och ge varandra feedback.


Ladda ner ppt "Retoriska arbetsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser